Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fri vilje - ingen over, ingen ved siden!


Fri vilje i sammenheng med Guds kjærlighet er et tema mange er opptatt av. Har vi fri vilje uten begrensninger, har vi fri vilje med begrensninger, eller har vi ikke fri vilje i det hele tatt?

For det første så påstår ikke jeg å ha alle svar, men deler med deg min tolkning av vår frie vilje. Aller først vil jeg gi deg et eksempel i tråd med bildet - et brennende inferno av et St. Hans bål.

For noen hevder at mennesket har en fullstendig fri vilje uten begrensninger av noe slag, og at denne frie viljen er gitt oss av Gud. Uten denne frie viljen til å velge hva vi vil, når vi vil, kan ikke kjærligheten eksistere, er påstanden.

Det hevdes at vår frie vilje er så viktig for Gud at om noen av oss ikke skulle velge Jesus, og ved det velge evig fortapelse, så verken vil eller faktisk kan Gud overprøve vår frie vilje. For om Gud overprøvde den frie viljen han har gitt oss, vil han ikke lenger være kjærlig.

Det hevdes at kjærlighet ikke kan eksistere uten at vi har en fullstendig fri vilje!

Så om et menneske ikke velger Jesus, og ved det velger bort sin tilhørighet til djevelen og felles skjebne med ham, så er påstanden at om Gud da skulle nekte et slikt menneske å gå evig fortapt vil det være en ukjærlig handling. Derfor er altså det eneste kjærlige at Gud tillater evig tortur.

For å gjøre dette litt mer nært vil jeg du skal se for deg et St. hans bål som på bildet. Der står du sammen med din lille datter og ser på bålet. Som Gud elsker oss, elsker også vi våre barn. Forskjellen på oss og Gud er at Gud om mulig elsker oss mer (i hvert fall ikke mindre) enn vi elsker våre barn, og at Guds kjærlighet aldri svikter om så ett sekund.

Så skjer følgende, nemlig at din datter blir så begeistret av bålet at hun spør deg om lov til å gå nærmere, og til og med helt inn i sentrum av bålet. Det er åpenbart for deg at hun ikke forstår konsekvensene, og som en kjærlig forelder gjør du hva?

Du elsker din datter over alt på denne jorden, og du hadde hentet ned stjernene og gitt henne om du kunne. Som alle mennesker har hun en fri vilje til å gjøre det hun vil, og fordi du elsker henne så tillater du stort sett alt. Men ikke alt! For det er ikke alt som ganger henne på verken lang eller kort sikt, og av og til så må du faktisk overstyre hennes frie vilje, og la din vilje vinne.

Jeg regner med du forstår hvor jeg vil hen, og at bålet er et bilde på helvete. I helvete vil man, ifølge de som tror på dette, aldri dø men pines i alle evighet. Forsøk å se det for deg; pines og brennes i all evighet! De som ble brent på bålet fordi de var påståtte hekser og trollmenn ble pint i kanskje 5-10 sekunder men så var det he