top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Å finne Gud


Har du "funnet" Gud? Hvem er Han egentlig, hvordan tenker Han, og hvordan ser Han på deg og meg?

Det finnes i dag utallige versjoner av Gud, der Han er alt fra god og kjærlig til streng og dømmende. For ikke å snakke om den mest brukte varianten der Gud er begge deler, og gir ufortjent nåde i kombinasjon fortjent straff eller belønning. Det første jeg vil dele med deg er at vi tenker i bilder. Hjernen er nemlig laget slik at vi lagrer informasjon i bilder, og ordene/språket er et underordnet verktøy som gjør oss i stand til å uttrykke det vi ser på innsiden. Så når Gud forvirret språket var det for å ødelegge folkets mulighet til å ha det samme bilde, for da ville de ha nådd målet om å lage Babels tårn.

1 Mosebok 11:6-7: ”Herren sa: ”Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!” Vi tenker i bilder, og ser verden via disse våre innvendige bilder. Hvis jeg sier HUND ser du ikke fire bokstaver, men du ser en fysisk hund. Hva slags hund du ser, liten eller stor, hvit eller sort, se det vet ikke jeg. Men det jeg vet er at jeg kan male i deg et innvendig bilde av den hunden jeg vil du skal se ved å si: ”En stor, sort, sint hund.” Ditt innvendige bilde vil nå være en nøyaktig kopi av det jeg nettopp sa. Hvis jeg spør hvor mange dører du har i huset ditt, så kan du mest sannsynlig ikke svare med en gang. Men om du tar deg en tur i ditt innvendige bilde av huset så har du svaret i løpet av få sekunder. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, det er fordi all informasjon lagres i bilder, og ikke i tekst eller tallrekker. På engelsk heter tanker ”imaginations” som kommer fra ordet ”image,” altså bilde. Tanker består av bilder som er skapt ved at du eksponeres, tillater å bli eksponert, for sanseinntrykk via i første rekke hørsel og syn. Du er hele tiden en kopi av ditt innvendige bilde av deg selv, (Ordspråkene 23:7) og Gud er lik ditt innvendige bilde av Ham. Det er dette bildet jeg skal hjelpe deg male riktig, for det er nok en mulighet for at det er malt litt feil? Første gang vi så Gud var i Edens Hage. Der var Han i egen person, og Adam og Eva så Ham slik Han var. Ubetinget god og kjærlig, og full av ren og hellig nåde. Han var deres Far og Gud, og de hadde et forhold til Ham som et barn har til sine foreldre - et rent relasjonelt forhold UTEN å kjenne til konseptet straff og belønning. Grunnen til det var at det ikke eksisterte i Guds sinn for Han elsket dem ubetinget, og de kjente heller ikke til systemet da de ennå ikke hadde spist av kunnskapens tre. Neste gang vi ser Gud er når Jesus kommer til jorden, og Johannes skriver i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.” I mer enn 4000 år hadde Gud vært skjult for menneskene, men nå ser vi Ham igjen som Han er i Kristus! Det kulminerer på korset der Gud i Kristus forsoner verden med seg selv, og ved det beviser at Han er den samme som før fallet.

”For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.” (2 Korinter 5:19) Ved å lese og grunne på hvem Gud var før og etter fallet vil den Hellige Ånd fortsette å male på ditt innvendige Gudsbilde. Les om Jesus og hvordan Han oppsøkte syndere for å frelse dem, og hvordan Han ALDRI trakk seg unna dem for å dømme dem, og du vil få enda flere detaljer malt på ditt innvendige bilde av Gud. Disse 2 gangene vi ser Gud er selve fasiten av hvem Gud er, og alt som ikke stemmer med dette må bort. Om det kommer fra overleveringer eller tradisjoner i menigheten, eller om det kommer fra din tolkning av bibelen er totalt underordnet. Det MÅ stemme med både Gud i Edens Hage og med Jesus, ellers vil det ødelegge bildet av Gud.

”Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.” (Kolosserne 1:15) Noen tror feilaktig at Guds ord er det samme som Bibelen, men hadde det stemt ville i tilfelle Johannes 1:1 bli slik: ”I begynnelsen var Bibelen, Bibelen var hos Gud, og Bibelen var Gud.” Guds ord skal ikke oversettes Bibelen, men Guds Ord er Jesus! (Åpenbaringen 19:12-13) Det finnes dem som vektlegger deres tolkning av Bibelen mer enn hva Jesus demonstrerte via sine gjerninger, og ved det tillater de deres intellekt å male feil på deres innvendige Gudsbilde. En vanlig misforståelse er å ikke se forskjell på de 2 paktene, og at før og etter korset ikke vektlegges når bildet av Gud skal males. Man leser det som Jesus sa før korset under den gamle Pakten og loven, og maler krav, bud, og regler oppå bildet av en Gud som er ubetinget kjærlighet. Gud blir da en blanding av lov og nåde, Moses og Jesus, der Han skulle være BARE Jesus!

Så det er viktig at du IKKE låner en malerpensel til loven, og ødelegger det bildet av Gud som Jesus kom for å vise oss. ”Loven kom til for å gjøre fallet større.” (Romerne 5:20) Loven viste oss ikke sannheten om Gud, men faktisk det motsatte. Det var Jesus som kom med det sanne og riktige bildet. For å konkludere litt så har vi følgende faktorer som kan bidra til ditt Guds bilde; Gud før fallet, Jesus, og Bibelen. Husk at Bibelen må leses med en grunnleggende forståelse av de 2 Paktene, slik at du ikke blander gammel og ny pakt i malingen. Det er også viktig å forstå at Bibelens skribenter ikke så hele sannheten – bildet – av Gud, men at de skrev i det lyset de hadde. 1 2 Korinter 13:12-13 sier Paulus: ”Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” Paulus forstod ikke alt, og heller ikke vi ser alt, og det i den nye Pakten. Hva da med de i den gamle Pakten? De så jo faktisk enda mindre enn oss? Dette leder meg til den siste og viktigste penselen til ditt Gudsbilde, og jeg lar Jesus selv si dette: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” (Johannes 16:12-14)

Ditt Gudsbilde er ikke ferdig, men den Hellige Ånd maler fremdeles!

Det vil si på de som er ydmyke i sin erkjennelse at de ennå ikke har sett alt, og at det er så uendelig mye mer åpenbaring å få. Så hva med deg og ditt bilde av Gud? Anser du det som ferdigmalt, eller tror du på det Jesus sa til disiplene at Han hadde mer å si til dem? Jeg for min del har heldigvis innsett at jeg ikke ser alt, og tillater derfor den Hellige Ånd å male over det som måtte være feil. I denne prosessen har jeg fått se en Gud som faktisk er mye bedre enn til og med jeg har trodd. Jeg har fått se at Hans kjærlighet til oss alltid har vært ubetinget, og at Hans nåde og barmhjertighet alltid har vært, og vil være over oss. Jeg vil oppfordre deg til å tenke litt på hvem du tillater å male på ditt bilde av Gud. Er det dine tolkninger om Gud via dine Bibelstudier kombinert med tradisjonene i din menighet som er de 2 eneste penslene? Eller gir du også en pensel til Gud før fallet, Jesus, og ikke minst den Hellig Ånd?

”Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem.” (Hebreerne 8:11)


bottom of page