top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Nøkkelen


Bibelen slik vi kjenner den med et nytt og et gammelt Testamente ble ikke tilgjengelig for allmennheten før i moderne tid. Gutenberg trykket den første Bibelen i 1454, og da i kun 200 eksemplarer på Latin. Før denne tiden bestod Bibelen av håndskrevne kopier som ble oppbevart i templer, synagoger, kloster og kirker. Det gamle Testamentet ble i de første 3000 år muntlig gjenfortalt fra generasjon til generasjon, for så å bli nedtegnet i skriftlig form. Da Jesus kom til jorden hadde man det vi kaller Skriftene, som bestod av skriftruller med slike nedskrevne gjenfortellinger plassert i templer og synagoger. Når disse skulle leses fra måtte det 3 personer til der 2 av dem holdt rullen i hver sin ende, og den som stod i midten leste opp fra skriftene. Jesu liv ble etter hans død nedtegnet skriftlig av disiplene. Paulus, som forøvrig aldri møtte Jesus personlig, fullførte historien om Jesus/Ordet. Jeg synes det er veldig interessant at Paulus ble den som fikk dette oppdraget, i og med at han aldri møtte Jesus ansikt til ansikt! Han rådførte seg heller ikke med andre mennesker, men Jesus ble åpenbart for, eller rettere sagt i Paulus ved Den Hellige Ånd.

Det må jo bety at Gud anså DHÅ som en fullgod kilde til å kunne skrive to tredjedeler av det Nye Testamentet. ”Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin Sønn i meg (ref Strongs) for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da rådførte jeg meg ikke med mennesker.” (Galaterne 1:15-16) For meg som tidligere Jehovas vitne så har det vært en lang reise for å få et rett forhold til Bibelen, og reisen er ikke slutt. For meg så var Bibelen en bok som inneholdt fordømmende tanker servert av en Gud som aldri så ut til å bli fornøyd. For å få meg til å prestere best mulig ble jeg presentert ulike straffer og straffemetoder, og det var Gud som stod bak dem alle ble det sagt. ”Gud er god” sa de, og leste opp vers fra Bibelen som beviste deres påstand. Men så var Han også din aller verste fiende om du ikke presterte bra nok. Gud hoppet mellom rollene kjærlig Far og bøddel uten problemer, og det merkeligste var at var mengder med vers i Bibelen som støttet begge disse totalt forskjellige Guds-rollene?

Det var denne litt schizofrene guden jeg til slutt ikke lenger klarte å forholde meg til, og etter en del år under denne to-delte bibelforståelsen var det over for min del. Men så kommer altså Jesus på banen og viser oss en helt annen Gud, og det er dette gapet mellom den guden Bibelen viste meg kontra den Jesus viste jeg ønsker å si litt om. For det er vel nokså åpenbart at det gudsbildet du får av å kun lese Bibelen bokstavelig ikke stemmer helt med Jesus? Jesus påpekte dette til datidens bibellærde, de skriftlærde, og sa i Johannes 5:36-40:

”De gjerninger jeg gjør, vitner om at Faderen har sendt meg. Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” Jesus sier til dem er at Skriftene alene, uten Jesus som korrigerende faktor, IKKE gir det riktige bildet av hvem Gud er. De hadde lest og studert Skriftene, men de hadde allikevel ikke forstått hvem Gud var. Og hva var grunnen til dette? Jesus sier det selv: ”dere tror ikke på den han har sendt!”

De trodde mer på sine tolkninger enn på Jesus! Jeg sier ikke at jeg forstår og ser alt, bare så det er sagt klart og tydelig. Jeg sier heller ikke at vi ikke trenger Bibelen, men er overbevist om at Bibelen er en Gud-villet bok om Jesus, skrevet av mennesker under inspirasjon av DHÅ! Men jeg sier det samme som Jesus sier, at om man kun leser bokstavene vil man aldri få det riktige bildet av Gud! Jeg er enig i det Jesus selv sier, og gjentar i realiteten kun det. Men det Jesus sier åpner opp for tanker om hvorfor det er slik, og jeg tror at vi i tiden som kommer vil få dette mer og mer åpenbart av DHÅ. Jeg tror at en dag vil alle mennesker erkjenne og forstå at Gud er fullkommen god, slik Adam og Eva kjente Ham i Edens Hage før de falt for løgnen til Satan.

”For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen.” (Habakkuk 2:14) Bibelen er ei fantastisk bok, og jeg er overbevist om at: ”alle de skriftene som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

Det er Gud som på en måte kan sies å være forfatteren via DHÅ i de som har nedtegnet både gammelt og nytt Testamente. Samtidig så er viktig å erkjenne at de menneskene som har skrevet ned sine Guds-inspirerte tekster, har gjort dette i det lyset/åpenbaringen de hadde på den tiden. De så ikke alt, noe Bibelen selv påpeker ingen mennesker gjør, og det tok for eksempel flere tusen år før man begynte å få lys over at det faktisk eksisterte en satan.

Fram til denne åpenbaringen fikk Gud "æren" også for alt det onde som skjedde! DHÅ er fullkommen, men vi er ikke om man tar ånd, sjel, og legeme med i denne vurderingen. Vi forstår stykkevis og delt, trenger sinnets fornyelse kontinuerlig, og slik har det vært fra tidenes begynnelse. Jeg tror personlig vi må ta inn over oss at Bibelens skribenter ikke var annerledes enn oss, og de skrev ned det de forstod i det lyset de hadde.

Hvis Bibelen leses med rent intellektuelle briller er den ikke perfekt, og gir dermed leserne et ikke-perfekt bilde av Gud. Men om vi tillater DHÅ å tale til hjertet når vi leser, da blir budskapet til oss perfekt. Bibelen blir til Jesus, men kun om vi lar DHÅ åpenbare det vi leser! Ellers ender vi opp med kun menneskelige ikke-perfekte tolkninger som ingen klarer å enes om. Vi er alle på en reise i styrkeforholdet Bibel og Jesus, og det er DHÅ som er nøkkelen. Bibelen kan brukes til å slå i hjel eller til å gi liv, alt etter om man leser bokstaven eller lytter til Ånden.

”For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” (2 Korinter 3:6) I dag er jeg trygt forankret i at Bibelen ikke er Jesus, men en bok om Jesus. Det er Gud ved DHÅ som er inspiratoren, og når Han åpenbarer skriften forvandles Bibelen til Evangeliet. Men om vi leser Bibelen og tolker den slik vi mener det er riktig, da forblir Evangeliet som en låst dør uten nøkkel. Du kommer aldri inn til det! Uten at DHÅ åpenbarer Jesus i Bibelen så reduseres den til en bok som kan føre til strid, krangel, og i verste fall død. Det er ikke så mange år siden korsfarerne tok liv med Bibelen i den ene hånden, og sverdet i den andre! Om Bibelen leses kun intellektuelt kan den bli den farligste boka i verden, som Koranen er blitt det for de radikaliserte og ekstreme i IS.

Bokstavtro er rett og slett farlig for mennesker da det appellerer til det verste i oss, vår stolthet. Jeg ser med gru på hvordan kristne krangler på offentlige medier, og bruker bibelvers som skyts. En slik bruk av Bibelen er lik den Satan brukte i Edens Hage da han sa: ”Har Gud virkelig sagt?” Er Bibelen og Jesus det samme? Svaret er både ja og nei, for det kommer an på om du bruker låsen som låser opp hemmelighetene i boka. Nøkkelen er DHÅ, og les aldri i Bibelen uten den. Vi skal ikke forstå Jesus i lys av Bibelen, og på den måten sette Bibelen øverst. Nei, vi skal forstå Bibelen i lys av Jesus, og Hans autoritet, nærvær, lys og visdom skal ikke bare være øverst, men Han skal være alt!

Uansett hva du leser, om det ikke stemmer med Jesus så skal du gi Jesus rett! Først da blir Bibelen og Guds Orden harmonisk og samlende enhet, og først da vil vi forstå at Jesus var og er Gud!

”Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” (Johannes 16:14)


bottom of page