top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tro og kjærlighet


Tro kan være et vanskelig tema for mange, og oppfattes ikke sjeldent som noe vi må prestere for Gud. Jeg kjenner mange som sliter med begrepet ”tro”, og som til og med har gitt opp å tro at de kan leve i Guds velsignelser. Det blir for slitsomt i lengden, og i tillegg så føler de at deres varierende prestasjoner ikke når opp til Guds krav til hellighet og rettferdighet. For mange blir Guds gaver og løfter et mål langt der fremme som de vil oppnå KUN om de klarer å leve slik Gud vil og forventer. Livet blir som å løpe i et hamsterhjul, der de aldri kommer fram dit de ønsker. De blir liksom aldri gode nok, rene nok, og hellige nok, og fordømmelsens stemme fra fienden forveksles til å være Gud som refser. En ting er om man tror Gud for rent hverdagslige ting som jobb og penger nok til å holde seg med hus og mat, for det klarer man ofte uten de helt store miraklene. Men om man skulle bli utsatt for en alvorlig sykdom stiller det seg annerledes. Da klarer man seg kanskje ikke uten at Gud griper inn, og det å tro Gud tas plutselig opp på et helt annet nivå. Nå gjelder det faktisk livet! Man begynner prosjektet med å tro Gud for helbredelse, og må raskt erkjenne at man ikke helt vet hvordan man skal gripe det an. Det blir litt som å spørre en ukjent person om å få 5000 kroner, og man kjenner umiddelbart på usikkerheten. ”Hvem er han fyren, og hvordan vil han reagere?” Man slites mellom behovet for øyeblikkelig hjelp, og frykten for å bli avvist. ”Er jeg god nok, og har jeg levd rett i denne personens øyne?” Spørsmålene er mange, men svarene få. Hadde det bare vært en vi kjente og som vi visste var glad i oss, da hadde det vært enklere å tro på et ja. Men en fremmed person er det verre med, for man kan jo ikke helt vite hvordan han vil reagere? Tenk om det heller var mamma eller pappa vi kunne spørre om hjelp, det hadde vært annerledes. De vet jeg elsker meg til og med uten at jeg trenger å prestere noe. Jeg er jo deres barn, og de elsker meg som foreldre gjør – helt uten betingelser! Dette er kjernen i det jeg ønsker at du skal se, nemlig at;

Troen henger sammen med din åpenbaring av at Guds kjærlighet er uten betingelser.

Akkurat som en mor og far elsker sitt barn uten at barnet trenger å fortjene det, slik elsker Gud oss. Hans kjærlighet til oss kalles ”Agape,” og er ikke avhengig av en respons fra mottakeren for å fungere. Den er som en foss som renner i en uavbrutt strøm over den som står under den, og som en sol som avgir lys og varme til alle mennesker uavhengig av deres prestasjoner. Galaterne 5:6 : ”For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet.”

Tro er å se det samme som Gud ser!

Din tro vil ikke fungere uten at du forstår at Gud elsker deg slik som du er! Du må se og erkjenne at kjærligheten er en ufortjent gave, og at Guds favør er over deg fordi du er Hans elskede barn. Guds kjærlighet er relasjonsbasert, ikke prestasjonsbasert. Jeg har brukt eksempelet med min hund Bobby noen ganger, der han har en like stor forventning/tro på at alt godt vil hende som han vet han er elsket uten betingelser. Jeg vanket tidligere i aktive hundemiljø, og så fort sammenhengen mellom hundens forventning og dens tillitt til eieren. Behandlet du hunden dårlig fikk du en skeptisk hund som forventet straff mer enn belønning, men elsket du hunden uten betingelser fikk du motsatt effekt. Hunden forventet ALLTID bare belønning, og hadde en tro på gode gaver som enhver trospredikant ville ha misunt den. Min lille Bobby er elsket av alle i familien uten betingelser av noe slag, og du kan formelig se troen og forventningen i øynene på ham. Det er slik Gud ønsker vi skal se Ham, for Han elsker oss høyere enn noe annet HAn har skapt, og hundre prosent uten betingelser.

”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” (1 Johannes 4:10) Når vi forstår at Guds kjærlighet til oss er helt uten betingelser, og at ”så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham.” (2 Korinter 1:20) vil troen på at Gud vil oss bare godt stige til ”Bobby nivå”, og til og med over det. Det handler ikke om at vi må fortjene noe hos Gud, men at vi ufortjent og av nåde allerede er velsignet i Kristus, og at alle være behov er dekket i Ham (Efeserne 1:3) Din tro på Gud vil hemmes proporsjonalt med din manglende åpenbaring av Guds fullkomne og betingelsesløse kjærlighet, og vi trenger derfor å få dette åpenbart ved den Hellige Ånd. (Efeserne 1:17-23) Mangel på åpenbaring om Guds fullkomne kjærlighet fører til en frykt for straff, ”for frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” (1 Johannes 4:18) Det er derfor av største viktighet at du får åpenbart Guds betingelsesløse kjærlighet for ”i kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.” (1 Johannes 4:17-18) Troen fungerer kun på en plattform av Gud betingelsesløse kjærlighet, og uten denne kjærligheten åpenbart i ditt sinn vil troen være uten innhold og effekt. Den vil rett og slett ikke virke for deg! Du må vite at Gud ER ubetinget kjærlighet for at troen skal være virksom og produserende i livet ditt. Ethvert forsøk på å blande tro med egne gjerninger vil strande, og i 1 Korinter 13:1-3 beskrives dette slik: ”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.” Ingenting fungerer uten kjærlighet, for Gud er kjærlighet (1 Johannes 4:8) Din tro, dine gaver, og dine gjerninger vil falle tomt til jorden om de ikke baserer seg på åpenbaringen og forståelsen av at Gud elsker deg helt uten betingelser. Det har aldri handlet om hva vi gjør for Jesus, men kun om hva Han gjorde for oss. Ha samme tro til Gud som Bobby har til meg, og vit at uansett hva du ber Gud om så vil Han gi det til deg. Han elsker å gi deg gode gaver, og venter på at du skal tre frem for Hans nådetrone og få hjelp i rette tid. (Hebreerne 4:16)

Gud elsker deg, og siden du er Hans barn vil Han vise deg den prestasjonsfrie nåde-veien til de velsignelser Han har gitt deg i Kristus. Troen, som er en gave fra Gud, er broen over til dine velsignelser i Sønnen.

I Guds rike er det ikke tillatt å nyte medbrakt, men du blir servert alt gratis og av nåde fordi Gud elsker deg. Tro er å se deg slik som Gud ser deg, elsket og velsignet basert på Hans relasjon med deg!


bottom of page