top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Diskusjonens snare


Det som driver en diskusjon fremover er uvitenhet om emnet. For ingen ville ha blitt med på en diskusjon på Facebook om hva som var riktig svar på spørsmålet; hva er 2 pluss 2? Alle vet jo at svaret er 4, og siden fasiten er kjent for de aller fleste ville diskusjonen derfor ha uteblitt. Derfor er det riktig å si at både de som starter diskusjonen, og de som blir med i den, mangler kunnskap om det de faktisk diskuterer og at selve diskusjonen således er totalt meningsløs.

Men dette må ikke forveksles med den positive og fremoverlente undringen man har, og bør ha, over storheten i Gud. For vi ser stykkevis og delt, og ingen av oss ser alt, og der kjærligheten er motivet vil undring være positivt for alle som deltar i slike fora. Men jeg har i den siste tiden blitt oppmerksom på temaet ”diskusjoner” blant kristne, og fikk for en tid siden en klar beskjed fra DHÅ om å avslutte min deltakelse i dette. Jeg hadde brukt mye tid på å forsvare min lære om Guds ubetingede kjærlighet, og denne deltakelsen i disse uendelige trådene tok ikke bare alt for mye tid, men det var rett og slett ubibelsk. Jeg måtte omvende meg, altså tenke annerledes enn jeg fram til da hadde tenkt om dette. I dag vil jeg si litt om hva Bibelen lærer oss om diskusjon med uriktig motiv blant kristne, og la oss begynne i 2 Timoteus 2:14: ”For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på.

Det er Paulus som sier disse ord til Timoteus, og vi forstår av dette at selv om de ikke hadde Facebook på denne tiden, så diskuterte de da som nå. Det er Bibelen, samt det budskapet Paulus har fått av DHÅ som ikke skal diskuteres, og årsaken er denne. Det tjener ikke til noe! Det er altså totalt uten verdi, er i realiteten hva Paulus sier. Tenk om det budskapet gikk inn til alle dem som diskuterer hva Bibelen egentlig sier i den ene tråden etter den andre på Facebook; at det de holder på med er i følge Bibelen fullstendig verdiløst? Paulus sier videre at diskusjoner om Bibelen, og om hva Jesus mente med det Han sa, virker ødeleggende på dem som hører på. Så ikke bare er selve diskusjonen uten verdi, men i tillegg er den ødeleggende for dem som hører på. På den tiden dette ble skrevet var disse verdiløse og ødeleggende diskusjonene begrenset til dem som var i hørbar avstand, men i dag rekker diskusjonene ut over hele verden via Facebook.

I dag kan de som diskuterer med feil motiv ødelegge tusener! Paulus ved DHÅ har mer å si om diskusjoner, og la oss lese i vers 16-17: ”Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket. For de som driver med det, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann.”

Som jeg måtte omvende meg fra å diskutere, pålegges også du av DHÅ. Hvis du tror at det er Gud ved DHÅ som er ansvarlig for å ha inspirert Bibelens tilblivelse, noe du gjør rett i, så er det altså Gud som kaller dine diskusjoner på f.eks. Facebook for ugudelig og tomt snakk. I følge Ham så vil den som driver med slikt vil gå lenger og lenger i ugudelighet, at og det vil spre seg som koldbrann. Hva koldbrann fører til, hvordan det sprer seg, og hvordan man stopper det regner jeg med at du vet! Diskusjoner er urett, og Gud ber oss som er frelst om å omvende oss fra slike tåpelige, verdiløse, ugudelige, og ødeleggende diskusjoner: ”hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett.” (Vers 19)

Bare minner igjen om at det å være åpen for nytt lys, positive undringer alene eller i felleskap der motivet er å se mer av Gud IKKE er det som er temaet i denne leksjonen.

Gud har mer å si ved sin apostel Paulus, og vi leser videre i versene 22-23: ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid.” Her ser vi at iver etter diskusjoner linkes til ungdommens lyster, og at det å diskutere derfor er et tegn på åndelig umodenhet. Da er min konklusjon at det er mange godt voksne mennesker på Facebook som er veldig unge til sinns, men at det ikke nødvendigvis er positivt. Heller tvert i mot, og Gud pålegger deg til å flykte fra disse umodne lystene som fremdeles lever i beste velgående i deg. Hvis jeg skulle ha sagt det på vegne av Gud, ville jeg ha sagt det slik: ”Kutt det ut med en gang. Dine diskusjoner skaper bare strid og virker ødeleggende både for frelste og ufrelste, og det er på tide å legge av seg denne umodne oppførselen. Du prøver riktig nok å fremstå som både intellektuell, ydmyk, og søkende, men det er din stolthet og umodenhet som driver deg. På vegne av Gud pålegger jeg deg; kutt ut!” Mange hevder at de er utvalgt som en Herrens tjener med oppgave å tale til rette sine brødre og søstre, og hva er vel bedre enn å gjøre det på Facebook, spør de retorisk? Der når vi jo mange? Her er hva Herren har å si deg:

”En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne.” (Vers 24-25) Om du er en Herrens tjener så starter du rett og slett ikke verdiløse og ødeleggende diskusjoner på Facebook, for å si det enkelt. Derfor sier jeg så mildt jeg kan at det du påstår ikke er sant. Slike ødeleggende diskusjoner er ikke inspirert at Gud, men av Satan: ”Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.” (Vers 26) I 2 Timoteus 3:8-9 sier Paulus mer om disse som elsker å diskutere, og les hva han inspirert av DHÅ sier: ”Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.” De går imot sannheten, og du vet vel hva sannheten er? ”Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet.” (Johannes 14:6) Det er altså ikke rett tolkning av Bibelen som er sannheten, men det er personen Jesus som er sannheten. Bibelen kan ikke forstås men den må åpenbares av Ånden, for bokstaven slår i hjel men Ånden gir liv. (2 Korinter 3:6)

De som diskuterer bokstaven tar alltid feil, for de tror feilaktig at man intellektuelt kan tolke og diskutere seg fram til en dypere og riktigere forståelse av Bibelen. Slike har havnet i en snare laget av djevelen, og må derfor omvende seg fra dette så raskt som mulig. De går i praksis djevelens ærend, og som i Edens Hage bruker de hans taktikk og sår tvil om hva Gud egentlig mener. ”Har Gud virkelig sagt?” ”Men hvordan skal vi da finne ut hva som er riktig tolkning, sannheten, og hva vi skal stole på og sette all vårt lit til? Det står jo så mye i Bibelen vi ikke forstår?” Jeg sier som Åge Åleskjær pleide å si: ”Jeg er glad du spurte.” Jeg vil ikke svare selv, men la Jesus komme med løsningen:

”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” (Johannes 14:12-14) Ikke spør Facebook, spør DHÅ! Han har svaret på alt du lurer på, og slike diskusjoner mellom deg og Jesus er oppbyggende for deg og alle de rundt deg, og de gir deg fasitsvaret rett fra kilden – fra Jesus!

Bibelen er ikke ferdig skrevet, men Jesus snakker fremdeles til deg i ditt hjerte. Han har mer å si enn det som står i boka Bibelen, tenk det? For et privilegium vi har at vi kan spør Jesus om alt vi lurer på, for som vi kan lese i Romerne 10:8: ”Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.” Vend deg til Ham, og kom deg ut av diskusjonens snare.


bottom of page