Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Den lille Bibel


Johannes 3:16, også kalt den lille Bibel, er kanskje verdens mest kjente bibelvers. De aller fleste både kristne og ikke kristne kan verset utenat, og i dag tenkte jeg vi skulle se litt på hva verset inneholder.

”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Verset summerer opp Bibelens innhold i en setning, og forteller om Guds kjærlighet til menneskene. Det er en uendelighet av dybder i dette verset, som i resten av Bibelen, og jeg vet jeg ikke på langt nær ser alt. Men det jeg i nåde har fått se vil jeg dele med deg her i dag.

Størrelsen

Verset innledes med å fortelle oss noe om størrelsen på Guds kjærlighet, ved å bruke ordene: ”for så høyt.” Og hvor høyt har da Gud har Gud elsket oss? Jo, så høyt at Han gav sin egen sønn. Jeg har selv en sønn, og det er kort og godt ikke noe i verden som har mer verdi for meg enn han. Så når Gud bruker dette bildet så forstår jeg veldig godt hva Han mener. Det kan rett og slett ikke bli større!

Men det er mer å se i dette bildet, og jeg tenker at om jeg hadde blitt spurt om å ofre min egen sønn så hadde jeg heller tatt plassen selv om det var mulig. For det hadde vært et mye mindre offer å gi sitt eget liv, enn å gi sønnens liv. Det samme gjelder nok deg også, og du hadde nok gladelig tatt din sønn eller datters plass.

Det å gi sitt eget liv ville ha vært en uendelig stor kjærlighets-handling, men allikevel mye mindre enn å gi sin egen sønn. Men Gud gir sin sønn for oss, et offer så stort at det er umulig å fatte, men i tillegg gir Han også seg selv. For i 2 Korinter 5:19 kan vi lese: ”For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv.”

Rekkevidden

La oss se litt på begrepet ”verden” som Gud øste ut sin kjærlighet over, og hva det betyr. Ordet som brukes på gresk er kosmos, og betyr verden, universet, alle jordens innbyggere. Så den verden Gud elsket med en uendelig kjærlighet, er kort og godt alle mennesker som har levd, og som noen gang vil leve.

Gud skiller altså ikke mellom kristne og ikke kristne, god eller dårlig oppførsel, men Han elsker alle mennesker like mye. Dette stemmer med hva vi kan lese i 2 Korinter 5:19: ”For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.”

Romerne 5:18 sier det på denne måten: ”Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle