top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan du se det?


Jeg stod der foran speilet i gymet og kunne høre stemmene til de andre summe i ørene: ”Du er sannsynligvis den minste kroppsbyggeren i verden!” Jeg var nettopp ferdig på ungdomsskolen, og 3 år med mobbing var endelig over. Der hadde de forsøkt alt de kunne å få meg til å tro at jeg var en taper, men det stemte ikke med det bildet jeg hadde på innsiden. For jeg så fremdeles på meg selv som en vinner, og det bildet av meg fikk ingen ødelegge! Det var mitt bilde, og jeg så det klart og tydelig for jeg hadde brukt mange år på å male det. Med øynene lukket så jeg meg stå der på scenen og ta imot pokalen som Norgesmester i kroppsbygging i den tyngste klassen. Dette bildet hadde jeg malt på så mange ganger, at det ikke lot seg ikke fjerne av andres negative kommentarer og meninger.

Om ingen andre så det jeg så var totalt uvesentlig, for det holdt at jeg så det! I 1986 ble bildet virkelig, men da hadde jeg opplevd det så mange ganger i mitt indre at det på en måte ble en nedtur. Jeg gadd faktisk ikke gå på banketten på kvelden der jeg skulle feire seieren sammen med de andre, for jeg hadde allerede feiret den i hodet mitt i 13 år. For det var faktisk så lenge siden jeg ”vant” denne konkurransen i mitt hode. Så meg og Hennie fant heller på noe annet, og overlot festen til de andre. Jeg bruker denne illustrasjonen for å fortelle deg noe viktig, og det er at vi er skapt til å navigere etter innvendige bilder. Sagt på en annen måte – vi tenker i bilder! Et bilde sier mer enn tusen ord, og alle vet jo at det er sant. For hvem av dere klarer å sette sammen et Ikea møbel uten et bilde, og kun ved å bruke den skriftlige beskrivelsen? Eller å bygge et hus ved kun å lese en forklarende tekst?

Du må se det før du kan gjøre det! Din hjerne er laget slik at den oversetter ord, tall, lyd, og synsinntrykk til innvendige bilder som lagres i minnet. Språket er kun et av flere underordnede verktøy som fungerer som en malerpensel som maler innvendige bilder i vårt sinn. Når vi gir denne penselen til den Hellige Ånd ved å lese Bibelen, så vil Han male på vårt innvendige bilde så vi mer og mer vil se oss slik Gud ser oss.

La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!” (1 Mosebok 1:26) Ord produserer et innvendig bilde, som da jeg talte til meg selv i 13 år og malte mitt eget bilde av en vinner. Det ble som jeg sa, og årsaken var at ordene malte et innvendig bilde som stemte hundre prosent med mine ord.

Om jeg sier ordet ”eple” så ser ikke du for deg bokstavene E-P-L-E, men du vil se for deg et bilde av et eple. Om jeg sier ”rødt eple” vil bildet endre seg tilsvarende, og hvis du så et grønt eple første gangen er det nå endret til å bli rødt. Du har en uendelig mengde med informasjon lagret som bilder, og om jeg ba deg fortelle hvor mange vinduer du har i huset sitt så vet de aller fleste ikke svaret sånn på stående fot. Men du kan ta deg en tur i ditt innvendige bilde av huset ditt, og telle vinduene mens du går. Og om jeg spurte deg hvor mange gatekryss det er fra der du bor til den matbutikken du pleier å handle i, er det bare å ta turen i ditt innvendige bilde og du vil se svaret. Vi tenker i bilder, og kan vi se det så kan vi også gjøre det. Men det forutsetter at bildet tåler motstand fra omstendighetene, og at du holder fast på det du ser. Hvis din ord ikke er i samsvar med ditt bilde, vil din bekjennelse falle tomt til jorden. Du må derfor ikke gi opp å tale til deg selv om det du ser for deg inntil bildet er ferdigmalt, slik at det til slutt blir en match mellom det du sier og det du ser.

Det var mange stemmer som forsøkte å ødelegge det bildet jeg hadde av meg selv, men jeg lånte ikke bort penselen til noen av disse negative faktorene. Jeg tviholdt på penselen, stengte døra for negative røster inn til mitt indre bilde, og så meg selv på scenen som mester i tungvekt. Uansett hva de andre sa, hva omstendighetene slynget i mot meg, så holdt jeg fast på drømmen i mitt indre. Jeg bare visste at det ville virke, og det virket! Tenk hvilken makt du og jeg har når vi bekjenner ikke bare et idrettsmål, men Guds løfter over våre liv? De ordene du sier om deg selv vil male det bildet Gud allerede har av deg, og jo mer du tillater sinnets fornyelse, jo mer av det som forstyrrer og ødelegger Guds bilde av deg vil forsvinne. Bibelen forklarer dett slik i 2 Korinter 10:4-5:

”For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.” Vær nøye med hvem du låner penselen til, pleier jeg å si. Ikke vær dum å la fienden få male på ditt innvendige bilde, og la han få ødelegge den framtiden Jesus gav sitt liv for å gi deg. Du har et mesterverk malt av Gud i din ånd, og ved å lese i Bibelen, høre på forkynnelse, grunne og studere hva Gud sier om deg, så vil du til slutt se det samme bildet av deg som Gud ser.

Du vil se et bilde av en person med den samme autoritet, makt, favør og velsignelse som Jesus. (1 Johannes 4:17) Hvis du bruker din frie vilje til å legge til rette for at det åpenbarte Ordet i Bibelen forvandler deg fra innsiden, er det bare snakk om tid før ditt innvendige bilder stemmer med Guds vilje. For det er ikke du som skal forandre deg etter Ordet, men det er Ordet som FORVANDLER deg. Du er en passiv mottaker av en forvandling, på samme måte som en jordbunden larve uten egen innsats forvandles til en vakker og fri sommerfugl.

”La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

Guds levende Ord vil rive ned fiendens festningsverk i ditt sinn, og det bildet Gud har av deg vil litt etter litt komme fram. I 1 Mosebok 11 leser vi historien om Babels tårn. På den tiden hadde alle mennesker samme språk, og i vers 4 leser vi om deres plan som var i konflikt med Guds plan for dem:

”Kom, sa de, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!” Dere kjenner alle historien, og at Gud forvirret deres språk: ”La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!” (vers 7)

Men har du tenkt på hvorfor Herren gjorde dette? Jo, grunnen er at fordi de hadde samme språk hadde de muligheten og evnen til å enes om et felles bilde. Det var språket som gjorde dette felles bilde mulig, og dette bekreftes i vers 6:

”Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre.” Det var det innvendige bildet Gud måtte ødelegge, for det var ikke i tråd Hans vilje for dem. Måten Han gjorde det på, var ved å forvirre språket. Men det var bildet som var målet - ikke språket - og dette forteller oss noe viktig. For om vi kan se det, da kan vi også gjøre det! Og kan vi se noe sammen, ja da kan vi sammen utføre større ting enn vi kanskje aner? Tenk bare på menighet, der vi er flere troende sammen. Tenk om vi kunne enes om et felles mål, altså et felles bilde? Hva kunne vi ikke da få til! Kan du se det? Hvis du ennå ikke kan se det, så fortsett å male på bildet ditt. Tal som Jesus gjorde, bekjenn Guds Løfter over ditt liv, og ikke lån penselen din til kritikere og negative mennesker. Ikke hør på andre enn de som vil deg godt, og la den Hellige Ånd få enerett på både pensel og lerret. For hver dag så vil bildet ditt ble mer og mer lik ditt egentlige jeg, og en dag så står du der med "pokalen" som du har sett for deg i alle disse år.

Kan du se det nå?


bottom of page