Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Relasjon med Jesus, eller suksess med Jesus?


Hvis du stoppet opp litt akkurat nå, så deg selv i speilet, og spurte deg selv: ”Hva er egentlig målet ditt, og hva er det du jobber for å oppnå? Jobber du for å få til en suksess sammen med Jesus, eller en intim relasjon med Jesus?” Hva ville svaret ditt ha blitt?

Dette spørsmålet skulle vi alle stille oss fra tid til annen, for det er så utrolig fort å bli fanget av den ånden som drar samme vei som resten av verden. Den ånden som drar deg i retningen mot suksess, posisjoner, status og makt. Men alt selvsagt pakket inn i de tilsynelatende aller beste motiver, der man skal bruke posisjonen til å påvirke mennesker til å faktisk gjøre det motsatte av det man selv gjør – nemlig å alltid se den ene på bekostning av egen suksess!

For det var jo det Jesus gjorde, og Han så alltid den ene. Hele Hans liv var en eneste stor kjærlighets-vandring, der Han til slutt til og med gav sitt eget liv for deg og meg. Jesus satt seg selv lavest, og allerede fra livets første dager så vi dette demonstrert ved at Kongenes Konge ble født i en stall.

Via mange forskjellige liknelser lærte Han oss prinsippet om å alltid se den ene, som vi blant annet kan lese i Matteus 18:12: ”Hva mener dere? Når en mann eier hundre sauer, og én av dem går seg bort, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går på leting etter den som er kommet bort?”

Jesus lærte oss også at det å lede er det samme som å tjene, at vi skal holde oss til det lave, og alltid sette andre mennesker foran oss selv. Men verden drar i en helt annen retning, for der handler det om å vinne, bli best, og å oppnå posisjoner som gir den enkelte makt. Dette systemet er ikke av Gud, for Hans hjerte er alltid vendt mot den ene som sliter og strever.

Det samme hjertelaget skal være i oss, og derfor må vi av og til spørre oss selv hvor vi er på vei, og hva som er målet.

”Men er det slik å forstå at posisjoner med makt alltid er feil?” Nei, det er ikke riktig å si, men det som avgjør er motivet. Bibelen sier masse om dette, som her i 1 Korinter 13:1-3:

”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.”

Motivet avgjør om du drives av ønske om egen suksess, eller av Gud, og da følgelig andre menneskers beste. Sagt på en annen måte, om du alltid ser den ene. Det er bare du som vet hva motiv ditt egentlig er, og det er bare du som kan svare på spørsmålet. ”Hva er det som driver deg?”

Relasjoner er viktig, sies det, og jeg er helt enig. Man defineres av de man omgås, og vi er skapt til felleskap. Men også relasjoner kan smittes av feil tan