top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"The missing link"


Jeg tror at mange leser Bibelen uten helt å forstå hva Jesus kom for å fortelle oss. Uten den kunnskapen, som må åpenbares ved den Hellige Ånd, vil det faktisk være umulig å se hele bildet. Det blir som å se en 3D film uten 3D briller, kjøre bil uten ratt, eller å gå uten ben. Det går rett og slett ikke! Det er et ”missing link” som må på plass, og det skjer ved at Hellige Ånd tillates å fjerne det sløret som enkelte har foran øynene. Dette sløret gjør deg blind og skjuler hemmeligheten i den nye Pakten, og det er derfor så mange kristne sliter med å forstå det fulle omfanget av Guds nåde. Enkelte er til og med redd for nåden? I sin blindhet lever de i en blanding mellom den nye og gamle Pakten, og i en miks av lov og nåde. For etter deres oppfatning eksisterer begge forhold parallelt, og for dem blir derfor Gud en blanding av kjærlig Far og streng dommer. Paulus tar opp denne blindheten som sløret forårsaker i 2 Korinter kapittel 3, der temaet er den enorme sort/hvitt forskjellen på ny og gammel Pakt. Vi går inn i 2 Korinter 3, og leser versene 7-8: ”Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses; så sterk var glansen på det, enda den tok slutt. Hvor mye større herlighet har da ikke Åndens tjeneste?” Her gir Bibelen oss et blikk inn i det som defineres som 2 tjenester, og at de 2 tjenestene var omgitt av 2 totalt ulike ”herligheter.” Ordet ”herlighet” kommer fra det greske ordet ”doxa” og betyr mening og oppfatning. Dette substantivet ”doxa” er avledet av verbet ”dochèô” som betyr å mene, tenke og å synes. Dette forteller oss at den gamle Paktens herlighet og avglans var et tankesett, eller sagt på en annen måte; en måte å tenke om Gud på. Den gamle Pakten gav oss opplysninger om Gud, og dette produserte et tankesett, et Gudsbilde, og en klar oppfatning om hvordan Gud var og således forholdt seg til oss. Den nye Pakten derimot har en helt annen herlighet – altså et nytt tankesett - som Bibelen også klart bekrefter. I versene 9-11 i 2 Korinter 3 kommer mer opplysninger om disse 2 helt ulike tankesettene, og at det ene nå helt og fullt skal erstatte det andre: ”For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være? Ja, det som den gang var omgitt av herlighet, har nå helt mistet sin herlighet. For nå er det kommet en herlighet som er så mye, mye større.

For hvis det som tok slutt, var herlig, hvor mye herligere er da ikke det som består?" Den nye Paktens ”doxa”, herlighet, tankesett, er å se deg selv slik Gud ser deg, og alltid har sett deg. I den nye pakten kan du uten slør foran øynene se deg som Hans elskede barn, helt omsluttet av en enveis ”Agape” kjærlighet som ikke har noen betingelser knyttet til seg. Det var slik Gud forholdt seg til Adam og Eva, og som derfor ble slik de forholdt seg til Gud. De var Hans barn, og de rett og slett bare nøt velsignelsene i Edens Hage uten engang å kjenne til godt/ondt, og derfor heller ikke konseptet ”straff og belønning.” Men som du kjenner til tok idyllen slutt, og Lucifer entret scenen med sitt bedrag. Han klarte å få Adam og Eva til å spise av kunnskapens tre, og dette fødte konseptet ”straff og belønning – synden og dødens lov.” Et nytt tankesett basert på den ensidig dårlige frukten av kunnskapens tre var nå født i menneskenes sinn, og deres tidligere ”doxa” om Gud som elsket dem betingelsesløst måtte vike plassen for en ny ”doxa” - løgnen fra Lucifer om at Gud vekselvis belønnet eller straffet deres prestasjoner.

Guds relasjonelle forhold var erstattet med et forhold basert på deres prestasjoner, og de gikk fra å være innsatt i Guds rike, til å se seg selv som ansatt! For en dramatisk endring dette må ha vært for dem, og vi ser da også i Bibelen hvordan deres barnslige tillitt til Guds nåde umiddelbart ble erstattet med frykt for straff: ”Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen.” (1 Mosebok 3:8) Adam og Eva førte dette tankesettet/doxa om Gud videre til sine etterkommere, og slik gikk 3500 år. Menneskene var overbevist om at Guds forhold til dem var basert på systemet ”straff og belønning” men denne løgnen og bildet eksistert kun i deres sinn. Gud hadde ikke forandret seg i fallet, det var kun vår oppfatning av Ham som var endret. Han er og forblir alltid den samme! Med dette som bakteppe kommer loven, og den fungerer som en katalysator og forsterkende faktor til løgnen om Gud! ”Loven kom til for å gjøre fallet større” (Romerne 5:20) og avslørte den ”doxa” som hevdet at Gud opererte etter systemet ”straff og belønning.” Den gamle Pakts herlighet ble på korset erstattet med det opprinnelige som alltid har vært i Guds sinn – den nye pakts herlighet! Menneskene levde under loven - også kalt tuktemesteren - i 1500 år inntil Jesus kom, og fikk god tid til å prøve om det var mulig å oppnå rettferdighet via egne gjerninger. Men ingen klarte det, og ingen vil heller noen gang klare det. Men det var en som klarte det for oss, og Han heter Jesus Kristus. ”Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.” (Romerne 8:3) ”Så er da Kristus mellommann for en ny pakt.” (Hebreerne 9:15) og Jesus kom for både å oppfylle loven på våre vegne, men samtidig å ta livet av det tankesettet som loven var bygd på. Kunnskapens tre rykkes opp med roten, og vi ser igjen Livets Tre uten det forblindende sløret foran øynene. Jeg kaller noen ganger de 2 tankesettene for briller, der bildet er at det er umulig å forstå Bibelen og hvordan Gud forholder seg til deg uten de riktige brillene på deg. Har du riktige briller på deg, eller er du fremdeles litt i blinde for hva som skjedde på korset? I følge Bibelen er faktisk noen det, ”For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest.” (2 Korinter 3:14-15) Hvis du er blind og ikke ennå har sett den nye Pakts herlighet, sier Bibelen dette 2 Korinter 3:16-18: ”Men når de vender om (metanoia – endrer måte å tenke på) til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.”

Lytt til den Hellige Ånd i deg, og tillat at Han fjerner siste rest av det sløret som gjør at du ikke helt har sett "the missing link." Det vil åpne seg en helt ny verden for deg, og frukten av å se Gud som Han er - ubetinget kjærlighet og nåde - vil produsere en frukt i deg du nesten ikke vil tro er mulig.


bottom of page