top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Elementært Watson!


Sherlock Holmes mest kjente utrykk er ”Elementært Watson” som han brukte for å vise sin overlegne intelligens og skarphet i å se løsninger der andre så problemer. I dag vil jeg bruke dette utrykket fra Sherlock Holmes som plattform for min leksjon, og håper ingen blir støtt av dette. For det er noe som er så elementært i bibelen at mange faktisk overser det. Man ”ser ikke skogen for bare trær,” som betyr at man går glipp av det store bildet og poenget. Fokuset blir det enkelte treet, og summen av alle trærne - altså skogen - det blir man blind for. Det hevdes at det handler om eiketrær fra den ene siden, furutrær fra den andre, mens en tredje person ivrig forteller om at det handler selvsagt om osp og lønn. Men de tar alle sammen feil, for det handler om skogen som en helhet. Det er det som er det elementære i dette enkle bildet. En skog består som vi vet av mange forskjellige trær med mange forskjellige utrykk og egenskaper. Noen er lave, andre er høye. Noen er grønne om vinteren, andre mister bladene allerede på høsten. Noen huser større fugler, andre mest insekter og småkryp. Noen er majestetiske, andre er litt krypende, men til sammen utgjør de en skog. Det er det som er det store bildet. Skogen i dette bildet er Jesus, og trærne er ordene i Bibelen inkludert alt det Jesus sa både før og etter korset. Bare husk at Guds Ord (logos) ikke er det samme som Bibelen, men det er faktisk navnet på Jesus.

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.” (Johannes 1:1-3)

Bare denne for mange nye kunnskapen setter det Peter sier i 1 Peter 4:11 i et for mange helt nytt lys: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” ”Ja, men Jesus sa vel kun det som stemte med datidens Bibel, Skriftene, som i dag kalles det gamle Testamentet?” Nei, og det var det som de skriftlærde ble så sinte for, for de hadde sitt helt definerte og fastlåste bilde av Gud via å studere Skriftene over mange år. Men Jesus ødela deres oppleste og vedtatte bilde av Gud, og i Johannes 5:39-40 sier Han disse kraftig irettesettende ordene til dem:

”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Jesus klargjør styrkeforholdet mellom skriften og Ham selv og at Skriften kun handler OM Ham, men den ER ikke Ham! I Johannes 16:12-13 sier Jesus til disiplene:

”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.”

Disiplene hadde heller ikke sett hele bildet om Jesus, men det var mye mer å lære. Men hvor skal denne nye visdommen og det som ofte kaller "lyset" komme fra? Jo, fra den Hellige Ånd i oss. Det er altså 3 kilder til åpenbaring om Gud. Disse er Bibelen, Jesus og den Hellige Ånd.

I dag, i den nye Paktens tid, taler Jesus til oss fra himmelen som vi kan lese i Hebreerne 1:1-2: ”Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen.”

Det betyr at de skriftlærde IKKE så hele bildet selv etter å ha studert kilde nummer 1, Skriftene. Det gjorde heller ikke disiplene som hadde 2 kilder til rådighet, Skriftene og Jesus. Heller ikke vi klarer å se hele bildet om vi kun stoler på det vi leser i Bibelen, plusser på det vi kan lære av Jesu liv, men vi trenger den viktige tredje kilden; åpenbaring direkte og personlig fra Den Hellige Ånd! Jeg opplever at mange dessverre sitter fast i sin blindhet, og ser ikke skogen for bare trær. De går glipp av gullet i Evangeliet, og fra deres tankebygninger og religiøse festningsverk forsvares løgnen fra satan ved misbruk av enkeltstående bibelvers som for eksempel Salme 199:160 som sier: ”summen av Guds ord er sannhet.”

Et annet populært våpen som ofte brukes i forsvar mot ny åpenbaring er 5 Mosebok 4:2: ”Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde de budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere.” Med disse 2 skriftstedene ligger mange i sine skyttergraver og skyter på alle som kommer med nytt lys, og konkluderer: ”Vranglærer! Du fører mennesker vill og oppfordrer dem til synd!” Deretter kommer det vers etter vers som etter deres oppfatning skal skremme meg og andre likesinnede til stillhet, som for eksempel dette verset i Matteus 18:6: ”Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen.” Jeg forstår deres redsel og frykt, og også årsaken til den. For de er blinde for herligheten i den Nye Pakten, som det snakkes om i 2 Korinter 3:14-16: ”For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.” (Les helst hele kapittelet for å få med deg helheten.) Mange forstår faktisk ikke den fulle betydningen av det som skjedde på korset, og årsaken til dette er deres ufornyede sinn. Man velger seg derfor ut et par vers her og der som stemmer med det man allerede tror, og bruker dem som våpen mot nye åpenbaringer. Men en slik fremgangsmåte beviser ikke at de har rett, men kun deres egen blindhet.

Mer enn en gang har mennesker med frykt i blikket sagt til meg: ”Alt Jesus sa er gyldig, og jeg klamrer meg til den smale veien!” Som tidligere Jehovas vitne, fanget i min egen frykt for alt som ødela det jeg var så sikker på var sant at jeg var villig å dø på det, så treffer slike utsagn meg dypt i hjertet. Jeg kan formelig føle deres redsel for en Gud som i deres blindhet er en dømmende og straffende Gud. Det er vanskelig å overbevise en blind person om hvor lyst det egentlig er når solen lyser på sitt aller sterkeste, men det går an og jeg gir ikke opp. Men det er først når du selv blir seende at du forstår hvor stor og nådig Gud er, og kan fortelle andre det du har sett. Ingen av oss har sett alt, men vi kan alle få lys i andres lys. Men hvis du har bestemt deg for at det ikke er mer å se, vel da lukker du døra for mer åpenbaring. Alt handler om Jesus, og at Jesus kom for å vise oss Faderen.

Det handler i realiteten kun om de 2 paktene, der den første Pakten skulle demonstrere at det ingen blir rettferdig ved egne gjerninger. Jesus levde i den gamle Pakten, under loven, og var personlig mellommannen til den Nye Pakten der alt er av nåde. Det er så utrolig viktig at man forstår at Jesus av og til bekreftet loven ved å tale til jøder og skriftlærde i et tankesett de forstod. Det var for å fortelle dem: ”Glem det, det nytter ikke. Ingen av dere vil klare å holde loven!”

Men av og til så brøt Jesus den samme loven og demonstrerte den ubetingede kjærlighetens overlegenhet. Han som oppfylte loven brøt den faktisk ved flere anledninger ved at Han helbredet på sabbaten, tok på spedalske, og gav nåde til en kvinne som i følge loven skulle steines. Hvordan kan det stemme?

Jo, for Guds ubetingede kjærlighet er oppfyllelsen av Loven. Størst av alt er kjærlighet! (1Korinter 13:13) Jesus kom med noe helt nytt. Han kom personlig og demonsterte Guds natur som er ubetinget kjærlighet. Jesus var offerlammet som tok bort all synd i fortid, nåtid og i all fremtid, og på korset satte Han alt i rette stand igjen. Veien som før var smal da lovens krav sørget for det, den ble nå bred som en 100 felts motorvei. Jesus ble nå personlig både veien, sannheten og livet.

”And a highway shall be there, and a way, and it shall be called the Way of Holiness."

"Og der skal det være en kongsvei, Den hellige vei skal den kalles.” (Jesaja 35:8) Jeg som før bare så alle trærne i betydningen ord og setninger, vers og skriftsteder, Jesus sa noe her men noe annet der. Jeg forstod ikke sammenhengen, og så ikke skogen for bare trær! Men tenk at det som var så vanskelig i dag er "helt elementært." Løsningen på gåten er enkel, og her får du den.

Gud er akkurat som Jesus! Alt du til nå har trodd om Gud må forstås gjennom Jesus, for det er Han som er Gud. (Hebreerne 1:3, Johannes 1:1, 1:18, Kolosserne 1:15) Du må slutte og prøve å regne ut hvem Gud er, men forstå at du har fått fasiten. Det er Jesus som er veien, Han er sannheten, og det er Han som er livet. Det er Han som er Gud, og om din oppfatning av Gud er bare litt annerledes enn det Jesus døde for å vise seg, vel da er vel saken grei?

Da må bare du endre deg og det du tror, for ellers tok jo Jesus feil? ”Elementært, Watson!” sa Sherlock Holmes. Jeg sier faktisk det samme, og takker Gud for Hans bønnesvar på min aller første bønn: ”Gud, hvis du vil vise meg ditt hjerte skal jeg love å fortelle alle hvem du egentlig er.”

Over 20 år senere lever jeg fremdeles i bønnesvaret, og kommer til å gjøre det til enten Herren kommer tilbake eller jeg reiser hjem. Det er mer å se, men jeg ser allikelve det store bildet. Jesus er Gud, og enklere enn det blir det ikke.


bottom of page