top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Your own personal Jesus


Tenk om du hadde din egen personlige Jesus hos deg hele tiden, og at uansett problemstilling eller behov så kunne du bare sende Ham? Hvis det gjaldt din eller andres sykdom, så kunne du bare sende Jesus så ville Han ta seg av det med en gang. Gjaldt det økonomiske forhold, dine eller noen du kjente, kunne du bare sende Jesus og problemet var løst. Det samme om det gjaldt problemer i ekteskapet; bare send Jesus og Han ville løse også det. For ikke å snakke om utfordringer i menigheten som at noen kommer på yttersiden og opplever avvisning og forkastelse. Igjen kan du bare sende Jesus inn i situasjonen så vil alt bli bra igjen. Tenk deg om du uansett behov bare kunne sende «your own personal Jesus»? Tenk hvor greit det ville ha vært? Du ville ikke ha en utfordring Han ikke ville være i stand til å løse, det være seg sykdom, økonomi, relasjoner, splid, stridigheter eller splittelse. Han kan jo håndtere alt, og alle vet at ingenting er umulig for Jesus, ikke sant? Tenk hvor deilig det måtte være å slippe å stole på sin egen tro, som så ofte kan virke så liten og svak. Endelig kan du senke skuldrene og overlate alt til Mesteren selv - til Jesus - og la Ham overta det du ikke makter. Mange av oss opplever at man får det til på noen områder, mens på andre områder virker det som om det aldri fungerer slik som Ordet sier det kan. Men tenk da om du kunne sende Jesus for å fikse også det du ikke klarer? Da ville jo alt i livet endelig bli slik du alltid har ønsket? Men vet du noe, det er nettopp det du kan. Du har din egen personlige Jesus hos deg i dag, og det var det offiseren hadde forstått da Jesus tilbød seg å komme PERSONLIG for å helbrede tjeneren. Han forstod at det var ingen forskjell på Jesus og Hans ord, så det var derfor ikke nødvendig at Jesus kom personlig, men det holdt lenge at Han bare sa et ord. Offiseren forstod at det å sende et ord om helbredelse, var det samme som å sende Helbrederen. I Matteus 8:5-8 leser vi: «Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.» Bakgrunnen for denne tilliten til Jesus forklarer offiseren til Jesus i vers 9: «For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» Offiseren forstod at det var ingen forskjell på det man sa og det man gjorde, og at Jesus – som han selv – opererte i en delegert autoritet. Men der han ved sine ord kun kunne kommandere soldater å gjøre som han befalte, kunne Jesus kommandere omstendigheter, sykdommer, og åndsmakter til å lyde Ham. Han forstod og anerkjente hvem Jesus var, og hvem Han representerte. I vers 10 kan vi lese hvordan Jesus responderte på det offiseren sa: «Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» I vers 13 svarer Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.» Dette er en av mine favoritt-historier i Bibelen, for den forklarer på en så enkel måte den store kraften som er i Ordet. For man kan mange ganger oppleve at når man ber for mennesker at det man gjør er så lite, og noen ganger lure på om det i det hele tatt er noe hjelp i det man gjør. Men så leser vi her at denne offiseren setter det hele på plass, ved å gi Jesu Ord nøyaktig samme verdi som Jesus selv. Mine venner, når dere sender et ord inn i en situasjon så er det ikke hvor mye tro du opplever du har som betyr noe, og heller ikke hvor overbevist du er om at Ordet virker som er avgjørende. For det er ikke bare et ord bestående av bokstaver i en rekke du sender, men du sender Jesus. Hvis du ber for noen som er syke så er det ikke kun ord om en mulig helbredelse du sender til den syke, men du sender Helbrederen Jesus Kristus. Dette var den hemmeligheten offiseren hadde sett, og som Jesus kommenterte at en slik tro hadde han ikke sett hos noen i hele Israel. Dette er den hemmeligheten jeg ønsker at du også skal se:

Det er ingen forskjell på Jesus og på Guds Ord, da Jesus er selve Ordet!

I Johannes 1:1 og 14 står det: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Guds ord er en person, og denne personen er Jesus. Husk at i begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. De ord du ber og sender avgårde, de vender aldri tomt tilbake, men utfører det de er sendt for å utføre. For det er Jesus personlig du sender! Det er Han som er Ordet, og det er Hans kraft du iverksetter. Tenk på det neste gang dine ord tilsynelatende virker kraftløse når du ber. Tenk på at det er ikke kun ord du sender, men det er «your own personal Jesus!» Han er ikke kraftløs, men Han har all makt i himmel og på jord. Det var det offiseren så og forstod, og nå ser du det også.


bottom of page