top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Ord er mer enn bokstaver


Alle ord du taler ut virker enten for deg eller mot deg. Det finnes ingen såkalte passive eller «ikke skapende ord» som du kan bruke som ikke utløser en eller annen reaksjon.

Alt du sier skaper det det nevner, om det er positivt eller negativt. Det betyr faktisk at din nåværende situasjon ikke er en tilfeldighet, men at den i realiteten er skapt ved dine egne ord. I det øyeblikket du sa: "Dette går ikke!" ble du beseiret av dine egne ord. Når du sa: "Det kan jeg ikke!" ble du fanget i en snare laget av din egen munn. Det er så viktig å vite at det eneste som har makt til å vinne over deg, det er dine egne uttalte ord. For den eneste fiende med en reell makt og myndighet over deg, det er du. Alle andre fiender er nemlig for lengst beseiret og avvæpnet av Jesus, og du har ikke bare fått del i seieren, men du er av nåde til og med plassert i selve seierherren. Du er en del av Jesu legeme, og nyter derfor akkurat de samme privilegier som Ham. Fordi du er plassert i Kristus er du en del av Ham – Kongenes Konge - og Hans seier er nå din seier. Kampen er over! Dine ord har samme effekt som om det var Jesus selv som talte dem ut. Han brukte sine ord med kirurgisk presisjon som våpen mot sykdommer, demoniske krefter, omstendigheter, og den rådende virkelighet. Med sine ord befalte Han også velsignelser og favør å komme over mennesker, deres arbeid og eiendeler, og det var med sine ord at Jesus befalte livet å komme inn i den døde kroppen til Lasarus. De ord Jesus talte ut skapte nøyaktig det de nevnte, og det samme gjelder for deg og dine ord. Be den Hellige Ånd åpenbare for deg hvilken makt dine ord representerer, og tillat aldri et ødeleggende og destruktivt ord å komme ut av din munn. Sørg for at alle dine ord bygger din fremtid og er dine positive medspillere - ikke motspillere - på veien mot de mål du har satt deg. Ikke bli din egen fiende! Husk at det finnes ingen makt eller myndighet, omstendighet eller situasjon, som kan stå seg mot den skapende kraften i dine ord. Men selv om kampen er over, så raser det fremdeles en strid. Strids-plassen er i ditt sinn, og du sloss mot den siste fienden som ennå ikke er beseiret - deg selv. Det er du som er din største fiende, og striden som kalles troen gode strid i Timoteus-brevene står om retten til å bruke din munn. Ånden eller kjødet, og det siste representert ved den delen av ditt sinn som du ennå ikke har tillatt å bli forvandlet ved den hellige Ånd. Alt for mange mennesker taler ut ord de kaller fornuftige, men som går imot Jesu ord. Ved det jeg kaller kristen-realisme snakker de seg inn i nederlag etter nederlag. Men gi alltid det åpenbarte Ordet rett uansett hvor ufornuftig det høres ut, og tillat at du forvandles fra innsiden og ut ved at det åpenbarte Ordet forvandler ditt sinn helt prestasjonsfritt fra din side.

Bruk ditt mektigste våpen – dine ord - for deg, og aldri mot deg. Dine ord er mektigere enn alle verdens atomvåpen til sammen, og de har makt til og med over døden. Ta en sjekk på hvor du befinner deg i livet, og om du er tilfreds med din nåværende situasjon. Hvis du ønsker en forandring, vil det skje kun ved at du aller først endrer hva du sier. "Du blir det du spiser" er det noe som heter. Så sant som det er så eksisterer det en mye viktigere sannhet, og det er: "Det blir som du sier!" Du er i dag et resultat av det du sa i går! Vil du til høyre må du derfor ikke si venstre. Vil du fremover må du ikke si bakover. Vil du oppover må du ikke si nedover, og vil du være frisk må du ikke si ....?

Jeg regner med at du vet svaret selv. Ord er ikke bare bokstaver i rekke som vi kan bruke uten konsekvenser, men det er Guds åpenbarte Ord i vår munn at kraften ligger gjemt. Våre ord er som vår egen røde knapp som presidenter kan bruke for å ta i bruk atomvåpen. Men vår røde knapp rår over en mye sterkere kraft, for ingen atomvåpen kan som Guds åpenbarte Ord skape liv. Det var Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss, og det skjedde først 4000 år etter fallet i Edens Hage når Maria med sine egne ord bekreftet Guds vilje. Dette kan vi lese om i Lukas 1:38: "Da sa Maria: "Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt." Det var Maris som ved sine bekreftende ord gav liv til det engelens sa til henne i versene 30-33: "Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme." Bibelen har masse å si til deg også, som engelen til Maria. Hva trenger du å "bli kjød" - bli virkelig - i ditt liv? Hva er det du lengter etter, mangler, og så desperat skulle ønske du hadde akkurat nå? Vet du noe? Du har det allerede, og det er i ditt hjerte og din munn.

"Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner." (Romerne 10:8). Bruk dine ord til å skape det Ordet sier du har, ikke til å bekrefte at du ennå ikke har det. Bruk dine ord til å gjøre det usynlige synlig, og forstå at i din munn har du våpenet som skal til for å endre din nåværende situasjon til å bli slik du ønsker og lengter etter. Våpenet er dine egne ord! Ordspråkene 18:21: "Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt."


bottom of page