top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Han er oppstanden


Stenen foran Jesu grav ble ikke veltet bort for at Jesus skulle komme ut, men for at verden skulle være vitne til den tomme graven. Selve stenen representerte ingen hindring for Gud, og fjerningen av den var kun for å henlede oppmerksomheten på det mirakelet som hadde skjedd.

Opprøreren Jesus var historie, og de som stod ham etter livet hadde endelig blitt kvitt sin største trussel. Jesus hadde utfordret rådende teologi og presteskapet som forfektet dette, og på grunn av de tette bånd mellom kirke og stat hadde han også utfordret hele det Romerske imperiet.

I over tre år hadde han forkynt sitt budskap om at rettferdighet var Guds gave, og ikke ved prestasjoner som presteskapet påstod. Makten til både presteskap og staten for øvrig ble utfordret, og det var i realiteten alltid bare en løsning.

Jesus måtte dø!

For å avskrekke Hans etterfølgere ble Jesus torturert, korsfestet, og lagt i en grav. Vi leser om dette i Matteus 27:57-60:

"Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da ordre om at den skulle bli utlevert. Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede og la den i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk."

Prøv å se deg selv i denne situasjonen der du er død – ikke bokstavelig - men i betydningen at alt håp er ute. Og ikke bare det, men du befinner deg i en grav hugget ut i fjellet og med en stor sten foran inngangen. Verre enn dette kan det ikke bli, eller?

Men det ble faktisk verre for Jesus, og vi leser videre i Matteus 27:63-66:

"Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første."

"Pilatus svarte: "Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap."

Nå var i hvert fall alt håp om den lovede oppstandelsen ute! Kanskje du føler deg i samme situasjonen? Ikke bare er du i "graven", men du har både en sten og et vaktmannskap som passer på at du aldri kommer ut? Det Gud har lovet deg er i hvert fall ikke mulig for deg, for til det er omstendigheten for vanskelige!

Jeg vet ikke hva slags situasjon du befinner deg i, men en ting vet jeg. Det finnes ingen grav, ingen sten, ingen forsegling, og ingen vaktmannskap fra fienden som kan hindre Gud i å fri deg ut! Alle stener i livet ditt, alle prøvelser og utfordringer, de er ingenting for Ham som er med oss.

Jo større sten, jo større blir vitnesbyrdet nå Gud frir deg ut!

La oss lese resten av historien i Matteus 28:2-4: "Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde."

Det alle trodde var håpløst, var allikevel ikke håpløst for Gud. Alle de menneskelig sett umulige omstendighetene ble tillatt av Gud for at verden skulle se Hans allmakt. Selv døden måtte adlyde Hans røst, og om det på et tidspunkt i historien har vært motstand, må det ha vært da Gud reiste opp Jesus fra dødens grep? Alle demoner og onde krefter må ha vært samlet i en felles anstrengelse mot at dette skulle skje, for det ville ha betydd slutten for dem.

Noe det også var, for et ord fra Gud var nok, og Jesus stod opp igjen!

Stenen foran Jesu grav ble ikke veltet bort for at Jesus skulle komme ut, men for at verden skulle være vitne til den tomme graven. Selve stenen representerte ingen hindring for Gud, og fjerningen av den var kun for å henlede oppmerksomheten på det mirakelet som hadde skjedd.

I ditt liv er det på samme måten som ved Jesu oppstandelse, og Gud fjerner stener og hindringer også for deg. Ikke fordi at disse hindringene i seg selv har makt til å stoppe eller hindre deg, men for at verden skal få se at den oppstandne Jesus er med deg.

Men mange ganger fokuserer vi dessverre på de fysiske hindringene, og gir dem en makt de ikke har. Det kan være mangel på penger, sykdom, aller andre ting som vi ved feil fokus lar holde oss i graven, og lar både små eller store stener herske over oss der vi i Kristus skulle ha hersket over dem.

Som med Jesus skal du huske på at ingen stener kan hindre deg å komme ut av det som kan oppleves som å være i en grav, eller i en situasjon der du er ute av stand til å gjøre det som du aller helst vil. For den oppstandne Jesus bor i deg, og alle stener uansett størrelse må vike for Ham!

Hadde ikke Jesus blitt lagt i en grav med både en sten, en forsegling, og på toppen av alt vakter utenfor, hadde ikke vitnesbyrdet om oppstandelsen blitt det som det har blitt. Nemlig det ultimate mirakelet som gir håp til en lidende verden!

Derfor skal du ikke se på en prøvelse som noe negativt som har potensiale til å hindre deg i å komme ut av din grav og ditt fengsel, men som ved Jesu oppstandelse en fantastisk mulighet der Gud kan demonstrere sin makt.

Jo større sten som ligger foran deg, jo større mirakel er det det når Gud ruller den bort, og lar verden få se den tomme graven via ditt seiers-liv i Kristus.

Han er oppstanden.


bottom of page