top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er du som Jesus?


Er du som Jesus? Ja, vil mange svare, og henvise til 1 Johannes 4:17: "Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden."

Og ikke bare det, men vi er også hellige og feilfrie, og kan hvile i vissheten om at vi blir ikke bedre enn det vi er akkurat nå. Se bare hva som står i Efeserne 1:3: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt."

Når Gud ser på deg, så ser Han en som ikke på noen måte ligger tilbake for Jesus, og Han fryder seg over deg. Gud elsker deg, og det er ingenting du kan gjøre for at Han skal elske deg verken mer eller mindre. I Hans øyne er du faktisk helt perfekt!

Men er dette hele sannheten? Kan det virkelig være slik at du i tanker, ord og gjerning er akkurat som Jesus, og at du på den måten ikke trenger å gjøre noe som helst siden du er perfekt allerede? La oss se litt på dette sammen, og på hva Bibelen sier.

De 2 første versene jeg har sitert står på egne ben, og i følge dem er vi som Jesus. Men la oss også ta med ett vers til, og vi leser fra 1 Korinter 1:30: "Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning."

Her har vi altså 3 vers som i praksis sier det samme, nemlig at vi er et verk av Mesteren, og følgelig et mesterverk. Vi er som Han, og når Gud ser oss ser Han oss som Jesus; nemlig hellige, feilfrie, og perfekte.

Bibelen bekrefter at den objektive sannheten er at vi er som Jesus!

Den objektiv sannhet er den evige sannheten om deg og meg sett fra Guds side, eller med Hans briller om du vil. Han ser den "modne mannen i guttungen," hvis du forstår mitt bilde, der kona som regel kun ser "guttungen i den moden mannen". Dette leder meg til den neste sannheten om deg og meg, som jeg kaller den subjektive sannheten.

Den subjektive sannheten står i sterk kontrast til den objektive, og er sannheten om din vandring.

La oss se litt hva Bibelen har å si om denne ikke like perfekte siden av deg og meg, og vi går til Romerne 12:2: "la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes."

Paulus snakker til frelste, men her ser vi at det pekes på den subjektive sannheten. Det går tydelig fram at vi ikke er fullkomne, men at vi faktisk trenger en fullstendig forvandling!

Den subjektive sannheten eksisterer parallelt med den objektive, og vi trenger å se at begge er like virkelige!

Kroppen og sinnet er nemlig uforandret etter frelsen, og vi trenger derfor å ta til oss Paulus sine ord om sinnets fornyelse. Sinnet vårt er altså ikke perfekt, og det er opp til oss å velge å gjøre noe med det!

Bibelen bekrefter dette i 2 Korinter 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Våre sinn/hjerner er altså tilholdssted for fiendens løgner, og uten at dette rives ut og fjernes vil vi ikke klare å leve det livet Gud har planlagt for den enkelte. Vi er riktignok perfekte i vår ånd, men det hjelper lite om våre sinn ikke tar imot det Guds Ånd sier.

La oss ta med et tredje vers som handler om den subjektive sannheten om oss, og vi leser fra Jakob 1:21: "Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler."

Denne sannheten er like sann som at vi er fullkomne i Kristus, og i dine innlærte handlingsmønster, uvaner, måten du ser på andre mennesker, behandler dine penger, venner, familie og kolleger, er det et potensiale for forbedring. Du lever ikke perfekt!

Du er riktignok helt lik Jesus på innsiden, men ikke på utsiden!

Jesus peker på noe viktig i Johannes 14:11: "Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Jesus har nettopp fortalt disiplene at Han er Gud, men om de har vanskelig for å tro på det Han sier ber Han dem heller se på hva Han gjør! Jesu gjerninger bekreftet Hans ord, og Han var på utsiden den Han påstod Han var på innsiden.

Den objektive og subjektive sannheten om Jesus stemte overrens!

Ved Guds nåde forholder Gud seg kun til den objektive sannheten om oss, og i Hans øyne er vi like hellige og feilfrie som Jesus. Men det forhindrer ikke at den subjektive sannheten er like sann, og våre gjerninger er det som avslører gapet mellom objektiv og subjektiv sannhet.

Men takk og lov så fyller ikke dette gapet meg med fordømmelse, men med takknemlighet. Jeg går ikke i kjelleren og gir opp, men vissheten om om min fullkomne stilling gir meg mot og håp til å gjøre alt jeg kan for å forbedre min vandring. For jeg kan velge hva jeg vil gjøre av, og nåden er den kraften som driver meg fremover.

Titus 2:11-14: "For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger."

Du er skapt til gode gjerninger!

Efeserne 2:8-10 summerer opp dagens leksjon på en fantastisk måte: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

I Guds øyne er vi mesterverk skapt av Mesteren selv, men der Jesu gjerninger bekreftet Hans ord har vi alle en vei å gå. Men som Jesus er også vi skapt til gode gjerninger, og som Jesus er vi er velsignet for å være en velsignelse! Vi er Hans disipler.

Guds plan med oss er at vi skal være som Jesus, ikke bare som en objektiv sannhet, men også som en subjektiv sannhet. Gud vil at du skal forstå at du har alt det Jesus har, kan alt det Jesus kan, så du kan gå ut og å gjøre det Jesus gjorde.

Du er skapt til å være en gjører, og ikke bare en hører!

Er du som Jesus? Objektivt sett er svaret ja, men subjektivt sett? Vel, det svaret vet bare du, men uansett hvor lik Jesus du mener du er har du nok som de fleste av oss en vei å gå. Men det finnes en fasit, og la meg få avslutte med hva Jesus sa til disiplene i Johannes 14:12:

"Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen."


bottom of page