top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hjertet følger skatten


Hvor er ditt hjerte? Dette er et ikke helt uvanlig spørsmål i kristen forkynnelse, og mange av oss kan også kjenne på litt fordømmelse når vi blir spurt. For i spørsmålet ligger ofte en anklage om at du fokuserer feil, og bruker for mye tid på rent jordiske ting. Hjertet oppfattes jo av de fleste å være vårt egentlige jeg, vår moral, og hvordan vi tenker, resonnerer, og fordeler våre ressurser. Hjertet avslører på en måte hvem vi er! Når spørsmålet dukker opp så avslører det ikke sjeldent at vårt fokus mer ligger i retning verden, enn det er på Jesus og de ting som har med Evangeliet å gjøre. Vi vil jo så gjerne fokusere riktig, men så var det dette med penger da. Det trenger vi jo også så vi kan betale husleie og mat? Så mange av oss vingler litt frem og tilbake, og sliter derfor av og til med litt med fordømmelse i forhold til dette. Dette er den problemstillingen Jesus tar opp med disiplene, nemlig det dilemmaet det ofte er å rette alt ditt fokus på Guds Rike parallelt med at du har økonomiske behov som krever din oppmerksomhet.

Det første jeg vil si litt om er hjertet, og hva det egentlig er. Her er det mye misforståelse, så la oss oppklare det aller først. I Markus 11:23 ser vi at man kan tvile med hjertet:

”ikke tviler i sitt hjerte.”

Men i Romerne 10:10 leser vi at vi også kan tro med hjertet:

”med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud.” Dette betyr at hjertet ikke kan være vår Ånd, da den er født av Gud og følgelig ikke har tvil i seg. Og siden tro er en gave og ikke en oppgave vi løser i sinnet (Romerne 12:3 og Efeserne 2:8-9) kan hjertet heller ikke være ditt sinn.

Hjertet er kombinasjonen av ditt sinn og din ånd.

Sagt på en annen måte så reflekterer hjertets tilstand i hvor stor grad du har fornyet sinnet ved det åpenbarte Guds Ord. Om ditt sinn er synkronisert med din ånd, og om du tenker kjødelig eller åndelig, tviler eller tror. Derfor sier Bibelen at vi kan tro med hjertet, som er når sinnet er enig med Ånden. Men også at vi kan tvile i hjertet, som er når sinnet IKKE er enig med Ånden.

Mennesket er en ånd, som bor i en kropp, og har en sjel. Vi består av disse 3 delene, og hjertet er ikke en ny del nummer 4, men en kombinasjon av 2 eksisterende; sjelen (sinnet) og Ånden. Bibelen gir oss en annen måte å forbedre kvaliteten på hjertet, og den finner vi i Romerne 12 der vi oppfordres til å la oss forvandle ved sinnets fornyelse. Dette vil, helt prestasjonsfritt fra vår side, endre våre tanker og fokus slik at vi etter hvert ser ting mer og mer slik Gud ser det. Hjertet vil gå fra å være opptatt av verdens bekymringer til å fokusere mer og mer på hvem vi er i Kristus, og at vi allerede har alt i Ham. Matteus 6:21: ”For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.”

Ditt hjerte, som er kombinasjonen av din ånd og ditt sinn, vil automatisk følge skatten!

Tenk deg om menigheten ble bedt om å gi fra seg alle eiendelene de hadde på seg, som lommebok, bankkort, klokker og smykker, og at de faktisk gjorde det. I det de forlot salen, var det nok noen (kanskje mange?) som samtidig forlot hjertet sitt. Hjertet følger etter skatten din på autopilot! Finner du skatten din, så finner du også hjertet ditt.

Derfor sier Jesus til disiplene er at de kan plassere hjertet på rett plass, ved å velge hva de definerer som sin skatt. Hvis din og min skatt er i våre eiendeler, hus og bil, hytte og båt, og det første vi gjør når vi får litt mer penger er å bygge på huset eller kjøpe en litt finere bil? Vel, da er det der hjertet vårt er plassert. Hjertet følger da pengestrømmen, og Jesus sier til disiplene i Matteus 6:22:

”Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke.”

”Øyet” peker på sinnet vårt, og et sykt øye betyr derfor et ufornyet sinn og et hjerte der sinnet ikke er synkronisert med Ånden. Mange lever dessverre uten å bruke mye tid på sinnets fornyelse, og dermed uten Åndens åpenbaringer om at Gud er vår kilde til rikdom. Deres fokus er derfor ofte på pengene og hvordan de skal få nok til å klare seg. Men Gud vil at vårt fokus skal være på Guds Rike! Hvis vi lever med et sykt øye vil hjertet vårt være på feil plass. Ved et slikt fokus vil vi påføre oss mange lidelser og bekymringer, og slik lever dessverre alt for mange kristne. De er alle sammen like velsignet som Gud, (Efeserne 1:3) men lever som om de var fattige.

De strever mer enn de lever! Det er dette Jesus vil hjelpe oss til å komme ut av, så vi kan nyte Hans velsignelser. Veien ut av bekymringer er det motsatte av hva vi er vant til, og det er kanskje derfor det faller oss så vanskelig? For der vi er vant til å samle skatter på jorden – penger for å klare våre forpliktelser - ber Han oss om å i stedet:

”samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.” (Matteus 6:19) Dette ville ha vært direkte idiotisk, hadde det ikke vært for at det finnes en Gud. Men på grunn av Hans overnaturlige inngripen vil vi få mer penger ved å gi fra oss penger! I tillegg vil hjertet vårt falle til ro, og bekymringene vil slippe taket i oss. Gud gis rollen som vår forsørger, og vårt fokus vil endre seg fra bekymring og til ro og fred. Jeg vet det, for jeg har prøvd begge deler. I Matteus 6:33 kommer på en måte konklusjonen, og Jesus sier:

”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Jesus sier altså at vi ikke skal fokusere på tillegget, som er penger, (vers 31) men på Guds rike og Hans rettferdighet. Det er Guds oppgave å gi oss tillegget, og igjen snakker vi altså penger. ”Men hvordan skal Han få til det?” La meg si deg noe; ikke fokuser du på det et eneste sekund, men la ditt hjerte ligge trygt hos Jesus. Konsentrer du deg om å søke Guds rike og Hans rettferdighet, så skal nok Gud klare å forsørge deg, og på et nivå som er så ufattelig mye bedre enn du klarer.

Din del er å søke Guds rike og Hans rettferdighet, og Guds del er å gi deg alt det andre i tillegg. For å si det sånn så trenger du ikke å bekymre deg for om Gud er i stand til å klare sin del! Hvordan ville du reagere om du mistet alt du eide av eiendeler? Ville du ha mistet hjertet ditt samtidig? Vet du noe, det er faktisk mulig å ha hjertet plassert så helt og fullt hos Jesus at om du så mistet alle dine eiendeler, så ville det ikke påvirke deg litt engang. Ditt hjerte er nemlig hos din skatt; din Frelser og Mester Jesus Kristus.

Han mister du aldri! "Men vil Gud vi skal være fattige da?" Nei slett ikke, men Han vil ha hjertet ditt for å beskytte og bevare deg. Når Han har det, så kan Han sette deg over mye mer enn du er i stand til å fatte i dag. Gud er ikke i mot at vi skal eie ting, men Han er i mot at tingene skal eie deg! Hvor er ditt hjerte i dag? Ta en liten sjekk med deg selv om hva som betyr mest for deg. Er det velsignelsene, eller Velsigneren? Elsker du Jesus for hva Han er i stand til å gi deg, eller for hvem Han er? Der skatten din er, der finner du hjertet ditt. Pass på at ditt hjertet ikke er der "møll og mark kan ødelegge, og tyver kan bryte inn," men hos Han du aldri kan miste og som elsker deg ubetinget med en evig kjærlighet. Bruk tid sammen med Jesus, og la livet handle om Ham som lot sitt liv handle om deg. Bevar hjertet ditt ved sinnets fornyelse, og la Jesus bli din eneste skatt!


bottom of page