Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vinn som David - 10 leksjoner


I 1 Samuelsbok 17 finner du historien om David og Goliat, der gjetergutten David vinner en uventet seier over kjempen Goliat. Dette skjedde for mange tusen år siden, men de evige prinsippene som David benyttet er like aktuelle i dag som de var da. Så hvis du vil vinne over din Goliat, hva det nå enn måtte være, så er denne leksjonen til deg.

Vi går inn i historien i versene 1-3: ”Filisterne samlet sine hærer til strid. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Terebintedalen og fylket seg til strid mot filisterne. Filisterne stod i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre, slik at dalen var mellom dem.”

Det som tilsynelatende er en konflikt mellom jevnbyrdige parter, endrer seg drastisk når Goliat entrer scenen. ”Da kom det fram fra filisterfylkingen en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var over ni fot høy." (vers 4)

Goliat roper ut denne utfordringen: ”Velg ut en mann, og la ham komme ned til meg! Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre treller og tjene oss.” (vers 8-9)

Mange av oss har vært i liknende situasjoner der vi står ovenfor en tilsynelatende uovervinnelig fiende. Men ikke bare er fienden større enn vi noen gang har opplevd, her representert ved Goliat som var nesten 3 meter høy, men det var også slik at om vi tapte denne ene viktige kampen så var det over for alltid.

Kanskje det er en dødelig sykdom du sloss mot der et tap vil få fatale følger? Eller kanskje det er økonomi der det å tape vil sette deg i bunnløs gjeld resten av livet? Det vet bare du, men les resten av leksjonen så skal vi sammen se hvordan David vant over Goliat.

I 40 dager bød Goliat seg fram til strid, men ingen våget å møte ham. På samme tid blir David sent med mat til krigerne, og den 41. dagen kommer David fram til stridsplassen. Han blir informert om utfordringen og trusselen fra Goliat, han ser soldatenes forståelige redsel, men David reagerer annerledes.

1. Ikke frykt

David spør soldatene i vers 26: ”Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær?” Der soldatene fryktet for sitt liv fordi de sammenliknet sin styrke med Goliat, ble ikke David redd i det hele tatt. Hvorfor? Jo, fordi David som var ung og liten av vekst hadde lært seg å ikke stole på sine kvaliteter, men på Gud! Der soldatene mistet motet på grunn av misforholdet mellom sine evner kontra Goliats evner, ble David modig da han satset kun på Guds styrke.

2. Ikke la andre mennesker demotivere deg