Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er Gud alles Far?


I 1 Mosebok 1:1 kommer svaret på spørsmålet i tittelen, og det er slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Gud er den livgivende Skaperen, og Han er alene opphavet til alt som er skapt.

Kolosserne 1:15-17: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham."

I Efeserne 4:6 slås det ettertrykkelig fast at det er: "én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."

Det at Gud er alles Far og Skaper hersker det ingen spesiell uenighet om blant de ulike kristne grupperingene, da det er står så tydelig både i det gamle og nye Testamentet. Men så er det heller ikke det jeg ønsker å belyse, men heller hva Jesus sikter til når Han i Johannes 8:44 sier: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker."

Hva er det Jesus mener med utrykket "å ha djevelen til far"? Satan kan jo ikke som Gud skape verken barn eller noe annet? Og ekstra spesielt blir dette utsagnet til Jesus når vi ser hvem Han snakker til: "Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham." (vers 31) Jesus sier dette til de som tror på Ham!

La oss se litt nærmere på dette tilsynelatende paradokset, og vi går til 1 Johannes 3:10: "Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn." I følge Johannes er man i en av 2 kategorier; Guds barn eller djevelens barn.

Men om vi aksepterer at satan IKKE kan skape liv, pluss det faktum at alle troende, (jøder eller hedninger) er Guds barn, så forstår vi at utrykket må bety noe annet. La oss se på et par bibelvers som bekrefter Guds farsforhold til oss:

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." (Johannes 1:12)

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." (Efeserne 1:5)

Hvis Gud er alle menneskers Far, hva er det da djevelen er far til?

1 Johannes 3:8 setter oss på sporet: "Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen