top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva om Gud er bedre enn vi tror?


Jeg tror det var på slutten av 1800 tallet at det kom opp et forslag i kongressen i USA om å legge ned Patentkontoret. Begrunnelsen var at alt som kunne finnes opp allerede var oppfunnet. I dag ler vi av dette, men det finnes også eksempler på at man var sikker på at man hadde ”sett alt” i mer moderne tid.

Hvem husker vel ikke NOKIA sjefen som mente at smart-telefoner ikke var veien å gå? Kanskje ikke deres beste beslutning? For ikke å snakke om han som mente internett ville floppe i løpet av kort tid? Det finnes mange eksempler på mennesker som med de beste hensikter legger ned sine private ”patentkontor” under begrunnelsen; ”det er ikke mer å lære!” De anser seg som ferdig utlært, og med den beslutningen stopper all videre fremdrift opp. De tror de er ferdig utlært, mens de i realiteten bare er ferdig!

I idrett, næringsliv, og vitenskap er forutsetningen for fremdrift erkjennelsen av behovet for mer kunnskap.

Dersom man tror man allerede vet alt som er verdt vite om et tema eller felt, er man en hindring og moden for utskiftning. Slik er det også i teologi, men om det kan finnes motstand mot ny kunnskap ellers i samfunnet, så er det ikke mindre motstand her.

Årsaken tror jeg er at vårt forhold til Gud betyr så ufattelig mye for oss, og at vi ofte har vår trygghet i hva vi tror. Vi har et svar på de fleste områder, og finner en trygg plattform i disse etablerte sannhetene og doktrinene. Men hvis disse blir rokket ved opplever vi det som ubehagelig, og noen ganger både utfordrende og til og med litt skremmende. Men Bibelen advarer oss faktisk mot å tro at vi har grepet alt, og sier følgende i 1 Korinter 8:2: ”Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde.”

Ingen av oss ser alt alene, og vi er derfor skapt til å ha fellesskap med hverandre som vi leser i Efeserne 3:18: ”Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden.”

Vi får lys i hverandres lys!

Guds storhet går over vår menneskelige fatteevne, som det beskrives i Efeserne 3:19-20: ”Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.” Guds kjærlighet, Hans visdom og nåde, er så mye mer enn vi kan fatte med vår menneskelige hjerne, og utfører MER enn hva vi kan forstå. Vi må passe oss for kunnskapens egenskap til å blåse opp egoet, og det er dessverre ikke sjeldent at kristne krangler om den riktige tolkningen og forståelsen av skriftsteder og vers. Men hvem gav deg fasiten og dommerkappen? Jesus er i går, i dag, og til evig tid den samme. (Hebreerne 13:8) og ”all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.” (Jakob 1:17)

Den Gud som i nåde og av ubetinget kjærlighet skapte jorden med alt det som den rommer til de første menneskene, har i følge disse versene aldri forandret seg! Kan det være at vi ikke ser alt om hvem Gud er? Kan det være at Han til og med er bedre enn vi tror? Kan det være mer åpenbaring å få?

Jeg tror det, og det er et spennende vers i Hebreerne 1:1-2 som antyder en progresjon i vår åpenbaring om Faderen: ”Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen.”

Kan det være at den Hellige Ånd blant annet vil fortelle oss enda mer om Gud enn det vi kjenner til i dag? ”Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.” (Johannes 16:13) Vi vet i dag noe de ikke visste i den gamle Pakt, og det er at Jesus er Gud. (Johannes 1:18)

Denne kunnskapen hjelper den oss til å forstå hvem Faderen er på en mye bedre måte enn de hadde mulighet til, og vi vet det fordi det står i det nye Testamentet. Så det har vært en progresjon i hvordan men har trodd Gud var fra den gamle Pakt og frem til nå! Også i den nye Pakt ser vi en progresjon, og det nye Testamentets 4 evangelier (Matteus, Markus, Lukas og Johannes) forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Selv om det er den samme historien de gjengir, gjør de det på forskjellige måter. Dette skyldes at de legger vekt på noe forskjellige ting, at de er blitt til i forskjellige miljøer, og er skrevet til ulike mottakere. I Apostlenes gjerninger 20:24 forteller Paulus om hans spesifikke oppdrag: ”Men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.”

Paulus kom med enda mer lys over Guds nåde, og dette var etter Guds vilje at vi skulle se. Hva tror du? Er det mer lys å få om Faderen og hvem han er? Kan det være at vi ikke har sett alt, men at det ennå er mer å få? Kan det være at Gud aldri har forandret seg, men alltid har vært den samme som før fallet, etter fallet, før korset og etter korset? Kan det være at det er kun menneskene som har hatt varierende oppfatninger om hvem Gud er, men at Han alltid har vært den samme? Arild Edvardsen sa det slik: ”Da jeg var 20 hadde jeg alle svar; når er jeg over 50 og har nesten bare spørsmål igjen.” John Stott sa det på denne måten: ”Om Evangeliet er et endeløst hav, så går jeg fremdeles og kun vasser i strandkanten.”

Hvor befinner du deg i din forståelse av hvem Gud er, og hvor stor Hans kjærlighet egentlig er til oss? Svømmer du på dypet, eller vasser du i strandkanten? Har du alle svar, eller masse spørsmål du lurer på? Representerer du Gud korrekt, eller begrenser du Ham til hvordan du ser Ham?

Er du et speilbilde av Gud, eller har du gjort Gud til et speilbilde av dine meninger om Ham? Ingen av oss ser vel Gud slik vi burde, og det er ganske sikkert mye mer å få. Den Hellige Ånd er gitt oss for å veilede oss til den FULLE sannheten, og la oss derfor ikke lukke døren til mer kunnskap om Ham. Jeg tror personlig på at vi er i den siste vekkelsen og innhøstningen, og at denne vekkelsen handler om åpenbaringen av hvem Faderen virkelig er.

Jeg tror at før Jesus kommer igjen skal verden se Guds ubetingede kjærlighet gjennom hjertene til Hans disipler – de som ydmyker seg og forstår at det er mer å få. Erkjenn at du trenger å se mer, vite mer, og kjenne Ham enda mer. Det er så uendelig mye mer å lære om Guds ubetingede kjærlighet, og jeg for min del åpner opp mitt hjerte for den Hellige Ånd på dette området. Min bønn er å få se Gud som Han er, og få nåde til å dele dette med hele verden.

Jeg tror Jesus kommer tilbake, og at det er viktig at vi åpner opp for åpenbaringen om Guds kjærlighet. Det er masse kamp på dette området, og mange mener mye i ulike fora om hvem Gud er. De fleste hevder å ha fasiten på hvem og hvordan Han er, og selger ikke sjeldent sine budskap ved å ”slakte” de andres.

La oss ikke falle i den grøften brødre og søstre, men vise Guds ubetingede kjærlighet i tanker, ord, og handling. Det er mer å få, og kanskje Gud til og med er enda bedre enn vi tror?


bottom of page