top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fasitsvaret


De gav oss beskjed allerede første skoledag, og jeg tenkte med meg selv at dette blir jo nesten for enkelt? Vi skulle få fasitsvaret på hver eneste oppgave på prøvene, og så bestod oppgaven vår i kun å lage regnestykket? ”Var det virkelig mulig,” tenkte jeg? Det ble jo nesten for lett. Det var min første dag på Teknisk Fagskole, og denne måten å ha prøver på var helt ny for meg. I alle mine år på skole var det jo motsatt der vi ble presentert et regnestykke, og basert på vår utregning måtte vi finne fasitsvaret. Men her var det altså snudd helt på hodet? Vi ble presentert fasitsvaret, og så skulle vi kun lage regnestykket? Første prøven kom etter kort tid, og riktig nok, der stod fasitsvaret klart og tydelig. Sammen med det var det en beskrivelse, og så var det bare å lage regnestykket. Jeg smilte for meg selv og tenkte at dette blir enkelt, og at jeg kom til å skli rett igjennom skolen med toppkarakterer. Men så viste det seg at det å lage regnestykket ikke var så enkelt allikevel. Det at jeg hadde fasitsvaret var selvsagt til stor hjelp, for når jeg så at mitt forslag til regnestykke antok en størrelse som var helt annerledes enn fasitsvaret, så forstod jeg jo selvsagt at jeg gjorde noe galt. Jeg måtte se på nytt hvordan jeg hadde satt opp de ulike faktorene, i hvilken sammenheng, og revurdere måten jeg hadde tenkt på. Det var fasitsvaret som bestemte hvordan regnestykket skulle se ut, og ble svaret ditt annerledes enn fasiten hadde du tatt feil. Uansett hvor hardt og overbevisende du argumenterte for din måte å regne på så hjalp det ikke. Fasitsvaret var jo selve fasiten, og ingen kunne argumentere seg bort i fra det, eller hva? Mange måtte revurdere sitt syn på matematikk på denne skolen, og jeg var en av dem. Dette prinsippet gjelder også i Bibelen! Helt siden Adam og Eva falt i Edens Hage og fasiten om Gud – bildet vårt av Gud – ble ødelagt og gikk fra en som har et relasjonelt farsforhold til en som har et rent prestasjonsbasert forhold, så har mennesket prøvd å regne ut hvem Gud er. Hvordan tenker Han, hvordan ser Han på oss, og hvordan skal vi forholde oss til Ham? Dette regnestykket har mange kloke hoder, og sikkert også noen mindre kloke, prøvd å regne seg fram til. Helt fram til Jesus kom hadde ingen fasitsvaret, men måtte via overleveringer, tradisjoner, og etter hvert det gamle Testamentet (Skriftene) prøve å regne seg fram til svaret. Men de fikk det ikke til, selv om vi ser at enkelte profeter og konger noen ganger fikk et glimt av Guds ubetingede kjærlighet og nåde.

”Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd,” sier David her gjengitt i Romerne 4:8. Ingen mennesker på jorden klarte å regne ut hvem Gud var, og som et resultat av dette sprikte meningene om Gud i alle retninger. Ingen klarte bli enige!

Virker dette forresten kjent?

Men så skjer det noe som endrer hele bildet, for Gud kommer personlig, og via Jesus viser Han oss hvem Han er. Verden blir presentert for fasitsvaret, og problemet er over! Nå snus oppgaven på hodet, slik som jeg opplevde på skolen. Nå trenger vi ikke lenger å lure på hvem Gud er, for nå ser vi Ham. Fasiten er her, og nå blir det vår oppgave å prøve å tilpasse regnestykket slik at det stemmer med fasitsvaret. Kan det bli enklere? Johannes 1:1-2 sier: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.”

Og Han som har navnet ”Ordet” beskrives i Åpenbaringen 19:13: ”Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.”

Når vi leser Johannes 1:18 forstår vi at Jesus ER Gud: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” 4000 år med utregning for å finne ut hvem og hvordan Gud er, den er endelig over. Jesus er Gud, og nå fikk alle se og være vitne til Gud via Jesu liv.

”Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.” (2 Korinter 5:19) Lurer du fremdeles på hvem Gud er? Da har jeg gode nyheter til deg:

"Jeg har fasiten!"

Jeg vet hvem Gud er, og hvordan Han er. Gud er Jesus! Hebreerne 1:3 sier: ”Han (Jesus) er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.” Hvis dette er nytt for deg, så er du ikke alene. Selv disiplene forstod det ikke, og spurte Jesus i Johannes 14:8:Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.”

Dette er hva Jesus svarte i vers 9, og ta det til deg personlig: ”Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen.” Hvis ditt regnestykke på HVEM ER GUD gir et annet svar enn JESUS, så betyr det ingenting hvor hardt du argumenterer, og hvor mange bibelsteder du referer til. For verden har fått fasitsvaret! Jesus er Gud, og hvis ditt bilde av Gud ikke stemmer med Jesus? Vel, da renger du feil.


bottom of page