top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Velsignet for å velsigne


Du skal arbeide for å ha noe å gi, og ikke primært for å skaffe penger til å dekke dine egne behov. Din inntekt vil allikevel aldri være stor nok til å dekke det Gud har planlagt for deg, så for å klare det trenger du høsten som dine såkorn gir deg adgang til. Det har aldri vært Guds plan at du skal forsørges kun via det du klarer å tjene, men det er Gud din Far som er din forsørger. Han sørger for deg på et overnaturlig vis, og på et nivå og standard langt over hva lønnslippen din er i stand til. De planer Gud har for deg, og det Han har tenkt å gjøre gjennom deg, det er så stort og har et slikt kostnadsnivå at uansett hva du tjener så vil din lønn ikke være i nærheten av å strekke til. Din lønn er kun såkorn! Men hvis du ser på din lønn som din eneste kilde til velstand og overflod, da begrenser du Guds velsignelse på økonomi i ditt liv. For din lønn er ikke primært til deg og dine behov, men den er beregnet til de andre. Det som er til deg kommer fra Gud, og fra en kilde Han på forhånd har gjort ferdig for deg. Det er fra denne ubegrensede kilden du kan hente det du trenger, og som dine såkorn gir deg eksklusiv adgang til. Enhver bonde vet at hvis han ikke bruker sine såkorn til først og fremst å så dem i jorda, så vil det fort gå galt. Den gården han driver vil som alle skjønner etter kort tid måtte avvikles. Bibelen sier at Gud er den som gir oss såkorn, og også brød til å spise. Han gir oss begge deler! Som en bonde må også du bruke visdom til å skille mellom såkorn og hva du skal bruke selv til mat. Men sår du ingenting, høster du heller ingenting! Troen – som er en gave fra Gud - er broen over til det Gud har gitt deg! Tro Gud på Hans ord, for Han har selv sagt i Bibelen at Han ikke kan lyve. Ikke begrens livet ditt til hva du får til, men lev det overflods-livet du er gitt i Kristus. Ikke la lønnslippen diktere hva du kan gjøre og ikke gjøre, men fjern alle begrensninger og lev det livet Gud har kalt deg til. Det er et annerledes liv, og et liv der det ikke lenger er du, men Gud som har ansvaret for din økonomi. Og vet du noe? Han er rikere enn deg, mye rikere! Du er velsignet for å være en velsignelse, og Guds Ord inspirerer oss til å dele og å være rause. Det Gud klarer å få til deg tilsvarer det Han klarer å få gjennom deg, og kanskje det er på tide å tenke annerledes når det gjelder penger? Den tradisjonelle tankegangen er at vi eier det vi tjener, og etter at vi har dekket våre egne behov så gir vi av det som er til overs. Men så sier Guds Ord i Lukas 16 at det er motsatt; at det er Han som er vår forsørger, og at det vi tjener er Hans eiendom? Vi skal se på oss som forvaltere av det vi tjener og ikke eiere? Dette er radikale utsagn, men de står i Bibelen. Jeg pleier å si det slik at ikke vent til din siste dag på jorden før du tar inn over deg at du faktisk ikke eide det du trodde var ditt, for da er det litt sent. Ta inn over deg i dag at det faktisk alltid har vært Gud sitt. Din lønn er dine såkorn, og må behandles som en potet-bonde behandler sine poteter. Joda, han spiser også poteter, men først og fremst forstår han at det er den kommende potet-høsten som er den reelle kilden til hans forsørgelse. Det er de potetene han setter i jorda, og som han på en måte gir fra seg, som er den virkelige skatten. Det er i kun i jorda en potet blir til tjue, og som bonden setter sin lit til potet-jordet, skal vi sette vår lit til Gud. Du arbeider for å ha noe å gi, som en bonde arbeider for å ha noe og sette i jorda. Naturen er vårt eksempel, og skapningens velsignelse ligger i dets evne til reproduksjons og multiplikasjon. Ingen bonde lever av såkornet, og det gjør heller ikke vi. Ikke la lønnslippen begrense Guds velsignelse ved at du lar den diktere din fremtid, men som en bonde skal du leve av høsten. Til sist, husk at Gud alltid prøver å få velsignelser til deg – aldri fra deg! Dette er så viktig at vi forstår, for det er Gud som er på giversiden. Men Han trenger noen å gi sine velsignelser igjennom, og det er der du og jeg kommer inn. Om du, som en potetbonde, klarer og ikke la deg begrense av antall «poteter» du har på kontoen, men heller se på dem som såkorn, og for å fortsette bildet, som «potet-jordets eiendom», da vil høsten bli også din utømmelige kilde. Gud vil gi deg visdom så du vil spise mat-potetene - ikke settepotetene, og at du evner å se forskjellen. Du arbeider ikke for primært å dekke dine egne behov, men for å ha noe å gi. Ikke for å bli fattigere, men for at Gud kan velsigne deg så rikelig at du kan bli velsignelse for andre. Efeserne 4:28: «Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.»


bottom of page