top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Under press


Det er viktig å kjenne til den såkalte røde tråden i det man gjør, ellers blir man lett ført på villspor. Man må vite hva som er målet, og gå mot det i en så rett linje som mulig. Hvis ikke kan veien bli lang, og i verste fall får man ikke noe særlig ut av livet annet enn bekymringer og strev.

Synd

Det er mange veikryss i det kristne livet der man kan velge feil retning, og synd er et av dem. Mange kristne våkner opp hver morgen med samme mål som dagen før, nemlig å synde minst mulig. De er synd-bevisste, der de skulle være bevisste sin blodkjøpte, syndfri posisjon som sønn eller datter av Gud.

Det er vel ikke noe tema som er bedre beskrevet i Bibelen enn at vi ved Jesus offer er renset for synd en gang for alle, men allikevel prøver mange kristne å "rense seg selv" via sine gode gjerninger. De ”ofrer” sine velmente bønner til Gud der de ber om nåde for sine feiltrinn, og gjør det beste de kan for å holde seg så syndfrie som mulig.

Hebreerne 10:12: ”Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.”

Man strever og sliter med å gjøre nok av det gode, og minst mulig av det onde, og håper at regnskapet tipper i riktig favør på den siste dagen. Livet leves med utgangspunkt i at løgnen fra Lucifer er sann, at Guds favør må fortjenes, og at man i verste fall kan bli fratatt retten til å være Guds barn.

Velsignelse

Et annet veikryss er velsignelse, og her går en annen stor gruppe ofte feil. Livet blir en jakt på velsignelser, og man ledes til å tro at man må leve på en måte Gud har behag i for å få sin fortjente belønning. Området ”synd” må være under kontroll, man må betale sin tiende, og man må gjøre det beste man kan og med rett motiv.

Konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene man er sikker på at Gud har stilt er at man IKKE får den belønningen man søker, men i verste fall også blir fratatt det man tidligere har fått. Man bøyer seg under bibelvers fra den gamle Pakt, og det mest brukte finner vi i Malaki 3.

Det er mange som strever mer enn de lever, men det er også de som tolker sin rikdom til å være en belønning for å ha gjort det meste rett. Felles for begge gruppene er at de tror løgnen fra Lucifer, og lever med hans tankesett som det dominerende. De tenker i praksis som han vil de skal tenke, der de søker å minimere en innbilt avstand til Gud med sine gode prestasjoner.

1 Mosebok 1:28: ”Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!”

Satans påstand

Job 1:9-11: ”Men Satan svarte Herren: ”Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.”

Satan påstår at Job ikke elsker Gud for den Gud er, men kun for det Gud gir. Sagt på en annen måte; Satan påstår at Job egentlig bare elsker velsignelsene, og at om de fjernes så fjernes samtidig kjærligheten hans til Gud.

Satan påstår at vi er som han!

Hvordan reagerer du under prøvelser? Forandrer de ditt forhold til Gud? Det satan ønsker er det samme som han ønsket med Job, nemlig å bevise at du kun elsker Gud KUN for det Gud er i stand til å gi deg. Våpenet han bruker er det samme, nemlig å først få deg til å tro løgnen om at Guds favør må fortjenes, og deretter lede deg inn i utfordrende terreng.

I dette terrenget med fravær av de goder du kanskje er vant til, eller tror Gud for, ønsker satan å få deg til å jakte velsignelsene og på den måten bort fra det han vet du er kalt til. Nemlig å være kjærlighet!

Kalt til kjærlighet

Ditt kall og det du er skapt til er å være kjærlighet. Ditt opphav er ubetinget kjærlighet, og det var dette Jesus kom for å vise verden. Det kristne livet handler IKKE om velsignelser, leve så syndfritt man kan, men om kjærlighet.

Det kristne livet handler ikke en gang om deg, men om Jesus! For det er i Han vi lever og er til, og det er i Ham vi eksisterer. Han lot alt handle om deg, og vi skal la alt handle om Ham!

Vårt mål er å bli Ham lik, og å bli forvandlet i våre sinn som det står i Romerne 12:2: ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.”

Bedraget ligger i at vi tror vi må jakte på velsignelsene, og det er på det sporet satan prøver å holde oss på. For når vi går trøtte av å prøve å ”være kristne,” prøve å bli velsignet i betydningen helse eller velstand, da påstår satan at vi vil ”spotte Gud like opp i ansiktet!”

Ditt kall er ikke å prøve å få det til, å gjøre så godt du kan, men å BLI kjærlighet slik Han er det! Alt handler om kjærlighet, og når du ser Hans godhet vil selv ikke fravær av helse og/eller velstand få deg til å elske Gud mindre.

Se på Jesus hva Han gikk igjennom for vår skyld, og selv ikke korset fikk Han til å elske oss mindre. Tvert imot forsterket prøvelsene Hans kjærlighet til oss. Hva har du på innsiden av deg, og hva kommer ut under press? La ditt liv bli en kanal for Guds kjærlighet, og motbevis satans påstand om at du KUN elsker Gud for hva Han kan gi deg.


bottom of page