top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Sannheten


Hva ligger egentlig i begrepet "sannheten?" I en rettsak er sannheten den korrekte beskrivelse og gjengivelse av hendelsesforløpet der all løgn er eliminert. Det vil si, utover en hver rimelig tvil, for helt sikker kan man jo aldri være? Man oppfatter jo ting forskjellig, så den enes sannhet kan faktisk oppfattes som løgn av motparten. En måte å forklare "sannheten" er at den finnes i midten av din og min versjon. Alle som har barn vet hvor vanskelig det kan være å finne sannheten når to av barna krangler om hvem som gjorde hva, og ikke minst om hvem som begynte. Det er enkelte ganger omtrent umulig, og ofte løste vi det med å gi begge like mye rett og like mye feil. Det ble en slags skylddeling, der sannheten forble et uløst mysterium. Sannheten om hvordan jorden ble til, hva skjedde, hvordan skjedde det, er noe som de lærde konstant strides om. Den ene sannheten avløser den andre, og det som var sant i går er ikke sant i dag. Men det er jo heller ikke enkelt å finne ut av hva som skjedde for så mange år siden, så litt feilmargin på sannheten har vi lært oss å leve med. En sannhet på dette området er mer en sannsynlig teori enn siste og endelige versjon "hogd i stein." Men så til noe som er mye viktigere og som berører alle mennesker som har levd, lever, og som vil leve, og det er:

Hva er sannheten om Gud?

Hvem er Han egentlig, og hvordan skal vi forholde oss til Ham? Hvis det er vanskelig å finne sannheten mellom to av barna våre, i en rettsak mellom to parter, eller om jordas opprinnelse, hvor mye vanskeligere er ikke dette? Vi snakker tross alt om Gud, Skaperen og opprettholderen av livet slik vi kjenner det. Den treeninge Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er uavhengig av de 3 elementene tid, rom og materie, men er før, over, utenfor, men samtidig i alle ting. Begrepet Gud er så ufattelig stort og komplekst, at det er nesten ikke rart om ”de lærde strides” om hvem og hvordan Gud er? Alle har sine ulike gudsbilder og oppfatninger om hvem Gud er, og for å gjøre det enkelt så finnes det 2 hovedsyn;

  1. Gud er lovisk og driver etter systemet straff og belønning, og dine og mine prestasjoner teller med på vektskålen. Jeg kaller det for Fantomet-utgaven der Gud er snill med de snille, men "rettferdig ond" med de onde.

  2. Gud er som Jesus, full av nåde og barmhjertighet. Problemet man støter på her er beskrivelsen av Gud i det Gamle Testamentet der enkelte bibelvers og historier ser ut til å underbygge syn nummer 1.

Så for å bruke rettsterminologien er juryen fremdeles ute i saken ”hvem er Gud!” Er han fullkommen god, eller er Han en Gud som ikke nøler med å sende det Han selv definerer som syndere til et helvete/fortapelse som en fortjent straff. Eller kan Han være begge deler? Fullkommen god for noen, men dommer og bøddel for andre? Jeg vil fortelle deg intet mindre enn sannheten, og den er ikke basert på min personlige tolkning av de vanskelige bibelversene, spesielt i det gamle Testamentet der det kan se ut som om Gud er både ond og god på samme tid og gir og tar liv helt uanstrengt. Sannheten er heller ikke basert på lange teologiske studier av greske og hebraiske ord og utrykk som de fleste av oss ikke har kapasitet til å sjekke om er riktig. Og den er heller ikke fremkommet ved at jeg neglisjerer de versene som ikke passer mitt syn, og etter sorterings-metoden der jeg plukker kun de "kirsebærene" jeg liker.

Nei, sannheten er ikke gjemt i verken min eller din oppfatning om Bibelen, om hva vi mener og syns om den ene teologiske nøtten etter den andre, men sannheten er en person. Sannheten er Jesus! ”Jeg er veien, sannheten og livet!” (Johannes 14:6)

Løsningen er så enkel at vi nesten må ha hjelp til å misforstå. Det er Jesus som er sannheten! Kan det egentlig bli enklere? I stedet for at vi mennesker skal bruke masse energi til å lete etter Gud i skriftene, bruke all vår kunnskap og intellektuell kapasitet til å finne sannheten om Gud, så kom Gud personlig til oss i Jesus. Sannheten er altså ikke vår tolkning av skriftene, men sannheten er åpenbart for alle å se; Jesus er Sannheten! I Johannes 5:39 sier Jesus dette til de som forfulgte Ham: ”Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!”

De skriftlærde lette etter sannheten om Gud, (slik mange også leter i dag) men hadde ikke funnet den ennå. Men der stod Sannheten rett foran dem, men de anerkjente Ham ikke. Hvorfor? Jo, fordi Jesus stemte ikke med deres sannhet, det bildet de hadde dannet seg av Gud, det de hadde vært så skråsikre på i flere tusen år, deres tradisjon og kultur, og det var ikke minst alt for vanskelig for dem å fornekte sitt eget intellekt.

Bibelen kaller dette stolthet! Jesus kom for å avslutte enhver diskusjon om sannheten om Gud, så ingen, selv ikke dåren skulle fare vill.

”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.” (Johannes 1:18)

Løsningen på det over 4000 år gamle spørsmålet stod rett foran dem, men mange forstod det allikevel ikke. Sannheten om Gud – Jesus – levde midt i blant dem, men tradisjonell tankegang hindret faktisk de aller fleste i å ta imot. Min venn, Jesus er Sannheten. Det finnes ingen unnskyldning god nok til at noen skal komme med et annet svar enn Jesus. For Han kom personlig og viste oss hvem Gud var, og:

”Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen!” (Hebreerne 1:3)

Ønsker du vite nøyaktig hvem Gud er? Da skal du lese om Jesus, for det er han som er Sannheten. Alt det Jesus sa og gjorde, det er det Gud som gjorde.

”Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.” sa Jesus til Filip i Johannes 14:11 Du finner sannheten om Gud i Jesus gjerninger! For en lettelse det blir når du ser og forstår denne åpenbaringen. Da blir det plutselig enkelt, og de vanskelige versene må leses og bedømmes med fasiten i hånd, som er Jesus. Alt som ikke stemmer med Jesu liv er en løgn. Enkelt og greit.

For Jesus er ikke bare Sannheten, men Han er også Veien og Livet. Alt handler om Jesus, og i Ham er den rene, hele, og ubesmittede Sannheten. Det finnes ingen feilkilder i Ham og rom for tolkninger, men les om Jesus, se hva Han gjorde, oppførte seg mot syndere, og du har Sannheten. Sannheten er IKKE din oppfatning om Gud, og det du har resonert deg fram til ved dine studier av Bibelen. Så viktig det enn er må vi ikke glemme at Bibelen må åpenbares av den Hellige Ånd. Det er 3 kilder vi må forholde oss til, og disse er Bibelen, Jesu liv, og den Hellige Ånds åpenbaring i den enkelte troende. Bibelen har vært tolket forskjellig i alle år, og som tidligere Jehovas vitne vet jeg hvor feil bilde du kan få av Gud ved å "bare lese" i Bibelen. Men det er en kilde som det ikke er mulig å ta feil av, og det er Jesus. Hans ubetingede kjærlighet til alle mennesker er noe som går rett inn i hjertene, og når syndere får møte Sannheten, den rene, hellige og ubetingede kjærligheten fra Faderen, da er de alle uten et intellektuelt forsvar. De forstår automatisk at det er Gud som kaller på dem, og dette er Sannhetens fantastiske effekt på menneskene. Min venn, sannheten er enkel, og det er at det er Jesus som er Sannheten! Det er Han som er Gud, og Han kom for å vise deg og meg hvor høyt Han elsker oss. For en vidunderlig ting å tenke på, ikke sant? Så enkelt og så bra! Tenk at det virkelig kan være så lettvint?

Sannheten er ikke våre forskjellige tolkninger om Gud, men sannheten er personen Jesus. Det handler ikke om du har forstått sannheten med ditt intellekt, men om du har sett Sannheten med hjertet. Kan du se Jesus? Jeg vet at du kan det. Og når du ser Ham, da ser du samtidig Sannheten.


bottom of page