top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Speile Gud


Vi skal speile Gud, ikke oss selv. Som Jesus sa i Lukas 22:42: ”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør” skal også vi være korsfestede kar som Guds hjerte kan skinne uhindret igjennom. Korsfestet i fra hva da? Korsfestet fra oss selv, og våre gamle tanker om straff og belønning som fallet i Edens Hage gav liv og rom til. I Edens Hage ble verdens største løgn født, og den ble servert av han som kalles løgnens far – djevelen. Løgnen var at Gud ikke lenger var bare lys, altså bare god og ubetinget kjærlighet, men at Han også hadde et mørke i seg. Et mørke, eller en mørk side om du vil, som avkrevde oss for en viss standard i våre liv, og som ved mangel på innfrielse av gode gjerninger, og tilstedeværelse av mindre gode, så ville heretter Gud straffe dette avviket. Verken Adam eller Eva kjente til at det i det hele tatt fantes en djevel, så når de i forsøk på å gjøre det gode faktisk endte opp med å gjøre det motsatte fikk de en ny og til da ukjent følelse inn i livet sitt - frykt! Denne frykten hadde ingen annen adresse enn Gud, for i deres sinn eksisterte jo kun de og Gud. Så hvem skulle de ellers frykte? Det var jo ingen djevel slik de så det. Så derfor ble Gud nå plutselig både lys og mørk, både god og ond, og de mistet den barnslige tilliten til at Gud var deres far som elsket dem uten betingelser. Ved å tro løgnen hadde de selv lagt betingelser på Guds kjærlighet til dem, og det kom et mørke over jorden. Dette mørket var ikke et fysisk mørke, men det bestod av løgnen som påstod at Gud hadde gått fra et relasjonsbasert og til et rent prestasjonsbasert forhold. Adam og Eva ble nå speilbilder av denne nye oppfatningen av Gud, og de gav dette nye perverterte gudsbildet videre til sine etterkommere. Deres frykten for Gud ble ”solgt” videre fra slekt til slekt, og syndens og dødens lov fikk på denne måten innpass i alle menneskers sinn. Mennesket ble lært opp til å være redd for Gud, og til å frykte Hans straff.

Løgnen fra satan hadde produsert et mørke i våre sinn, men i 1 Johannes 4:17-18 kan vi lese om hvordan dette mørket kan drives ut: ”I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” I 4000 år levde menneskene med den oppfatningen om at Gud hadde sitt forhold til oss basert på våre prestasjoner, og at Han opererte under systemet straff og belønning. Vi ble alle derfor speilbilder av satans løgn mer enn Guds sannhet. Men det var enkelte lysglimt via profeter og konger, og Skriftene gir også små glimt av hva som snart skulle skje. For Gud skulle komme til jorden personlig , og via Sønnen skulle Han endelig vise oss sitt sanne hjerte. Løgnen skulle avsløres, og Lyset var på vei. Johannes beskriver Jesu komme til oss på denne måten i Johannes 1:1-5:

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.” Ordet, Gud og opphavet til alle ting, kom til jorden. Dette var et så radikalt utsagn at det for oss er vanskelig å fatte. For Johannes kunne ikke ha valgt et mer oppsiktsvekkende navn på Jesus enn logos, for det betyr:

"alle tings opphav og det som holdt orden i det store og komplekse universet."

Det å påstå at Gud kom ned til oss mennesker var stikk i strid med den rådende oppfatning, som på denne tiden var dualismen. Denne filosofien lærte at Gud, eller gudene, betraktet menneskene på avstand i en opphøyet likegyldighet over menneskenes ulike sorger og gleder. De brydde seg ikke!

Men så sier Johannes at logos - GUD - er her hos oss, og til og med ble en av oss? I dag vet vi at Gud kom via sin sønn Jesus, men vi vet også at det mørket som var på jorden ikke tok i mot Ham. For mørket/løgnen om Gud var reflektert i det religiøse systemet, og forkynte et budskap om at Gud var både lys og mørke. Vi måtte prestere for å bli belønnet med velsignelser, og for å unngå forbannelser. Virker dette kjent for deg i dag? Jesus sier ved flere anledninger til de skriftlærde at selv om de hadde studert Skriftene – det gamle Testamentet – så kjente de allikevel ikke Gud!

”Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!” (Johannes 5:37-39) Hva var grunnen til dette i følge Jesu egne ord? Årsaken var at de ikke trodde på Ham som Gud hadde sendt!

Men hva var de de festet mer lit til enn Jesus? Det som trumfet alt Jesus sa til dem var rett og slett deres egne oppleste og vedtatte intellektuelle tolkning av Skriftene. Derfor speilet de et vrangbilde av Gud, og de ble speilbilder og forkynnere av løgnen! Hadde de omvendt seg, som er å endre måten man tenker på, trodd på Jesus og sett Skriftene i lys av Ham, da hadde alt stilt seg annerledes. Da hadde de sett at det var sant det Johannes sa i 1 Johannes 1:5: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.” Det mørket som hadde eksistert i så mange tusen år, det måtte vike når Jesus kom som Lyset. Han var det synlige bildet av den usynlige Gud, og i Johannes 1:18 sies dette slik: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” Hvilket bilde av Gud speiler du? Det bildet satan vil du skal, et bilde der Gud er både lys og mørke? Eller speiler du sannheten, og det bildet Jesus kom for å vise oss? Nemlig at Gud er bare lys?

Gud er ubetinget kjærlighet og nåde, og når vi lar Jesus korrigere vårt bilde av Gud UANSETT hva våre tidligere oppfatninger måtte ha vært , da vil vi speile Gud som Han er og alltid har vært - bare lys! Jeg vet det er mange vers og hendelser i Bibelen som kan indikere, og til og med rett ut påstå at Gud ikke er bare god. Spesielt i det gamle Testamentet beskrives Gud som en som tar livet av mennesker, og som er opphavet til både katastrofer, pest og sykdommer. Jeg sier ikke at jeg har sett alt og forstår alt, men en ting har jeg valgt å gjøre.

Jeg har valgt å stole mer på hva Jesus sa og gjorde, enn på min egen tolkning av Bibelen. Som Jesus fikk motstand fordi Han speilet en Gud som var totalt annerledes enn de skriftlærde, tror jeg vi i dag vil få fra de bibellærde. For det finnes utallige varianter av Gud basert på menneskers intelektuelle tolkninger, men det finnes bare en Jesus! Og det er Han som er Gud!


bottom of page