top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bibelens 2 lag


Bibelen består av 2 lag, der det første laget er bokstaver som appellerer kun til det menneskelige intellektet. Det var dette laget vi forholdt oss til i Jehovas vitner, og som førte til død på de fleste av livets områder på tross av stor bokstav-kunnskap.

Jeg visste mer enn de fleste kristne, men visste allikevel ingenting. Jeg kunne svare på alt, men hadde allikevel ingen svar. 1 2 Korinter 3:6 kan vi lese: ”han (Gud) som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.”

Bokstavene i Bibelen, alle setningene, påstandene, opplysningene, fortellingene og liknelsene, de bærer med seg noe som appellerer til vår stolthet. Det er noe med konseptet kunnskap som gir mat til vårt ego, og som faktisk kan få oss bort fra det Kristus-livet Bibelen er ment å føre oss inn i. Vi liker å vite, og kunnskap gir som kjent makt.

Hvis vi leser Bibelen med feil motiv, som vi gjorde i Jehovas vitner, så vil det føre til at vi faktisk fjerner oss fra det vi selv tror vi nærmer oss. Noen leser Bibelen slik vi gjorde i Jehovas vitner, og bruker bibelvers som ammunisjon mot kristne brødre og søstre. Faktisk gjør de da det samme som Lucifer gjorde i Edens Hage, ved at de sår tvil om andre menneskers opplevelse av hvem Gud er. ”Du tar feil, det bibelverset du står på slås i hjel av dette!” Og så poster de et vers på Facebook som de mener er det rette, og som beskriver Gud slik de tolker Ham.

”Har Gud virkelig sagt?” er deres retoriske spørsmål til de som tenker annerledes enn dem! Lucifers strategi lever videre, og da som nå er det menneskers ulike meninger om hva Gud egentlig har sagt som er ammunisjonen. Som i Edens Hage kommer angrepet innenfra, og det stemmer med det vi kan lese i 2 Korinter 11:14-15:

”Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten.” Det er nok flere enn Jehovas vitner som opererer som et verktøy i fiendens hånd uten å vite det, eller å ville det. De fleste som leser Bibelen bokstavelig, og forholder seg til sine ulike tolkninger, doktriner og tradisjoner i menigheten, er hundre prosent oppriktige. De vil så gjerne gjøre det som er rett i Guds øyne, og ikke ta seg til rette og misbruke verken nåden eller tilgivelsen. De mener det godt, men de skaper ikke alltid det som er godt.

Bibelen blir av og til dessverre til et verktøy som sprer, der det skulle samle! Jeg er overbevist om at man ikke kan forstå Bibelen om man ikke lar det nederste laget, den Hellige Ånd, åpenbare Jesus for oss. Bare husk rekkefølgen! Det er Bibelen som skal forstås i lys av Jesus, og ikke Jesus som skal forstås i lys av Bibelen.

Vi skal riktignok lese ved å bruke våre øyne, men så skal vi sette oss selv til side og vente til Ånden åpenbarer Jesus for oss. Hvis ikke vil intellektet overta scenen alene, og vi vil gå glipp av Evangeliet. Det handler faktisk ikke om innlæring, men avlæring. Husk at Gud bor i vår ånd som følgelig da rommer all kunnskap, visdom og innsikt, og det er denne iboende kunnskapen - som oftest stikk i strid med hva som bor i hodet - som det må ryddes plass til. Kunnskapen skal ikke gå fra hodet til hjertet, men fra hjertet til hodet! Men da må noe rives ned, og i 2 Korinter 10:4-5 står dette beskrevet slik:

”For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.” Romerne 12: 1-2 forteller om en prestasjonsfri forvandling om vi tillater sinnets fornyelse ved Åndens åpenbaring. Det er kun det åpenbarte ordet som vil forvandle deg fra innsiden og ut, men om du eller jeg leser oss opp til å bli superflinke til å sitere skriftsteder, så kan det om det kun blir hode-kunnskap faktisk virke mer negativt enn positivt.

For bokstaven alene uten den Hellige Ånds åpenbaring slår i hjel! Vi må lytte til Bibelen, og til hva DHÅ åpenbarer i disse 66 bøkene. Du må aktivt velge å underordne ditt intellekt under den Hellige Ånds åpenbaring, og søke kjennskap med Jesus mer enn kunnskap om Jesus. Når Peter oppfordre alle til å tale som Guds Ord, så husk at de hadde ingen Bibel slik vi har i dag. Paulus hadde ingen Bibel å forholde seg til, og ingen av disiplene hadde heller en Bibel utover de gamle Skriftene. Derfor er det umulig at begrepet Guds Ord henviser til Bibelen, men det skal leses Jesus.

Åpenbaringen 19:13: "Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

Vi må bli og forbli i hva Jesus sier, og ikke la våre tolkninger av Bibelen få så stor verdi at de nærmest blir til en avgud som vi gir verdi til og med over Jesus. Ikke bli som de skriftlærde som Jesus talte til i Johannes 5:38-40:

”Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” Vi lever i en ny pakt som ikke bygger på bokstaven, men på Ånden. Det handler ikke om hva du forstår, men hva du i nåde blir åpenbart. Bibelen taler hvis du er villig å lytte, men da må du velge å dukke gjennom det første laget som består av bokstaver. Det laget som appellerer til det kjødelige i oss, og som pirrer stoltheten. Du må forbi det og ydmyke deg til å innse at du trenger at Ånden åpenbarer Bibelen for deg.

Jesus åpenbares i Bibelen om du tillater at Ånden forklarer deg det fornuften ikke forstår. Ikke gå glipp av innholdet ved å prøve å forstå kun det første laget, men søk alltid Åndens åpenbaring.


bottom of page