top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

En gåte


I dag skal du få en liten gåte jeg vil du skal løse, og det er å forsøke å finne fellesnevneren til de følgende 3 gruppene av ”nesten-mordere.”

Gruppe 1 - Disiplene

Lukas 9:54: ”Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: ”Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?”

Jesus er på vei til Jerusalem, og Han og disiplene nektes husly i en samaritansk landsby. På grunn av denne manglende gjestfriheten reagerer Jakob og Johannes akkurat som Elias gjorde i 1 Kongebok 1:10:

”Elia svarte: ”Så sant jeg er en gudsmann, skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!” Og ild fór ned fra himmelen og fortærte føreren og hans femti menn.”

Gruppe 2 - Fariseerne

Matteus 12:1-3: ”På den tid hendte det at Jesus gikk gjennom en kornåker på en sabbat. Disiplene hans var sultne og gav seg til å plukke aks og spise. Fariseerne så det og sa til ham: ”Se der! Disiplene dine gjør noe som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!”

Fariseerne ønsker å drepe disiplene for å bryte sabbaten, og i 4 Mosebok 15:32-36 ser vi at en mann ble faktisk steinet til døde fordi han hadde sanket ved i ørkenen på denne dagen.

2 Mosebok 31:14-15: ”Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, må dø. Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal utryddes av sitt folk. I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal det være sabbat, hellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø.”

2 Mosebok 35:2: ”Seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal dere holde sabbat, hellig sabbat for Herren. Enhver som da gjør noe arbeid, skal miste livet.”

4 Mosebok 15:36: "Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham, slik Herren hadde befalt Moses.”

Gruppe 3 – Mobben

Johannes 8:3-5: ”Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa: ”Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?”

Mobben presenterer Jesus for det som for dem var en opplagt sak, for ekteskapsbrudd skulle alltid straffes med døden - uten unntak!

3 Mosebok 20:10: ”Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.”

Gåten jeg vil du skal løse er å finne ut av hva disse 3 gruppene hadde som fellesnevner?

Svaret er Bibelen!

Alle disse blodtørstige menneskene stolte på velkjente skriftsteder, etablerte doktriner, og overbevisende vers og historier i Skriften. De var helt sikre på at de hadde Gud på sin side, for det stod jo der svart på hvitt. De var hundre prosent oppriktige, men vet du noe? De tok allikevel oppriktig feil!

For Jesus sa til Jakob og Johannes i Lukas 9:55: ”Dere vet ikke hva ånd dere er av," sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.”

Han sa til Fariseerne i Matteus 12:6-8: ”Her er det som er større enn templet. Hadde dere skjønt hva det ordet betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer, da hadde dere ikke dømt de uskyldige. For Menneskesønnen er herre over sabbaten.”

Og til kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd sa Jesus dette i Johannes 8:11: ”Heller ikke jeg fordømmer deg.”

Jesus møtte alle krav om vrede, hevn og død med ubetinget kjærlighet, nåde og frihet!

Poenget er at vi alle må ha mer enn KUN Bibelen på vår side. For som du ser så hadde alle sammen den bokstavelige Skriften på sin side, men de manglet Jesus. De hadde derfor heller ikke den Hellige Ånd og vår kjærlige Himmelske Far på sin side.

Jesus sa flere ganger, som for eksempel i Bergprekenen, at selv om Skriften bokstavelig påstod noe så var det hva Han sa Åndelig som var det vi skulle forholde oss til og rette oss etter.

Så vi må alltid huske å la Jesu natur, Jesu nærvær, og Jesu visdom får det første og siste ordet når vi leser Bibelen.

Matteus 5:38-39: ”Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”

Hva er av disse 3 gruppene hadde lest Skriften bokstavelig, de var helt sikre på at de hadde forstått og tolket dem helt rett, og de var også oppriktige og trygge på at de tjente Gud med deres utøvelse av Skriften.

Egentlig en skremmende tanke, som burde få oss alle til å ”gå litt i tenkeboksen” og passe på at vi aldri gir bokstaven fortrinn fremfor Ånden! Det er Jesus som skal være fellesnevneren, ikke Bibelen!


bottom of page