top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det er du som kontrollerer Guds kraft


Denne overskriften vil kanskje få noen til å hoppe litt i stolen, og kanskje du er en av dem? Du tenker kanskje som en del andre at det er Gud som har den hele og fulle kontrollen i sin allmektighet, og at hvis Gud vil så gjør Han det ene eller det andre? Selvsagt er Gud allmektig, og det er Han alene som er Gud. Det er ingen over, og ingen ved siden, og jeg mener ikke å påstå noe annet. Men jeg står ved overskriften og hevder at det er du som kontrollerer Guds kraft. Hvis jeg ikke har mistet deg som leser, vil jeg fortsette med et lite bilde. La oss si at du er med å arrangere et kristent stevne i et stort møtelokale, og at menneskene strømmer til i store mengder. Dere forstår at her vil mange bli frelst, og det vil skje helbredelser, tegn og under. Ringer du da kraftverket og ber de komme til lokalet for å slå på lyset og varmen for deg, slik at lokalet kan tas i bruk? Selvsagt gjør du ikke det for de har jo allerede gjort jobben, og strømmen er allerede tilgjengelig til din bruk i ledningsnettet. Det er du som kontrollerer den tilgjengelige kraften, og ikke dem. Alle forstår selvsagt at det ikke er du som har produsert strømmen, for det er det kraftverket som har gjort, men det er du som velger om du vil ta den i bruk. Slik er det også med Guds kraft. Den er allerede på innsiden av deg, og i Efeserne 1:20 leser vi om denne veldige kraften som bor i alle oss som tror, og at ved denne mektige kraften så ”reiste han Kristus opp fra de døde.” Som strømmen allerede er i ledningsnettet, er Guds kraft allerede tilgjengelig i deg og meg. Som du iverksetter strømmen og lar de fysiske lover virke til din fordel ved å slå på en bryter, tar du i bruk Guds kraft og lar de åndelige lovene virke for deg ved å handle på dem. La oss lese en historie i Bibelen om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. ”Hun hadde hørt om Jesus” (Markus 5:27), og dette er den første åndelige loven som hun tok i bruk til sin fordel. I Romerne 10:17 står det: ”Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.” Du kan ikke tro det du ikke vet, og det aller første vi må forstå er at vi må høre Guds Ord forkynt. Ikke bare en time hver søndag, for deretter å lytte til NRK, CNN, Se og Hør, rykter og menneskelige påstander og betraktninger resten av uka, men du må ta til deg av Bibelens budskap hver eneste dag! Du kan heller ikke tro det du hørte i fjor, for tro er ferskvare! Du vil derfor tro det du hører, og ikke det du en gang har hørt! Denne kvinnen hadde hørt om Jesus, og det hun hørte produserte/aktiverte en tro i henne. Deretter handlet hun på troen, og vi leser i vers 27-28: ”Nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra. For hun tenkte: «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.” Tro uten gjerninger er rett og slett død (Jakob 2:17), og hadde ikke kvinnen i tillegg handlet på det hun trodde hadde ikke troen hjulpet henne det minste. Kenneth Hagin sa alltid: ”Tro er en handling!” Så brukte han ofte det eksempelet der du ved Guds nåde var ført til en hage full av kirsebærtrær. Så sa han: ”Kirsebærene ramler ikke ned i lommene dine av seg selv, men du må handle på din tro og plukke selv!” Vi så Jesus demonstrere det samme prinsippet når Han helbredet syke, og i Johannes 9:6-7 leser vi om Jesus i møte med en mann som var født blind: ”Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig og smurte den på mannens øyne. Så sa han til ham: ”Gå og vask deg i Siloa-dammen.” Årsaken til Jesus oppfordring er at mannen selv ikke hadde bedt om å bli helbredet, eller gjort noe som kunne indikere at han trodde det i det hele tatt var mulig. Derfor ber Jesus mannen handle i samsvar med det Han sier, og den blinde mannen går faktisk 3-4 kvartaler gjennom byen, fremdeles blind og med leire av spytt og jord smurt på sine øyne, og vasker seg i Siloa dammen. Først da blir han helbredet. Hva gjør vi når vi er syke? Mange av oss blir hjemme og lever som syke, tenker som syke, og vi oppfører oss som syke. Vi responderer i tråd med sykdommen og det den krever og forlanger av oss, mer enn på hva Bibelen sier. Nå er det selvsagt mange forskjellige situasjoner som vi kan komme i, og ikke alle er kommet like langt på veien i kristenlivet, men jeg oppmuntrer deg til å begynne med et lite skritt i riktig retning. ”For hun tenkte: "Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.” (Markus 5:28)

Hva tenker du om din situasjon? Tenker du som Gud tenker, eller tenker du at det nytter ikke for meg. Jeg vet hva det er å være fattig og ha lite, og jeg vet hva som fikk meg ut av det økonomiske uføret. Jeg begynte å tenke i tråd med det åpenbarte Guds Ord, og startet å se meg selv som allerede rik og med overflod til all god gjerning. Jeg sådde ikke lenger penger fra et fattig ståsted for å bli rik, men jeg gav fordi jeg i Kristus allerede VAR velsignet! (Efeserne 1:3) Jeg så meg selv slik Gud så meg! Denne syke kvinnen tenkte riktig for første gang på 12 år, og hun kjempet seg mot Jesus gjennom menneskemengden. Men visste du at om hun hadde blitt sett ute blant folk, så ville de ha tatt livet av henne? Det var nemlig strengt forbudt for en kvinne med en slik sykdom å vise seg ute, så det var med fare for hennes eget liv at hun handlet på sin tro. Kanskje du også trenger å tenke annerledes om din situasjon, og begynne å handle på en ny måte? Selv om det sannsynligvis vil koste deg, om ikke livet, så kanskje noe i forhold til menneskelig anerkjennelse og anseelse? Bibelen sier i Romerne 12:2: ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.” Du vil skille deg ut når du begynner å handle i tråd med Guds Ord slik denne kvinnen gjorde, men det er verdt det. For ved å handle i tråd med de åndelig lovene vil du få de samme resultatene som Jesus gjorde, som Han sier her i Johannes 14:12: ”Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.” I Markus 5:29 så ser vi hva som skjedde med kvinnen som ved å høre forkynnelsen om Jesus fikk aktivert sin iboende tro, endret sin tankegang, og så med fare for eget liv handlet på sin tro: ”Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet for plagen.” Hun fikk sin helbredelse fordi hun benyttet seg av den aktive og tilgjengelige kraften i Jesus. Hun var den som kontrollerte kraften ved å aktivt oppsøke den, og ta den i bruk! Jesus var ikke den aktive parten, og visste ikke hva som foregikk. I vers 30 står det: ”I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: ”Hvem rørte ved klærne mine?” Historien slutter med versene 32-34: ”Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og falt ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne: ”Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred; du skal være fri for din plage.” Det var hennes respons på hva hun trodde som til sammen var den utløsende faktoren, og ikke bare hva hun trodde i betydningen var enig i var sant. Det var Jesus sin kraft som helbredet henne, men den ble iverksatt ved at hun handlet på sin tro. Troen er en gave av nåde som aktiveres ved at vi hører Guds Ord forkynt, og når vi som denne kvinnen handler på det vi tror iverksetter vi Guds kraft i våre liv. Jeg har selv vært hjemme og trodd Gud for økonomiske mirakler, uten å forstå at troen var broen over til det Gud i sin nåde allerede hadde gitt meg. Jeg tenkte fattig, levde som fattig, og oppførte meg som fattig, men trodde og håpet at en dag sulle nok jeg også få et liv i overflod. Det gikk bare fra vondt til verre, men når jeg fikk se at Gud i nåde allerede hadde gjort alt ferdig fra sin side, og at jeg allerede var velsignet, da ble det ”andre boller.” Jeg begynte å se meg selv slik Gud så meg, og tillot at Guds Ord forvandlet meg fra innsiden. Jeg gjorde som denne kvinnen, og hørte på forkynnelse hver dag i timevis. Ordet rev ned gammelt tankegods som hindret meg i å kontrollere Guds kraft i mitt liv, og litt etter litt begynte jeg å tenke slik Gud tenkte om meg. Med et fornyet og omvendt sinn ble også mine gjerninger fornyet, og mine handlinger i tråd med Ordet begynte å produsere helbredelser på mange plan, ikke bare det økonomiske. Tenk at du faktisk er i førersetet i forhold til eget liv? Noe så fantastisk. Slik som denne kvinnen som hadde vært syk i 12 år, og som ved å handle i tråd med de åndelige lovene fikk sin helbredelse, kan også du gjøre. Du trenger bare å forstå at det er du som kontrollerer Guds kraft, og at om du: ”Søker først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg.” (Matteus 6:32) På samme måte som den elektriske kraften allerede er tilgjengelig og tas i bruk ved at du slår på bryteren, er Guds kraft tilgjengelig i deg. ”Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.” (Romerne 10:6-8) Det er du som kontrollerer Guds kraft, og la oss slutte med den siste tros-undervisning Jesus hadde for disiplene, og vi leser fra Markus 11:23-24: ”Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.”


bottom of page