top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Litt matematikk


Det var en stor overgang fra videregående til Teknisk Fagskole på så mange måter, og ikke minst i forhold til nivået i de forskjellige fagene. Ungdomsskolen var jo rene barnehagen i forhold, så her måtte man virkelig skjerpe seg. Men i første matematikk-time fikk vi en gledelig overraskelse, og det var at vi fikk en bok med fasitsvaret på alle prøvene. For en lettelse! Det eneste vi skulle gjøre var å sette sammen regnestykket, og det var jo enkelt? Det vil si, det var vel det vi alle tenkte. Men så viste det seg at det var ikke så lett som vi trodde, noe som vi alle raskt erfarte. Selv om vi hadde fasiten så var det å sette sammen de ulike faktorene i riktig rekkefølge faktisk en komplisert affære. For det første måtte man aller først få et slags bilde av hvordan man skulle gå fram for å løse oppgaven, og deretter vurdere de ulike faktorenes betydning. Hva var viktig, og hva var mindre viktig? Så skulle disse faktorene settes sammen i riktig rekkefølge, en etter en, og forhåpentligvis ville man ende opp med et regnestykke der svaret matchet fasiten. Tro det eller ei, men det var ikke så lett som man skulle tro selv med svaret på forhånd! Jeg som hadde vært omtrent helt sikker på at jeg ville løse enhver oppgave basert på at jeg hadde fasiten, tok skammelig feil. Det var ikke så enkelt!

Fasiten. Jeg har brukt dette eksempelet mange ganger for å forklare noe jeg ønsker du skal se i Bibelen, og det er at når det gjelder å forstå hvem Gud er så har vi alle fått fasiten. Hele verden vet nå hvem Han er, og vi kjenner nå alle til Hans hjerte og sinnelag. Vi vet det, og trenger ikke som de som levde under den Gamle Pakten å prøve å ”regne” seg fram til det. For Han kom personlig i sønnen, og i Johannes 1:18 bekreftes dette:

”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.” Tenk deg noe så enkelt! Vi har fått fasiten på hvem Gud er! Det finnes faktisk ikke en person i historien som er mer omtalt og beskrevet enn Jesus. Disiplene levde sammen med Jesus i mange år, og i alle slags situasjoner. De fikk oppleve Ham i møter med syndere, drankere, prostituerte, og de som var lavest på datidens sosiale rangstige. De så Ham også i møte med fariseere, skriftlærde, og de som forfektet loven med alle dens bud og regler. Jeg tror de så med undring på at Jesus som påstod at Han var lik Gud, og som levde under deres mer enn 1500 år gammel jødisk lov, allikevel så totalt neglisjerte den samme loven? Han brøt nemlig loven ved utallige anledninger, og jødene raste av sinne over dette. I Johannes 5:16-18 får vi et innblikk i den situasjonen Jesus levde under, og som disiplene også var vitne til:

”Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.” Hele Bibelen er full av historier om Jesus, og hvordan Han reagerte og oppførte seg under de mest krevende omstendigheter. Vi kan lese om hvordan Han helbredet øret til Malkus, en av de soldatene som hentet Ham for å føre Ham til korset. Og historien om kvinnen som i følge loven skulle steines til døde vitner om en Gud som er ubetinget nåde, og som gir alle ufortjent barmhjertighet.

For ikke å snakke om hvordan Hans jordiske liv ender der Han ofrer seg selv på et kors, og de ordene som kommer fra en mann i en pine og nød ingen kan forestille seg er disse:

”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” (Lukas 23:34) Gud i Kristus viste seg å være akkurat som Han var i Edens Hage før Adam og Eva falt for løgnen fra Lucifer.

Løgnen hevdet at Gud hadde endret seg, og ikke lenger var den de til da hadde trodd. I de neste mer enn 4000 år trodde menneskene denne løgnen om Gud, og kun sporadisk fikk konger og profeter noen blikk inn i hvem Han egentlig var. Men bildet menneskene hadde av Gud var ødelagt av satans løgntanker i våre sinn. Det var derfor Gud kom ned til oss, og via Jesus sitt liv vet vi nå alle hvem Han er. Vi fikk se fasiten! Men allikevel er det noen som prøver å regne på gamle måten, og via beskrivelser av mennesker i den gamle Pakten, ord og utsagn av Jesus før korset til mennesker med feil bilde av Gud, og skriftsteder fra mange av Bibelens skribenter, så prøver de å finne ut av hvem og hvordan Gud er.

Alle får forskjellige svar, men felles for dem er at de stoler mer på sitt svar enn på fasitsvaret – Jesus! Selv Paulus sa at Han ikke forstod og visste alt, og i 1 Korinter 13:9 står det:

”For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.”

Det er umulig å finne ut av hvem Gud er ved å prøve å regne seg fram til ”riktig svar” ved å sette sammen alle påstandene, beskrivelsene, utsagnene, og historiene om Gud. Løgnen om Gud satt så fast i menneskers sinn, og derfor kom Gud for å åpenbare seg selv for oss personlig. Gud kom til jorden, Jesus viste oss Faderen, og ingen kan derfor lenger si at de ikke kjenner Gud. For Han er den samme i går, i dag, og til evig tid, Han er uforanderlig, og Gud er og vil alltid være ubetinget kjærlighet og nåde. Tenk at vi ikke lenger trenger å gruble og lure på hvem Han er, men hvile i det faktum at Gud er akkurat som Jesus.

”Den som har sett meg, har sett Far.” (Johannes 14:9) Er du en av dem som fremdeles prøver å regne ut hvem Gud er, og som lar deg vippe litt av pinnen når du leser om en Gud i den gamle Pakten som ikke stemmer med Jesus? Da må du huske på at fasiten er rett! Alt som ikke stemmer med Jesus må legges til side, for ellers får du feil svar.

Be den Hellige Ånd om åpenbaring, og Han vil vise deg det du ikke forstår!

”Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” (Johannes 16:13-14) Frem til Jesus kom trodde menneskene at Gud var lovisk og opererte etter systemet straff og belønning, og det var denne løgnen Jesus kom for å avsløre og nagle på korset. Han kom med sannheten og fasiten, og nå det ikke lenger noen grunn til å ha dette vrangbildet av Gud, eller hva mener du?

Hvis Bibelen er sann er svaret enkelt - Gud er Jesus!


bottom of page