top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesus - større enn Bibelen?


Bibelen som bok så dagens lys i 1455, og da i kun 185 eksemplarer på Latin. Det var den etter hvert så kjente Gutenberg som stod bak prosjektet, og som har ført til at vi i de siste 200 årene har hatt tilgang til denne fantastiske boka som gir oss så mye kunnskap om Jesu liv.

Før dette eksisterte ikke begrepet Bibel, slik at utrykket Guds Ord umulig kan bety boka Bibelen. Den var jo ennå ikke laget! Men på tross av dette åpenbare og lett forståelige faktum, så oversetter faktisk mange Guds ord med Bibelen.

Men det er ikke riktig, for Guds ord betyr ikke Bibel, men det betyr Jesus.

Johannes Åpenbaring 19:11-13: ”Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.”

Hans navn er som vi alle vet ikke Bibel, men det er Jesus. Et annet vers som blir merkelig om det oversettes feil er Johannes 1:1-4: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.”

Det er åpenbart at Ordet (logos) ikke kan bety Bibel, men at vi her leser om Jesus, Guds sønn. Helt sikker blir man om man tar med versene 14-18:

”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut: ”Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.” Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Dette får noen konsekvenser også for andre bibelvers, og et vers som i hvert fall jeg har hørt forkynt feil utallige ganger er 1 Peter 4:11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.”

Mer enn en gang har jeg sett forkynnere løfte sin Bibel i hånda når de mer eller mindre har ropt ut: ”....vi må tale som Guds ord!” Det var ikke Jesus forkynneren refererte til, men boka Bibelen. Men det er bare det at det fantes jo ingen Bibel da Peter sa disse ordene, så derfor er det vel åpenbart at det ikke kan ha vært det han tenkte på?

Nei, det Peter refererte til, og som alle tilhørerne også forstod, var at de fra nå av måtte alle se til at de forkynte det Jesus hadde forkynt. De måtte se til, passe på, være nøye med at de talte som Han.

Denne befalingen stod i kontrast til noe, og denne kontrasten var de skriftlærdes forkynnelse. For de holdt seg til Skriftene, som bestod av skriftruller som vi i dag kaller det gamle Testamentet. Det var disse skriftlige kildene som de alene baserte sin forkynnelse på, men når kommer altså Peter på banen og sier noe helt annet. Nemlig at fra nå av skal alle forkynne det budskapet Jesus kom med.

Dette var så radikalt, og ikke minst farlig, at vi nok ikke helt forstår rekkevidden av det. Men kan jo bare nevne at Jesus som stod for denne læren som i de skriftlærdes øyne ikke stemte med Skriften, ble som vi alle vet drept på et kors.

”Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept; ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg dermed lik Gud.” (Johannes 5:18)

I dag synes vi jødene og de skriftlærde var alt for stolte og bokstavtro som ikke trodde på det Jesus sa. At det er mulig å være så sta, tenker vi. Det var jo Jesus som stod der rett foran dem, og så trodde de på boka mer enn på Ham? De måtte da forstå at Jesus var så uendelig mye større en det de kunne lese og tolke seg til?

Men spørsmålet er om vi hadde trodd på Jesus? Vel, jeg er ikke så sikker. Og her kommer det jeg tenker litt på, og det er om vi faktisk opplever det samme i dag som Jesus gjorde? Tenk om vi kanskje er midt inne i en tid der Gud åpenbarer sin sønn for verden slik Han gjord da? Og at denne åpenbaringen også denne gangen er større enn hva vi klarer å tolke ut fra Bibelen, slik at den på samme måten som da utfordrer det etablerte og skolerte?

Jeg tror at åpenbaringen Gud sender over verden i dag er den samme vi har sett en gang før; nemlig at Jesus kom for å vise oss nøyaktig hvem og hvordan Gud er! Denne åpenbaringen, om vi tar den på ramme alvor og baker inn alle konsekvenser det får for etablerte doktriner, vil sprenge Bibelens begrensede rammer i fillebiter som den gjorde med Skriften.

La oss gå tilbake et par tusen år og se hva Jesus sa til datidens skrifttro, og vi leser i Johannes 5:38-40: ”Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Hvilket ord var det de ikke hadde plass til? Var det Bibelen? Selvsagt ikke, for den lå noen tusen år frem i tid. Men det var Ham selv Han snakket om. De ville ikke høre på Jesus, selv om Skriften vitnet om Ham. Skriften var ikke Ham, for den kunne ikke romme Hans storhet, nåde og grenseløse kjærlighet, men den handlet kun om Ham. Men i sin stolthet hadde de faktisk mer tillitt til eget intellekt enn de hadde til Jesus. Tenk det?

Ser vi det samme skje i dag? Jeg tror det, og at vi er inne i en reformasjon som vi skake verden i sine teologiske grunnvoller, akkurat som da Jesus kom og erstattet datidens tempel, presteskap, og offerkultur med seg selv. For også i dag tror jeg vi av nåde skakes i våre doktriner og unaturlige Bibel-opphøyelse, for jeg tror (min personlige oppfatning) at vi er inne i en avsluttende fase der Jesu komme er det neste som skjer.

Men først vil Gud åpenbare sin sønn for hele verden, og via hjertene til sine disipler demonstrere at Han er ubetinget kjærlighet en gang til. Som Jesus viste seg å være så ufattelig mye større enn menneskene klarte å tolke ut av Skriftene, tror jeg at vi også i dag er vitne til det samme, nemlig at Jesus vil vise seg så uendelig mye større enn hva vi har klart å tolke ut av Bibelen.

Jesus har mer å si, og jeg tror at vi gjør rett i å være ydmyke for det nye lyset fra Himmelen. Ikke hold fast på bokstaven som om det handler om den, men ta imot Jesu ord til disiplene som om de var til deg personlig:

”Ennå har jeg mye å si DEG, men DU kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede DEG til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre DEG det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for DEG.” (Johannes 16:12-14)


bottom of page