top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gren eller tre?


Er du gren eller tre, eller av og til en blanding? Bibelen bruker dette bildet i Johannes 15:5 da Jesus sier til disiplene: ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.” Så hva er du, gren, tre, eller en blanding ? Jeg har et plommetre i hagen, og det produserer plommer. Årsaken er ganske enkelt at det er et plommetre, og frukten kommer som en følge av dette. Vi fikk dette treet i innflytningsgave, og plantet det faktisk før vi bygde huset. Det har nå stått der i over 15 år, og jeg har pleid det og vist det den aller største omsorg. Hvert år klipper jeg det etter alle kunstens regler, og alle grener som vokser i feil retning kutter jeg av. Jeg trimmer og friserer treet så det både ser symmetrisk og flott ut, men også så det skal bli enkelt å nyttiggjøre seg frukten – i dette tilfellet plommene. Jeg lever meg inn i rollen som gartner for å sørge for at treet produserer maksimalt med frukt, og dette er hva Jesus snakker om i Johannes 15:1-2:

”Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.” Gud er din omsorgsfulle gartner som gjør alt Han kan for å sikre deg den aller beste frukthøsten, og Han prøver alltid å få velsignelser til deg – aldri fra deg. Som mitt plommetre har meg, har også du din egen personlige gartner som alltid har ditt beste for øye. Alt som er i veien vil Han prøve å fjerne for deg, og alt som er til ditt beste vil Han oppmuntre deg til å gjøre. Guds mål med deg er at du skal bære mye frukt, og i Johannes 15:8 står det: ”Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.” Som vi som jordiske foreldre elsker det når våre barn lykkes og har suksess i livet, hvor mye mer gjelder ikke dette vår himmelske Far? Han elsker det når vi lykkes og lever i den seieren Jesus vant for oss på korset, og dette bekrefter Han blant annet i Matteus 6:10: ”La din vilje skje på jorden som i himmelen.” Himmel på jord er Guds vilje for deg og meg, og Han ønsker vi skal ha den aller beste frukten i våre liv. Treet som produserer denne frukten er Jesus, og som grener er vi prisgitt Ham vi tilhører. I oss selv kan vi ikke produsere frukt, men som grener er vi passive mottakere av hva treet sender oss av liv. Det er treets kvalitet som er viktig, ikke grenene. Hvis grenen er festet på et plommetre, blir frukten plommer. Er grenen festet til et epletre, blir frukten epler.

Frukten defineres av kvaliteten på treet – ikke av kvaliteten på grenen! I Matteus 12:33 bruker Jesus igjen bildet om treet og frukten, denne gangen til fariseerne. Han sier til dem: ”Enten er treet godt, og da er også frukten god, eller treet er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten.”

Bakgrunnen er at Jesus nettopp har helbredet en stum og blind mann som i tillegg var besatt, og fariseerne anklaget Jesus for å gjøre dette med hjelp fra satan. Med dette som bakteppe forklarer Han dem at en god frukt alltid kommer fra et godt tre, og dårlig frukt fra et dårlig tre. Igjen så ser vi at det er treets kvalitet som avgjør frukten! Men det er så lett for oss kristne å allikevel snu dette rundt, og se på frukten som vårt ansvar. Vi bruker Matteus 12:33: ”På frukten skal treet kjennes” mot oss, og anklager både oss selv og andre om frukten ikke skulle være optimal. Vi havner i prestasjons-grøfta, og prøver å ta oss sammen for å produsere mer. Vi gir mer, gjør mer, ber mer, går på møter mer, leser mer, taler i tunger mer, og strever mer. Alt i den tro at om at vi ved vår innsats vil produsere mer og bedre frukt.

Ved å gjøre det tar vi på oss treets rolle og ansvar!

For å bruke mitt eget plommetre som bilde, så har jeg aldri hørt en av mine grener bekymre seg for den kommende plomme-høsten, og jeg vet også at jeg aldri kommer til å høre det. Ingen gren vil med all sin bekymring klare å påvirke plomme-høsten i positiv retning, og alt strev vil derfor være totalt bortkastet. Frukt-høsten defineres av treets kvalitet, og grenene kan ikke annet enn å bare henge der og være til. Dette er det bildet Jesus vil lære oss i Johannes 15:5 der Han sier til disiplene: ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.” Dette er et bilde på den nye Pakten der vi i nåde er gitt alt i Kristus. Det handler ikke som i den gamle Pakten om våre prestasjoner, der vi ved å gjøre det gode ble belønnet med velsignelser, og ved å gjøre det dårlige ble straffet med forbannelser. Der var det vi som var selve treet, og det var dermed vårt ansvar å produsere frukten.

Men i den nye Pakten får vi ufortjent og av nåde frukten i gave i Kristus. I Efeserne 1:3 står det: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.”

Utrykket åndens velsignelse i himmelen betyr ikke som enkelte tror at det er et skille mellom det timelige (materielle) og det åndelige, men det sammenfatter all åndelig og materiell velsignelse og plasserer den i Kristus. Og siden du er en del av Hans legeme betyr dette at du i Ham har all den velsignelse det er mulig å oppnå, og faktisk like mye som Jesus selv har. I Efeserne 1:18-19 oppfordrer Paulus oss til å be om å få dette åpenbart, da det er for mye for vår hjerne å begripe: ”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror.” Vi har alt fordi vi i nåde har fått det. Det er ikke verken fortjent eller kjøpt av oss, men det er kjøpt og betalt av Gud i Kristus på Golgata kors. Det handler ikke om våre prestasjoner for Kristus, men kun om vår plassering i Kristus. Han er treet vi er podet inn på av nåde, og vi er grenene.

All frukt er Hans ære og Hans fortjeneste, og i oss selv kan vi ingenting gjøre. ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.” (Efeserne 2:8) Men det er ikke bare frelsen som er av nåde, men også gjerningene vi er kalt til er av nåde. ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.” (Efeserne 2:10) All frukt som produseres i ditt liv er av nåde, og det er en Guds gave. Vi er grenene, Han er treet. Ikke snu dette rundt, for det blir som om den syke først må bli frisk for å fortjene medisinen. (ref. Finn Arne Lauvaas) Er du gren eller tre, eller av og til en blanding? Riktig svar er en gren som er prisgitt treets kvalitet. Ditt og mitt tre er Jesus Kristus, og all frukt er gaver av nåde. Ikke strev, men lev, og husk at: ”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?” ( Romerne 8:32)


bottom of page