Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er du det du gjør?


Gjør dine evner til å synde deg til en synder, dine evner til å tape til en taper, eller dine evner til å feile til en feil? Har i det hele tatt dine gjerninger noe med din identitet og stilling hos Gud å gjøre, og vil de på noe som helst vis bidra positivt eller negativt i hvordan Gud forholder seg til deg på?

Dette er et viktig spørsmål som vi alle skulle vite svaret på, og la oss derfor gå til Bibelen og se hva den har å si om saken. Det første verset vi skal se på er i Efeserne 2:8, og det lyder slik: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.”

Dette verset betyr det som står der, og det er at du er frelst av nåde, ved tro. Paulus presiserer også at frelsen ikke er ditt verk, men at det er et verk av Jesus.

Frelsen er altså helt og holdent Guds gave!

Denne plattformen er så viktig å gripe fast i, for ellers er det fort gjort å komme inn i en prestasjonsbasert kristendom der dine gjerninger plutselig gis en verdi. For det finnes de som tror at dine gjerninger, om de blir dårlige nok, faktisk kan frata deg frelsen, selv om de på samme tid tror at dine gjerninger ikke kan bidra til å gi deg frelsen.

Men la oss se mer i Bibelen, og vi leser versene 9-10 i samme kapittel: ”Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.”

Paulus er klar og tydelig på at dine gjerninger ikke har noe med saken å gjøre, men at frelsen er et verk av Gud i Kristus. Du er således ikke ditt eget lappverk produsert av summen av dine gode og dårlige gjerninger, men du er et mesterverk av Mesterens gjerninger for deg.

"Men hva med synd da? Vil ikke våre syndige gjerninger gjøre oss til syndere?" Mange tenker slik og våkner derfor opp hver dag med det fokus å ikke synde, eller i det minste å synde minst mulig.

Fokuset blir på synden, der det skulle være på Sønnen.

Men la oss gå til Bibelen og se hva den sier om synd etter frelsen, og vi leser fra Romerne 6:6-7: ”Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død.”

Ditt gamle menneske, det som levde under løgnen som sa at Gud bedømte deg basert på dine gjerninger, det er alt