top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem skapte Satan?


Hvem skapte egentlig Satan? Noen tror faktisk det må ha vært Gud, siden det er Han som er Skaperen av alle ting. Hva tror du? Kan det virkelig være slik at Gud først skapte verden med alle dyr, fugler, fisker, planter, trær og blomster til de to første menneskene, for så å skape Satan og plassere han i Edens Hage sammen med dem? Virker det logisk? For meg rent personlig er dette totalt ulogisk, og jeg har aldri trodd på at Gud skapte Satan og plasserte ham i Hagen sammen med Adam og Eva. For meg blir det en helt vanvittig tanke. Det blir som om jeg når jeg var i Dyreparken når barna mine var små, i stedet for å plassere dem i lekeparken, så plasserte jeg dem i løveparken og tenkte:

”Håper de klarer seg og ikke lar seg fange av løven. Jeg ønsker dem alt det beste, og det regner jeg med alle forstår. Jeg har jo tross alt i kjærlighet tatt dem med i Dyreparken på denne fine dagen.” Det sier seg vel selv at absolutt alle mennesker på hele jorden ville ha tatt avstand fra meg, hatet meg, og ønsket meg enten død, eller i det minste i fengsel på livstid. Ingen mennesker gjør noe sånt mot uskyldige barn, men på tross av denne unisone oppfatningen så tror faktisk noen at Gud ville ha gjort dette? De tror altså at en fullkommen kjærlig Gud med vilje og viten plasserte Adam og Eva, to helt uskyldige mennesker uten kunnskap om godt og ondt, i Edens Hage sammen med Satan? Er det virkelig mulig å tro noe sånt? Vel, som du skjønner så tror jeg ikke på dette, for da stemmer ikke 1 Johannes 1:5: ”Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.” Det må være en annen forklaring, og la oss se litt på hva Bibelen egentlig sier om dette. Vi ser på hva slags bibelsted – i entall for det er bare ett - som legges til grunn for det synet som hevder at Gud skapte Satan og plasserte ham i Hagen sammen med Adam og Eva. Det er i Åpenbaringsboken 12:3-4:

”En stor ildrød drake kom til syne, med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner. Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden.” Dette ene skriftstedet i hele Bibelen er det eneste som man kan bruke for å underbygge dette etter mitt syn helt forferdelige synet på Gud. Ett eneste bibelvers! Og dette bygger mange altså en lang teori, og ikke minst teologi, som sier at Gud skapte Satan og plasserte han i paradiset som en slags bisarr test.

Dette etter min oppfatning gale synet ble gjort populært av Finis Dake i ”Dake’s Bible commentary” men som sagt, jeg er ikke enig i denne teorien som er basert på et så tynt grunnlag. For et man skal kunne hevde en lære bør den underbygges av flere bibelsteder, og en doktrine med så alvorlige konsekvenser for menneskers oppfatning av Guds karakter må ha et mye sterkere Bibelsk fundament! Satan går under navnet Lucifer i Edens Hage, og vi finner mer beskrivelse om ham i Esekiel 28:13-15: ”Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.” Lucifer var en lovsangs-engel og en vernende kjerub! Jeg tror at dette verset indikerer at Lucifer ble plassert i Edens Hage for å velsigne Adam og Eva, ikke for å teste dem. Hebreerne 1:14 bekrefter også dette at engler er i Guds tjeneste FOR oss og ikke MOT oss:

”Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?” La oss også se litt på hvem Gud er, så vi på bedre grunnlag kan lande en avgjørelse på spørsmålet; "Hvem skapte Satan?" Alle kjenner til Jesus, og Hans liv og gjerning her på jorden. Han var ubetinget kjærlighet og nåde i aksjon, og ingen ville ha mistenkt Jesus for å skape en djevel og plassere Ham i en hage sammen med uskyldige, eller hva? Se da hva som står i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Her ser vi at Jesus er Gud, og det betyr at hvis det er usannsynlig at Jesus ville ha skapt og plassert Satan i Hagen, så er det altså like usannsynlig at Gud ville ha gjort det. For Jesus ER Gud! Dette er meget viktig at vi tar med oss inn i vår bibelforståelse. Du finner bekreftelser på at Jesus er Gud i Hebreerne 1:3 og i Kolosserne 1:15, og denne essensielle kunnskapen sammen med at vi nå vet at engler er i Guds tjeneste FOR menneskene, ikke MOT, peker i retning av at det ikke var Gud som skapte Satan. Men hvem skapte han da? La oss gå tilbake til Esekiel 28:15 og se på hva som står der: ”Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.” Lucifer ble skapt perfekt, men så en dag skjedde det noe. Det ble funnet urett hos ham! Hvis vi går til Jesaja 14:13-14 finner vi bevis på at Lucifer på et tidspunkt falt i sitt sinn: ”Det var du som sa med deg selv: Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.” Lucifer ville bli som Gud!

Men hvorfor skjedde dette fallet? Jeg tror at Lucifer la merke til at Gud hadde skapt Adam og Eva i sitt bilde, og at han ble misunnelig på deres betingelsesløse rettigheter over jorden og alt det den rommer av velsignelser. Han så hvordan de tilba og elsket Gud, og det oppstod et usunt begjær i ham etter å selv bli tilbedt. I 1 Mosebok 1:26 ser vi menneskenes stilling og posisjon som er gitt dem av Gud: ”Da sa Gud: ”La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.” Og i Salme 115:16 bekreftes det slik: ”Himmelen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene.” Lucifer var den største av alle engler, og jeg tror at han derfor av Gud fikk oppgaven med å beskytte, verne, og velsigne Hans høyt elskede barn Adam og Eva. Jeg finner det totalt ulogisk at en ubetinget kjærlig Gud skulle skape et monster, en djevel, for så å plassere denne djevelen sammen med sine to barn. Hvordan det er mulig å i det hele tatt tro på, forstår jeg rett og slett ikke.

Jeg tror at Lucifer ble misunnelig, falt i sitt sinn, og at han endret karakter i Edens Hage fra Lucifer til Satan. Jeg tror at når Eva snakket med Lucifer før han var falt i sitt sinn, så var han den engelen Gud hadde skapt ham til å være. God, kjærlig, og helt utrolig vakker med alle sine edelstener og gull. Men på et tidspunkt så falt Lucifer og ble til Satan, og i hans sinn ble det klekket ut en plan for å selv bli Gud. Eva falt for Lucifers bedrag, og ble i følge Bibelen blind for sannheten om Gud. Jeg tror ikke at Gud skapte Satan og plasserte ham i Edens Hage, og jeg kan heller ikke se at det kan bevises ut fra Bibelen. Tvert i mot tror jeg vi kan finne sterke indikasjoner på det motsatte. Da stemmer det med fasiten, som er Jesus. For det er jo Han som viste oss hvem Gud egentlig er, og Han irettesatte de skriftlærde som hadde feil syn på Gud.

I Johannes 8:19 sier Han rett ut til dem: ”Dere kjenner verken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far.” Hvis du tror at Gud skapte Satan da tror i hvert fall jeg at du ikke kjenner Gud slik du burde, for slik jeg oppfatter Bibelens budskap så er Gud er helt lik Jesus! Til slutt vil jeg si deg noe oppmuntrende, og det er at den makt og autoritet som Lucifer hadde tror jeg at han mistet i fallet. Den eneste makten han nå kan bruke er den makten som mennesker gir ham ved å tro de løgnene han serverer, og på den måten gir ham innpass i deres sinn. Satan er i realiteten maktesløs og således hundre prosent avhengig av at mennesker samarbeider/tror løgnen om Gud for å kunne utføre noe som helst.

På egenhånd derimot, uten et menneskes sinn å arbeide igjennom, er Satan uten noen form for reell makt og innflytelse. Den siste rest av innflytelse mistet Satan da Jesus triumferte over ham på korset, og vi leser i Kolosserne 2:15: ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.” Løgnen om en lovisk Gud som krevde oss for våre gode gjerninger var avslørt og spikret opp på korset. Plattformen som Satan baserte sin løgn på, at Gud belønnet og straffet våre prestasjoner, den var eliminert en gang for alle. Loven var oppfylt! Men hvordan kan vi forklare alt det onde som skjer om ikke Satan har noe makt? Det forklares ved at mennesker slipper Satans løgntanker inn i sitt sinn, som misunnelse, splid, splittelse, higen etter makt og penger, og ved sine handlinger gir de Satan en makt han i realiteten er fratatt. Romerne 6:16 sier det på denne måten:

”Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller under den lydighet som fører til rettferdighet.” Gud er god, og Han er fullkommen kjærlighet. (1 Johannes 4:8) I Ham finnes ikke mørke, (1 Johannes 1:15) og Gud er det perfekte, rene og hellige lys, og opphavet til alt liv. Gud skapte ikke Satan, for ”all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.” (Johannes 1:17)


bottom of page