top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Straff eller belønning?


Konseptet straff og belønning ligger i bunn for alle samfunnsstrukturer, og regulerer lovverk, moral og etikk. Tanken er at du må gjøre godt for å få godt, men gjør du ondt vil det straffe seg. Men er dette et guddommelig inspirert konsept?

Joh. 18:10: "Simon Peter hadde et sverd, og nå trakk han sverdet, hogg etter øversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren hette Malkus."

Luk. 22:51: "Men Jesus sa: "La være med det!" Og han rørte ved tjenerens øre og leget det."

Prøv å se for deg situasjonen. Jesus, som Bibelen forteller oss ikke bare viste oss Gud men som også er Gud, skal snart bli arrestert, torturert, og drept på et kors. En av soldatene som har som mål å rydde Jesus av veien, het Malkus.

Peter reagerte som mange av oss gjør når vi utsettes for det vi opplever som urettferdighet; med frustrasjon, sinne, og et direkte angrep på Malkus. Han hogg av øret, dog ved et feilgrep, for jeg kan forsikre deg at han egentlig prøvde å hogge av ham hodet.

Og det er vel slik vi ofte er, vi mennesker. Vi har vår oppfatning av rettferdighet, og når den krenkes våkner systemet straff og belønning i oss (det Bibelen kaller den syndige naturen) og vi mener at vi er i vår fulle rett til å ta igjen.

Denne oppfatningen av rettferdighet eksisterer også i dag blant kristne, og den bygger på det sataniske prinsippet om straff og belønning som blant annet gir liv til konseptet hevn. Det var satan som innførte denne løgnen helt tilbake i Edens Hage da han lurte Adam og Eva til å tro på at deres aksjoner ville utløse Guds reaksjoner, enten negative eller positive.

Tenker du slik? Tror du at kvaliteten på dine AKSJONER vil utløse enten en positiv eller negativ REAKSJON hos Gud? Hvis du gjør det er du et offer for satans løgn, og har i praksis satt deg selv over Gud. For da tror du i realiteten på at du;

- Ved en god aksjon, tvinger Gud til en god reaksjon. - Ved en ond aksjon, tvinger Gud til en ond reaksjon.

Systemet straff og belønning gjør faktisk Gud til din tjener der dine aksjoner styrer Guds reaksjoner! Du blir i sentrum av eget liv, og du blir primær mens Gud blir sekundær. Du setter det selv i en posisjon der du blir herre over Guds reaksjoner ved dine aksjoner, og går det deg god i livet, ja da vet vi hvem som får æren.

Du sier selvsagt "all ære til Gud" når mennesker hører på, men innerst inne vet du at det var du som gjorde de riktige aksjonene. For hadde dine aksjoner vært dårlige hadde du ikke fortjent godt, men ondt. Men kvaliteten på dine aksjoner var heldigvis gode, og som et resultat lever du i fortjent overflod og helse.

Straff og belønning er plattformen til den prestasjonsbaserte ideologien "så og høste," og har ført mange mennesker inn i en trelldom der de tror at deres aksjoner bestemmer kvaliteten på deres liv. Men det er (heldigvis) ikke dine aksjoner som utløser Guds reaksjoner, for Gud har allerede aksjonert! Hans aksjon kan vi lese om i 1. Mos. 1:27-28:

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!"

Lær av Jesu handling mot Malkus, den soldaten som kom ens ærend for å bidra i å få Jesus drept, og som i kampens hete fikk øret avkuttet. Jesus helbredet Malkus sitt øre.

Slik er Gud. Han leger ikke bare de som gjør gode handlinger - de hjemmeværende sønnene - men Gud leger alle!

For å klare å forstå hvem Gud er trenger vi daglig sinnets fornyelse så den hellige Ånd kan rive det sataniske systemet straff og belønning ut av våre sinn; byggesten for byggesten, doktrine etter doktrine, festningsverk etter festningsverk. Men jeg "advarer" deg, for du blir ikke bare fornyet - du blir forvandlet.

For når systemet straff og belønning forsvinner "ut døra" vil du overveldes av Guds kjærlighet uten betingelser der alle mennesker er inkludert i Hans hjerte. Da vil du se at alle mennesker er Guds barn i kraft av Guds aksjon - hans utvelgelse av oss alle før verden ble skapt - og at det aldri har eksistert noe som heter dem og oss.

Gud elsker alle fordi han er kjærlighetens opprinnelse, kilde og vesen! Som sola lyser og varmer alle den treffer, elsker Gud alle mennesker og hele sitt skaperverk. Han gjør det fordi HAN ER - ikke fordi VI GJØR.

Bibelen er full av historier der Jesus går imot systemet straff og belønning, og behandler alle likt uavhengig av kvaliteten på deres gjerninger. Gud har aksjonert én gang for alle, og han sendte oss sin sønn for å vise oss hvem han er.


bottom of page