top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vinn som David - 10 leksjoner


I 1 Samuelsbok 17 finner du historien om David og Goliat, der gjetergutten David vinner en uventet seier over kjempen Goliat. Dette skjedde for mange tusen år siden, men de evige prinsippene som David benyttet er like aktuelle i dag som de var da. Så hvis du vil vinne over din Goliat, hva det nå enn måtte være, så er denne leksjonen til deg.

Vi går inn i historien i versene 1-3: ”Filisterne samlet sine hærer til strid. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Terebintedalen og fylket seg til strid mot filisterne. Filisterne stod i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre, slik at dalen var mellom dem.”

Det som tilsynelatende er en konflikt mellom jevnbyrdige parter, endrer seg drastisk når Goliat entrer scenen. ”Da kom det fram fra filisterfylkingen en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var over ni fot høy." (vers 4)

Goliat roper ut denne utfordringen: ”Velg ut en mann, og la ham komme ned til meg! Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre treller og tjene oss.” (vers 8-9)

Mange av oss har vært i liknende situasjoner der vi står ovenfor en tilsynelatende uovervinnelig fiende. Men ikke bare er fienden større enn vi noen gang har opplevd, her representert ved Goliat som var nesten 3 meter høy, men det var også slik at om vi tapte denne ene viktige kampen så var det over for alltid.

Kanskje det er en dødelig sykdom du sloss mot der et tap vil få fatale følger? Eller kanskje det er økonomi der det å tape vil sette deg i bunnløs gjeld resten av livet? Det vet bare du, men les resten av leksjonen så skal vi sammen se hvordan David vant over Goliat.

I 40 dager bød Goliat seg fram til strid, men ingen våget å møte ham. På samme tid blir David sent med mat til krigerne, og den 41. dagen kommer David fram til stridsplassen. Han blir informert om utfordringen og trusselen fra Goliat, han ser soldatenes forståelige redsel, men David reagerer annerledes.

1. Ikke frykt

David spør soldatene i vers 26: ”Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær?” Der soldatene fryktet for sitt liv fordi de sammenliknet sin styrke med Goliat, ble ikke David redd i det hele tatt. Hvorfor? Jo, fordi David som var ung og liten av vekst hadde lært seg å ikke stole på sine kvaliteter, men på Gud! Der soldatene mistet motet på grunn av misforholdet mellom sine evner kontra Goliats evner, ble David modig da han satset kun på Guds styrke.

2. Ikke la andre mennesker demotivere deg

Men David ble ikke rost for sin modige holdning, men tvert i mot kan vi lese i vers 28: ”Eliab, Davids eldste bror, hørte hva han snakket med mennene om. Han ble sint på David og sa: ”Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken ute i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du er bare kommet hit ned for å se på slaget.”

Det kan også skje deg når du som David bestemmer deg for å stole på Gud i din sak, men da må du huske på David og ikke la noen stjele fra deg din beslutning. Ofte kommer ofte de mest negative kommentarene fra dine nærmeste, som her fra Davids eldste bror.

Men David mistet ikke motet av sin eldste brors negative kommentar, og i vers 32 leser vi hva David sa til kongen: ”David sa til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.”

3. Ikke la mennesker med autoritet røve fra deg seieren

I vers 33 ser vi kongens respons til Davids modige beslutning: ”Men Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.” Kongen prøvde å få David til å ombestemme seg, og det selv om han kunne trenge all mulig hjelp til å beseire Goliat!

4. Minn deg selv om tidligere seiere

Men selv en autoritet som kongen kunne ikke endre Davids beslutning, og han minnet seg selv og kongen om sine tidligere seiere i versene 34-36: ”Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.”

5. Du trenger ikke mer enn Gud

Når mennesker ser at du har bestemt deg, skjer det ofte at noen under dekke av å ville hjelpe deg, tilbyr sine tjenester. Noen vil kun ha æren sammen med deg om du vinner, mens andre går fiendens ærend, sannsynligvis uten å vite det, og prøver å overbevise deg om at i tillegg til Gud trenger du deres hjelp og bidrag.

David fikk tilbud av kongen om bruke hans rusting og våpen i kampen mot Goliat, men i versene 39-40 ser vi at David ikke tok i mot kongens tilbud: ”Jeg greier ikke å gå med dette på meg”, sa han til Saul, "jeg er ikke vant til det." Så la han det av seg, og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut fem glatte steiner fra elveleiet og puttet dem i gjetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren.”

6. Ikke la støyen fra fienden skremme deg

Når du konfronterer din fiende, så ikke la deg skremme av støyen. For fienden vil lage lyd, rope og skrike, håne og le av deg, peke på dine svakheter kontra sin styrke, som vi kan lese i versene 43-44: ”Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper” ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til meg", sa han, ”så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.”

7. Aldri glem at Guds nåde er nok for deg!

Lær av Davids svar til Goliat i vers 45: ”David svarte: "Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt.” Der Goliat pekte på Davids naturlige evner, pekte David på Guds overnaturlige evner. David visste at han ikke kunne by Goliat på en kamp, men han visste det viktigste, nemlig at Gud kunne.

8. Herren strider for deg

Ikke kjemp selv, men la Herren stride for deg. Det er ikke du som skal vinne, men du skal kun benytte deg av en seier som allerede er vunnet på dine vegne.Din jobb er å lære deg å leve i seier, og ikke la deg lure eller manipulere til å falle for fiendens mange forsøk på å få deg til å gi opp ved å kjempe i egen kraft og list.

9. Gi Gud æren

Gi alltid Gud æren, for det er Han som lever og virker i deg med Sin kraft. La oss lese hva David proklamerte til soldatene i versene 45-46: "I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.”

10. Fienden faller for sitt eget våpen

De våpen som er formet mot deg vil ikke skade deg, for Gud er med deg. (Jesaja 54:17) Fienden vil falle for eget grep, og la siste lekse komme fram i vers 51 der vi ser at David kappet hodet av Goliat med hans eget sverd: "David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte ham. Så hogg han hodet av ham."


bottom of page