top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Et halvt hjerte?


Begrepet hjerte brukes av de aller fleste kristne, men kanskje uten at de vet hva det egentlig betyr? Man snakker om hjertet, forkynner om hjertet, synger om hjertet, men hva er det egentlig Bibelen legger i dette ordet? For det er jo ikke det fysiske hjertet som pumper blod, det skjønner jo alle, så hva er det da? Hjertet er av de fleste oppfattet å være den man er sånn på dypet, den ”egentlige” jeg. Man kan gjerne utgi seg for å være en annen, men hjertet avslører hvem man egentlig er. Man elsker med hjertet, gir seg hen med hele hjertet, og hjertet avslører din sanne identitet. Men er det hva hjertet betyr i Bibelsk forstand? 1 Tessaloniker 5:23: ”Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.”

Her ser vi at vi består av 3 deler; ånd, sjel og legeme. Så hvor kommer da hjertet inn i dette bildet? Det kan jo ikke stemme at hjertet er en ny del nummer 4, eller? La oss se litt på et vers i Ordspråkene 3:5 der det står: ”Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett!”

Her settes det et skille mellom hjerte og vett, der sistnevnte er vårt sinn som innehar vår evne til å tenke og resonnere, føle og mene. Eller rett og slett hjernen vår om du vil. Dette betyr at hjertet ikke kan plasseres i ditt følelsesliv, tankeliv, og således i ditt sinn alene, men hjertet må være noe mer. La oss les litt mer i Ordspråkene, og se på hva som står i kapittel 19:21: ”I menneskets hjerte er det mange tanker, men Herrens beslutning står fast.” Hjertet inneholder våre tanker, men som vi leser er ikke våre tanker nødvendigvis de samme som Guds tanker. I Matteus 22:37 sier Jesus dette til fariseerne: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.” Her bruker Jesus begrepet ”hele hjertet” som indikerer at hjertet består av mer enn en del, men at hjertet må være en kombinasjon av to eller flere. Det er ikke uvanlig at man sier: ”Følg hjertet!” men det er ikke automatisk en riktig avgjørelse. Det vil bare være rett om du følger hele hjertet, og ikke kun halvparten av det. For hjertet ditt er ikke en ny del nummer 4, men det er en kombinasjon av 2 av de 3 delene mennesket består av.

Hjertet er kombinasjonen av din ånd og din sjel/sinn. I mange år trodde jeg at jeg automatisk ville det samme som Gud ville, og dette på bakgrunn av Filipperne 2:13: ”For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.” Så jeg gjorde det jeg ville, men ble temmelig forvirret da ikke alt fungerte som forventet. Hva var dette, tenkte jeg? Er det ikke slik at man bare skal følge hjertet, og at det jeg vil alltid er det Gud vil? Det gikk faktisk veldig mange år på denne måten, og kanskje det var riktig at jeg måtte igjennom denne perioden på grunn av de personlige skadene jeg hadde fått av mine 8 år i Jehovas vitner? Kanskje jeg trengte en periode med total frihet etter disse årene i et lovisk fengsel? Jeg personlig tror det, men så talte DHÅ til meg en dag og viste meg dette verset i Lukas 22:42: ”Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.” Det snudde opp ned på alt jeg til da hadde trodd om det å følge hjertet, som for meg var å gjøre det man selv ville. Men så var det ikke slik allikevel. Og tenk at til og med Jesus hadde en vilje som var i konflikt med Guds vilje? Hva med meg da? Dette fikk meg til å tenke og studere hva hjertet egentlig betydde, og jeg forstod at det var mer å se. Hjertet var ikke det kompasset jeg til da hadde trodd, og min vilje var ikke Guds vilje på autopilot, men det var mer og dypere enn jeg forstod. Jeg fikk se at hjertet er kombinasjonen av din ånd, og ditt sinn. Og i denne kombinasjonen ligger nøkkelen. For det er ikke din ånd som er din utfordring, men ditt sinn. For om ditt sinn er i konflikt med din ånd, vil summen av ditt hjerte faktisk ikke være til å stole på. For da vil ditt sinn ikke helt av seg selv godta det som kommer fra din ånd, men heller det som kommer fra dine egne rent kjødelige tanker basert på tidigere erfaringer og innlærte handlemønstre. Så hvordan får vi sinnet synkronisert med ånden slik at vi kan stole på hva hjertet forteller oss? Svaret er i Romerne 12:1-2 der det står i vers 2: ”la dere forvandle ved at sinnet fornyes.”

Du må legge til rette for at sinnet kan fornyes, og det er din oppgave der din frie vilje kommer inn i bildet. Du må velge det! Men selve forvandlingen er du ikke involvert i, for den er det kraften i Guds åpenbarte ord som gjør for deg:

”For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.” (2 Korinter 10:4-5) Hvis ditt sinn ikke er synkronisert med din ånd, så vil det kunne oppstå tvil i ditt hjerte: ”Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik.” (Markus 11:23)

Men er ditt sinn ett med din ånd, da tror du med det samme hjertet som vi leser i Romerne 10:10: ”Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.” Det samme hjertet kan altså både tvile og tro, og det er derfor viktig å ikke følge sitt hjerte og vilje ukritisk.

Men hvordan kan vi da vite hva som er Guds vilje? Det høres jo veldig komplisert ut? Da er jeg glad for å fortelle deg at det er det enkleste av verden, og i Romerne 12:2 kan vi lese: ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.” Lev tett til Jesus, ta til deg av Hans ord, og lær deg å kjenne igjen DHÅ sin stemme. Da vil Gud lede deg trygt igjennom livet steg for steg, og du kan trygt lytte til ditt hjerte. Han vil aldri slippe deg, svikte deg, eller forlate deg, men ved DHÅ vil han bevare ditt hjerte så det kan bli ditt kompass i livet det er ment å være.


bottom of page