top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva med satan da?


Jeg har sagt mange ganger at det skjedde noe på korset som snudde opp ned på alt. For der demonstrerte Gud, Jesus, og den Hellige Ånd – den treeninge Gud – ubetinget kjærlighet og nåde. Jesus hadde via sine ord og gjerninger på jorden vist oss hvem Gud var. Han var ikke slik som Lucifer hadde påstått, en som straffet og belønnet våre prestasjoner, men Han elsket oss ubetinget fordi Han er kjærlighet. (1 Johannes 4:8.) Men det skjedde noe mer på korset som mange av oss ikke helt har forstått, selv om vi på en måte er enig i det rent intellektuelt. Vi leser det, sier ”amen” til det, takker Gud for det, men dagen etterpå virker det som om vi har glemt det? Det jeg tenker på er hva skjedde egentlig med satan på korset, og hva er hans situasjon og virkelighet i dag? Jeg kjenner mange mennesker som sloss og strever i kamper mot sykdom, økonomi, relasjoner og jobb, og jeg har selv vært i de kampene og vet hva det er. Også i dag så kan tankene prøve å dra meg inn i en kampsituasjon, og spesielt rett før jeg skal gjøre noe som er viktig. For ikke å snakke om hvis det rett foran nesen ligger en forfremmelse jeg ikke ser, men som Gud har full kontroll på, da kan tankene begynne å peke på motstanden og prøve å få meg i kampberedskap. ”Nå er det mye motstand!” påstår tankene. ”Må må du mobilisere, for ellers taper du!” Men stemmer det at satan og hans demoner kan by deg på en så stor motstand at du kan snuble og falle? Da er det jo i praksis ingen forskjell på før og etter korset? Svaret vil ha stor betydning for oss, så vi ikke blir overmannet av en fiende med reell makt, eller at vi bruker energi og tid på å sloss/forberede oss på å sloss med fiende uten reell makt. La oss se litt på hva Jesus sier til disiplene etter korset, og vi leser fra Matteus 28:18:

”Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.”

Legg merke til hva Han sier! ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord!” Vet du hva ordet ”alt” som i all makt betyr på Gresk og også på Hebraisk? Det betyr – ALT! Bare dette ene verset direkte fra Jesu munn skulle være nok til at vi forstår at siden Han har all makt, da er det altså ingenting igjen til satan og hans demoner. For da ville jo Jesus hadde måtte si noe sånt som: ”Jeg har nå noe makt, litt makt, eller kanskje helt opp til mye makt!” Men det Han sier er at Han nå etter korset og oppstandelsen har fått all makt. Punktum. Det er altså ingen makt igjen til verken satan eller demoner, og se hva som står i Johannes Åpenbaring 1:5-6: ”Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.” Satan og hans demoner er rett og slett uten makt og dermed maktesløse, hvis vi velger å tro hva Bibelen sier. Hvis dette rokker litt ved din tidligere oppfatning, la meg vise deg hva som står i Kolosserne 1:9: ”Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.” Vi trenger altså aller først kunnskap om hva som skjedde på korset så vi ikke blir forført til å sloss mot en beseiret fiende uten reell makt, som dessverre noen gjør. Når du får åpenbart hva som egentlig skjedde med satan på korset vil du oppleve dette som forklares videre fra vers 10-14: ”Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset.

For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.

Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.” Satan er beseiret, og du trenger ikke lenger sloss for å vinne. Seieren ble vunnet en gang for alle av Jesus på korset, og du lever i seierherren og kan nyte fruktene av seieren. I Kolosserne 2:15 sies det så rett ut at du nesten må ha hjelp for å misforstå:

”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.” Jeg vil også ta med et av mine virkelige favoritt-vers fra Efeserne 1:18-23, for her forklares alt sammen på en måte som er mine ord totalt overlegen: ”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,

over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.” Men vent litt, hva med alt det onde som skjer i verden, og alle som er syke, fattige, og som lider? Hvis satan er beseiret, hvordan kan alt dette skje? Svaret på dette spørsmålet er at det er vi som ved vår mangel på kunnskap om hva som skjedde på korset gir djevelen plass og rom i vårt tankeliv. Det er via menneskesinnet han enn så lenge kan operere, men i seg selv er han maktesløs, beseiret, og uten våpen. Det vil si, med mindre vi frivillig gir ham det eneste våpenet han kan bruke – våre ufornyede sinn. Det er vi som i praksis gir satan makt i våre liv ved at vi tror løgnen om at han ikke er beseiret. Jeg husker godt den kvinnen som ba befalte satan om å slippe taket i mannen og barna hennes, og ropte høyt: ”Jeg nekter deg den makten du har over min familie – slipp taket i dem!” Der hun trodde hun avvæpnet fienden, så bevæpnet hun ham faktisk ved å tilby han rom i hennes tankebygninger og festningsverk. (2 Korinter 10:4-5.) Jeg har gjort det samme, og sloss med satan i bønn. Jeg har nektet ham å ødelegge min økonomi og min helse, og ved det faktisk gitt satan en makt han i følge Guds Ord ikke lenger har, for den er det nå Jesus som har alene. Det blir som å hente en utslått og beseiret bokser inn igjen i bokseringen. En bokser som er telt ut og som i alle dommer-protokoller står oppført som BESEIRET! Men mange av oss henter ham inn i ringen igjen, tilbyr ham hansker og det som skal til, og på grunn av uvitenhet om at kampen allerede er vunnet av Jesus begynner vi å sloss for livet! Som om det var vår kamp! Vi som er i Kristus har blitt gitt denne samme makten som Han har, og har en delegert himmelsk autoritet! Satan er beseiret og våpenløs, og det finnes ingen, eller ingenting som har makt over oss. Dette er radikale nyheter for den kristne, men det er sannheten i følge Bibelen. Siden vi står øverst i den ”åndelige næringskjeden,” er det derfor kun vi som har makt til å ødelegge for oss selv.

Mangel på kunnskap om hva som skjedde med satan på korset vil gjøre oss til vår egen fiende! Hvis fienden kan få deg til å tro at han ikke ble beseiret på korset, at Jesus faktisk ikke har all makt, eller at du først må fortjene å leve i seier via dine gode gjerninger, vil det som skjedde på korset ikke gagne deg det minste her i livet. Du vil ende opp med å sloss resten av livet mot en våpenløs og beseiret fiende som er under dine føtter, og det er for å unngå dette meningsløse strevet at Paulus sier i Romerne 12:2: ”la dere forvandle ved at sinnet fornyes.” Vil det forandre livet ditt om du visste at satan var beseiret, og at han ikke lenger er en faktor du trenger å frykte? Det gjorde det for meg, og jeg sloss ikke lenger for å vinne, men jeg lever i seieren Jesus vant for meg. Hvis tankene mine prøver å dra meg inn i en kampsituasjon, så tvinger jeg meg til å tenke på hva Bibelen sier om seieren Jesus vant på korset. Jeg minner meg om at jeg allerede har vunnet i Kristus, og at kampen er over.


bottom of page