Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Diskusjonens snare


Det som driver en diskusjon fremover er uvitenhet om emnet. For ingen ville ha blitt med på en diskusjon på Facebook om hva som var riktig svar på spørsmålet; hva er 2 pluss 2? Alle vet jo at svaret er 4, og siden fasiten er kjent for de aller fleste ville diskusjonen derfor ha uteblitt. Derfor er det riktig å si at både de som starter diskusjonen, og de som blir med i den, mangler kunnskap om det de faktisk diskuterer og at selve diskusjonen således er totalt meningsløs.

Men dette må ikke forveksles med den positive og fremoverlente undringen man har, og bør ha, over storheten i Gud. For vi ser stykkevis og delt, og ingen av oss ser alt, og der kjærligheten er motivet vil undring være positivt for alle som deltar i slike fora. Men jeg har i den siste tiden blitt oppmerksom på temaet ”diskusjoner” blant kristne, og fikk for en tid siden en klar beskjed fra DHÅ om å avslutte min deltakelse i dette. Jeg hadde brukt mye tid på å forsvare min lære om Guds ubetingede kjærlighet, og denne deltakelsen i disse uendelige trådene tok ikke bare alt for mye tid, men det var rett og slett ubibelsk. Jeg måtte omvende meg, altså tenke annerledes enn jeg fram til da hadde tenkt om dette. I dag vil jeg si litt om hva Bibelen lærer oss om diskusjon med uriktig motiv blant kristne, og la oss begynne i 2 Timoteus 2:14: ”For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på.

Det er Paulus som sier disse ord til Timoteus, og vi forstår av dette at selv om de ikke hadde Facebook på denne tiden, så diskuterte de da som nå. Det er Bibelen, samt det budskapet Paulus har fått av DHÅ som ikke skal diskuteres, og årsaken er denne. Det tjener ikke til noe! Det er altså totalt uten verdi, er i realiteten hva Paulus sier. Tenk om det budskapet gikk inn til alle dem som diskuterer hva Bibelen egentlig sier i den ene tråden etter den andre på Facebook; at det de holder på med er i følge Bibelen fullstendig verdiløst? Paulus sier videre at diskusjoner om Bibelen, og om hva Jesus mente med det Han sa, virker ødeleggende på dem som hører på. Så ikke bare er selve diskusjonen uten verdi, men i tillegg er den ødeleggende for dem som hører på. På den tiden dette ble skrevet var disse verdiløse og ødeleggende diskusjonene begrenset til dem som var i hørbar avstand, men i dag rekker diskusjonene ut over hele verden via Facebook.

I dag kan de som diskuterer med feil motiv ødelegge tusener! Paulus ved DHÅ har mer å si om diskusjoner, og la oss lese i vers 16-17: ”Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket. For de som driver med det, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann.”

Som jeg måtte omvende meg fra å diskutere, pålegges også du av DHÅ. Hvis du tror at det er Gud ved DHÅ som er ansvarlig for å ha inspirert Bibelens tilblivelse, noe du gjør rett i, så er det altså Gud som kaller dine diskusjoner på f.eks. Facebook for ugudelig og tomt snakk. I følge Ham så vil den som driver med slikt vil gå lenger og lenger i ugudelighet, at og det vil spre seg som koldbrann. Hva koldbrann fører til, hvordan det sprer seg, og hvordan man stopper det regner jeg med at du vet! Diskusjoner er urett, og Gud ber oss som er frelst om å omvende oss fra slike tåpelige, verdiløse, ugudelige, og ødeleggende diskusjoner: ”hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett.” (Vers 19)

Bare minner igjen om at det å være åpen for nytt lys, positive undringer alene eller i felleskap der motivet er å se mer av Gud IKKE er det som er temaet i denne leksjonen.

Gud har mer å si ved sin apostel Paulus, og vi leser videre i versene 22-23: ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid.” Her ser vi at iver etter diskusjoner linkes til ungdommens lyster, og at det å diskutere derfor er et tegn på åndelig umodenhet. Da er min konklusjon at det er mange godt voksne mennesker på Facebook som er veldig unge til sinns, men at det ikke nødvendigvis er positivt. Heller tvert i mot, og Gud pålegger deg til å flykte fra disse umodne lystene som fremdeles lever i beste velgående i deg. Hvis jeg skulle ha sagt det på vegne av Gud, ville jeg ha sagt det slik: ”Kutt det ut med en gang. Dine diskusjoner skaper bare strid og virker ødeleggende både for frelste og ufrelste, og det er på tide å legge av seg denne umodne oppførselen. Du prøver riktig nok å fremstå som både intellektuell, ydmyk, og søkende, men det er din stolthet og umoden