top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er Gud alles Far?


I 1 Mosebok 1:1 kommer svaret på spørsmålet i tittelen, og det er slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Gud er den livgivende Skaperen, og Han er alene opphavet til alt som er skapt.

Kolosserne 1:15-17: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham."

I Efeserne 4:6 slås det ettertrykkelig fast at det er: "én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."

Det at Gud er alles Far og Skaper hersker det ingen spesiell uenighet om blant de ulike kristne grupperingene, da det er står så tydelig både i det gamle og nye Testamentet. Men så er det heller ikke det jeg ønsker å belyse, men heller hva Jesus sikter til når Han i Johannes 8:44 sier: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker."

Hva er det Jesus mener med utrykket "å ha djevelen til far"? Satan kan jo ikke som Gud skape verken barn eller noe annet? Og ekstra spesielt blir dette utsagnet til Jesus når vi ser hvem Han snakker til: "Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham." (vers 31) Jesus sier dette til de som tror på Ham!

La oss se litt nærmere på dette tilsynelatende paradokset, og vi går til 1 Johannes 3:10: "Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn." I følge Johannes er man i en av 2 kategorier; Guds barn eller djevelens barn.

Men om vi aksepterer at satan IKKE kan skape liv, pluss det faktum at alle troende, (jøder eller hedninger) er Guds barn, så forstår vi at utrykket må bety noe annet. La oss se på et par bibelvers som bekrefter Guds farsforhold til oss:

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." (Johannes 1:12)

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." (Efeserne 1:5)

Hvis Gud er alle menneskers Far, hva er det da djevelen er far til?

1 Johannes 3:8 setter oss på sporet: "Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.​" Her ser vi at Jesus kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger (ikke djevelens barn) som er løgnen som hevder at Guds forhold til menneskene er prestasjonsbasert, og ikke relasjonsbasert.

I Johannes 8:44 får vi den endelige presiseringen av hva djevelen er far til: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far."

Djevelen er løgnens far!

Det eneste djevelen er far til er altså løgnen om Gud. Det betyr at de som tror hele eller deler av denne løgnen er altså de som Bibelen noen steder kaller "å være av djevelen - ha djevelen til far." Et annet utrykk Bibelen bruker for å beskrive det samme er "å være blinde for sannheten, eller å ha et slør foran øynene."

2 Korinter 4:4: "For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

De fleste kjenner historien i Matteus 16:21-23: "Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham: "Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg." Men Jesus snudde seg og sa til Peter: "Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil."

Jesus kaller disippelen Peter for "satan," forøvrig den samme Peter Han sa dette til litt tidligere i versene 18:19: "Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Det er åpenbart at Jesus vet at Peter ikke er satan, og heller ikke har djevelen til far. Men hva er det da Han mener med det Han sier?

La oss se nærmere på verset, og på utrykket som på norsk oversettes "Du vil føre meg til fall." AMP skriver det slik: “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on things of God, but on things of man.”

"Vik bak meg, satan! Du er en snublesten for meg; for du har ikke dine tanker (tankesett) på de ting som er av Gud, men på de ting som er rent menneskelige."

Ordet snublesten (stumbling block) kommer fra det greske ordet skándalon, og betyr en snare der metoden er å lure byttet inn i fellen ved å spille på byttets egen tankegang ved å agne fellen med et fristende åte. Man felles av sitt eget kjødelige tankesett fra kunnskapens tre og dras mot fellen fristet av belønningen i det gode åtet, men da snaren utløses forstår man for sent at man valgte feil.

Jesus kalte Peter for "satan" fordi han var influert av satans løgntanker, og på den måten i det isolerte tilfellet "var av djevelen, eller hadde djevelen til far." Gud er alles far og vi er Hans skapninger/barn, men samtidig kan noen av oss også ha djevelen til far ved å være blinde for sannheten.

Jesus kom for å vise oss sannheten om Gud så vi skulle slippe å ha djevelens løgn som vår far. Jeg tror at vi er midt i den siste vekkelsen der Gud åpenbarer sin ubetingede kjærlighet og nåde til alle mennesker, og at dette siste lyset i Evangeliet skal fjerne siste rest av løgnen om Gud.

Johannes 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."


bottom of page