top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem er kunden?


Hvis en forretningside/produkt skal lykkes må man aller først vite hvem som er kunden. Alt man gjør skal og må bygges rundt denne kunnskapen, slik at man sikrer at alle involverte alltid har det viktigste for øye, nemlig kunden.

I helsestudio-bransjen der jeg kommer fra må vi definere kunden, om det er unge eller gamle, nybegynnere eller aktive. Alt må bygges rundt det vi definerer som vår kunde, og det er kunden som faktisk bestemmer vårt valg av treningsapparater, interiør, eksteriør, og ikke minst markeds-tilnærming via ulike verktøy.

Bommer man på forholdet produkt/kunde er ikke veien lang til nedleggelse. Kundene uteblir, og da sier det seg selv at man ikke kan betale verken husleie eller lønn. Derfor bruker de fleste treningskjeder store ressurser på å definere ”sin kunde,” eller kundegruppe om du vil, for å oppnå best mulig resultat for sine aksjonærer.

Vi som kristne har også et definert oppdrag/produkt, og ikke minst en definert kunde. Mitt spørsmål i dag er; vet vi egentlig hvem som er kunden og hva som er produktet? Retter vi innsatsen der vi skal, bruker vi rett verktøy og metode, og selger vi rett produkt? Vet du noe, jeg tror vi har et stort forbedringspotensial, så la oss derfor se litt på dette sammen.

Produktet

Produktet vi ”selger” er velkjent for de fleste av oss, og det er evig liv.

Johannes 3:16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Alle mennesker har syndet, og altså som Adam og Eva tatt feil valg. Menneskeheten trenger derfor frelse fra dette valget, og det tilbys gjennom Sønnen. Gud forsonte verden med seg selv på korset, og av Gud er vi alle gitt forsoningens tjeneste.

2 Korinter 5:19: ”Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.”

Så der har vi produktet definert, som er å ”selge” budskapet om at Gud har forsonet seg selv med verden, og at ingen mennesker er skyldig Gud noe som helst. Alt er betalt, for å bruke det utrykket.

Metoden

Som i alle andre bransjer har også vi en metode, og den forteller Jesus oss om i Matteus 28:18-20: ”Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Jesus er klar og tydelig på hva som er metoden: ”Gå derfor UT og gjør alle folkeslag til mine disipler!”

Verktøy

Til enhver metode følger et passende verktøy, og i dette tilfellet er DU verktøyet. Disipler gjør disipler, og ingen bygning eller kirkesamfunn, bevegelse eller teologi har noen gang gjort en eneste disippel. Til den jobben kreves det et menneske, nemlig DU!

I treningsbransjen er det kundene som vinner nye kunder, og i ”frelsesbransjen” er det disipler som vinner nye disipler. Jesus presiserte dette helt i starten, og vi leser fra Markus 1:17: ”Jesus sa til dem: ”Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!” (ikke menighetsplantere, ref. forfatteren)

Kunden

Til sist kommer det viktigste, og det som både produkt, metode og verktøy er til for, nemlig kunden. Markus 2:16-17 beskriver det slik: ”Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: ”Han spiser sammen med tollere og syndere.” Jesus fikk høre det og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.”

Vår kunde er selvsagt de som IKKE ER FRELST! Det er så opplagt at det er vel nesten unødvendig å si det. Eller er det nå egentlig det?

For hvis vi går våre menigheter litt nærmere i sømmene så finner vi at faktisk mer enn 90 prosent av aktivitetene, og dermed også pengene går til å forkynne Evangeliet til de som allerede er frelst? I stedet for å gå ut, så går vi inn? Og i stedet for å selv være verktøyet, lar vi oss passivisere i en komfortabel stol der vi underholdes av "profesjonelle kristne"?

Vi har endt opp med en menighetsstruktur som ikke fungerer etter hensikten, og som ikke gjør disipler slik oppdraget vårt er. Hva er det vi egentlig holder på med?

La meg oppmuntre deg ved å fortelle deg at det er DU som er den viktigste ressursen i denne siste vekkelsen, og som er den glemte resursen i menigheten. Det handler om DEG og Jesus i deg! Du har alt som skal til, og i stedet for å sitte inne og vente på vekkelsen der framme, skal du gå ut og VÆRE vekkelsen i dag.

Jeg tror personlig, og det er ingen kritikk i dette, at menighetene er på helt feil spor. De har rett produkt, men feil verktøy og feil kunde, og derfor ser vi så lite resultater som vi gjør. Men ”ute i verden” er det annerledes, der den nyfrelste disippelgjøres og vinner nye som igjen disippelgjøres.

Dette kan vi også gjøre, for oppskriften er universell og guddommelig. Men det krever en omlegging fra de underholdnings-baserte institusjonene vi kaller menighet som er ofte er redusert til kun en arbeidsplass for pastorer og andre betalte ledere, og til det Jesus faktisk befalte: ”Gjør alle folkeslag til mine disipler!”


bottom of page