Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Forsoning


2 Korinter 5:19: "Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss."

I forsoningen sier Gud i praksis "velkommen hjem!" Fra Hans ståsted har vi aldri vært ute av Hans hjerte og sinn, og korset er den ultimate demonstrasjon av Hans kjærlighet til verden.

Den lille Bibel, Johannes 3:16 bekrefter da også at det var Guds kjærlighet til menneskene som utløste aksjonen på korset. "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Gud er kjærlighet, og alt Han tenker, sier og gjør er fra den plattformen. Som solen avgir lys og varme fordi den er en sol, avgir Gud ren og ubetinget kjærlighet, nåde, favør og tilgivelse fordi det er slik Han er. Gud er selve kjærlighetens vesen og opprinnelse i sin reneste form. (1 Johannes 4:)

For å forstå forsoningen, og å få full nytte av den i livet ditt er det derfor viktig at du aller først forstår hvem Gud er. Johannes forklarer Ham slik i 1 Johannes 1:5: "Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke." Jakob følger opp og sier i Jakob 1:17: "All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke."

Men det aller beste eksempelet er Jesu liv, og når du anerkjenner fullt ut at Jesus viste oss Gud i tanker, ord og gjerning, først da vil forsoningen få sin riktige verdi.

Johannes 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Men hva betyr egentlig forsoning? La oss se litt på dette, og her er hva Wikipedia sier:

Forsoning, gjenopprettelse av et brutt og ødelagt samfunn mellom guddommen og mennesket. Forsoningen iverksettes av den uskyldige part; Gud setter i egen maktfullkommenhet og kjærlighet forsoningen i verk ved å gi sin sønn som sonoffer i menneskenes sted (2 Kor 5,18–19; Rom 5,10).

Tanken om å formilde Gud forekommer ikke.

Den radikale forandring i forholdet mellom Gud og menneskeheten innebærer utslettelse av skyld og frihet fra syndens, dødens og den guddommelige vredes (doms) makt, altså en ny eksistens (Rom 5,9–10; 8,2; 2 Kor 5,17). Forsoning gjelder hele verden, og dreier seg altså om en kosmi