top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er Bibelen Guds ord?


Er Bibelen Guds ord? Skal vi lese Bibelen som om Herren selv har skrevet den i sin egen skrivestue i Himmelen, og som om Han står som personlig garantist bak hvert eneste ord, komma og punktum? Skal vi si ja og amen til alt som står skrevet, og gjøre alt det bokstavene sier uten å bunke?

Hvorvidt Bibelen er diktert eller inspirert av Gud har jeg brukt Bibelen selv for å besvare i mange leksjoner. Jeg har belyst det fra forskjellige vinkler, men har blitt overrasket over reaksjonene, og ikke minst følelsene dette har satt i sving hos enkelte. Men jeg kan på en måte forstå dem, da Bibelen for mange har fått en posisjon som de kanskje føler at jeg rokker ved.

Derfor vil jeg i denne leksjonen bruke Bibelen selv til å svare på dette for mange litt kontroversielle spørsmålet, og bruke mye mindre plass til mine egne tanker og betraktninger.

La oss derfor begynne med å lese fra Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Her møter vi "Ordet" som vi skal se nærmere på i denne leksjonen, og vi ser at dette "Ordet" har vært tilstede helt fra begynnelsen. Ordet/Guds Ord, (begge er oversatt fra samme grunntekstord), eksisterte altså FØR jorden ble skapt, og da forstår vi at det umulig kan være snakk om Bibelen.

Menneskene som skrev Bibelen var jo ennå ikke født! Vi leser videre i vers 2-4:Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” Versene bekrefter at Ordet umulig kan bety Bibel eller Skrifter, men at Ordet må være det bibelske navnet på Jesus. Om man går inn og ser på det greske grunntekstordet "Logos" som oversettes Ordet/Guds Ord, ser vi at det ikke betyr bok, bøker eller Bibel, men Strongs forklarer det slik; "Opphavet til alle ting, og det som holder system i det tilsynelatende kaoset. Logos kan også oversettes Gud." Vi hopper til vers 14 og leser: ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Ut fra sammenhengen mener jeg det det er åpenbart at Ordet umulig kan være Bibelen, men at Johannes beskriver Jesus. For sammenhengens skyld tar jeg med versene 15-18: ”Johannes vitner om ham og roper ut: ”Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.” Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” Disse versene i Johannes 1 forteller klart og tydelig at Ordet/Guds Ord ikke kan eller skal oversettes Bibelen, men at Guds Ord er et av Bibelens navn på Jesus.

La oss hente litt flere opplysninger fra Bibelen, og vi går til Åpenbaringen 19:11-13:

”Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord” Inspirert av DHÅ beskriver Johannes hans frelser og Mester Jesus, og det er således DHÅ som gir Jesus navnet "Guds Ord". La oss også lese vers 16: ”På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.” Guds Ord er navnet på Jesus, ikke Bibelen slik mange kanskje er vant til å tenke. Bibelen er en bok OM Jesus, slik det finnes bøker om andre kjente personer (selvsagt uten sammenlikning forøvrig). Men prinsipielt forstå alle at en bok OM f.eks. kongen ikke ER kongen, men en bok som forteller oss OM kongen. Bibelen i skriftlig form begynte ikke å ta form før det hadde gått mer enn 3000 år etter Adam og Eva. Fram til da hadde alle historiene, fra de eldste til nyere, blitt muntlig gjenfortalt fra slekt til slekt. Da Jesus, Guds Ord, kom til jorden som menneske 4000 år etter Adam og Eva eksisterte kun Skriftene, det vi i dag som oftest kaller det gamle Testamentet. Det er disse Skriftene Jesus referer til da Han refser de skriftlærde i Johannes 5:37-40: ”Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” Visste du at ordet "Bibelen" ikke finnes i Bibelen?

Bibelen inneholder mye referanser til Skriftene (GT) men når "Guds Ord/Ordet" brukes er det altså ikke det ferdige produktet "Bibel" som forfatterne tenker på, men Jesus! Det er egentlig logisk, for det var jo ingen ferdigskrevet Bibel å referere til på det tidspunktet de skrev ned sine opplevelser med og av Jesus. Disse særdeles viktige opplysningene åpner opp for en klarere forståelse av en rekke misforståtte bibelvers, som for eksempel: 1 Peter 4:11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” og Hebreerne 11:3: ”I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige” Peter kan umulig ha bedt tilhørerne å tale som Bibelen, for den ble jo ikke offentlig tilgjengelig før Gutenberg trykket sine første 180 eksemplarer på Latin i år 1454 e.Kr! Nei det Peter sa, og som tilhørerne selvsagt forstod, var at alle måtte tale som Jesus hadde talt. De forstod også at en slik forkynnelse ikke sjeldent var i sterk kontrast til det de skriftlærde hadde forkynt i mange hundre år. De hadde jo alle vært vitne til, eller fått beskrevet i detalj det grusomme som nylig hadde skjedd med Jesus, deres frelser, og forstod derfor hva det å etterfølge budskapet fra Peter i verste fall kunne koste dem.

Det ville koste dem å tale som Guds Ord (les Jesus), mens det var trygt å forkynne ordrett fra Skriftene! Når Paulus sier at verden er skapt ved Guds ord kan han umulig referere til en på det tidspunktet ikke-eksisterende Bibel, men til Jesus. Dette bekrefter Paulus i Kolosserne 1:15-16: ”Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham.” Bibelen vil ikke automatisk stemme med Guds ord – med Jesus - før vi tillater DHÅ å åpenbare det skrevne ordet for oss. Vi er ganske enkelt ikke i stand til å forstå verken GT eller NT, Bibelen, uten Åndens åpenbaring, og i Lukas 24:45 bekrefter Jesus dette: ”Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.” At Guds Ord må være Jesus blir enda tydeligere når vi leser 1 Krøniker 17:3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så: . . .” Var det boka Bibelen som kom til Natan? Selvsagt ikke, men det var DHÅ som åpenbarte Jesus for ham.

I Lukas 3:2 står det: ”Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.” Hva var det som kom til Johannes i ørkenen? Ei bok? Det er åpenbart at det ikke kan ha vært Bibelen da den ikke var skrevet enda, men at det var Jesus som ble åpenbart for Johannes ved DHÅ. Bibelen er ei bok om Guds Ord, om Jesus. Det er Han som i Bibelen kalles "Guds Ord", og slik jeg ser det er det umulig å misforstå dette. Gud taler selvsagt til oss gjennom Bibelen, men uten Åndens ledelse og åpenbaring blir Bibelen til ei farlig bok som kan skape fiendskap mellom brødre og søstre. Dette har vi sett opp igjennom historien, og vi ser det også i dag komme til uttrykk i offentlige media som bla.a Facebook.

Brødre og søstre misbruker Bibelen til å skape splittelser og partier, og bokstaven blir brukt som ammunisjon mot annerledes-tenkende. Men;

”Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.” (Romerne 7:6)

og vi skal ledes av; ”han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” (2 Korinter 3:6) Jesus er Guds Ord, Han taler fremdeles til oss, og jeg vil la Bibelen få siste ordet i denne leksjonen.

Johannes 16:12-15: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.”


bottom of page