top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Å tro med hjertet

Er tro med hjertet en oppgave, eller en gave? Dette viktige spørsmålet skal vi besvare i denne leksjonen.

Rom. 10:10: "Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst."

I et sinn som er overbevist om at troen er en oppgave vil dette verset kunne feiltolkes til at det er først når du;

- velger å tro på Jesus, - og i tillegg sier det det høyt,

så vil du som et resultat av at de to faktorene er på plass bli frelst. Det vil si du må også:

- mene det fra hjertet - angre dine synder - be om tilgivelse for ditt tidligere liv som ufrelst - omvende deg - og til slutt love å følge Jesus resten av ditt liv.

Dette er en ikke uvanlig oppfatning av hvordan man blir frelst, og frelst da tolket til å gå fra å være djevelens barn til å bli et Guds barn. Man gjør altså "noe", og dette "noe" endrer ens skjebne fra helvete til himmel, fra fortapt til frelst.

Men la oss se litt på dagens vers litt nøyere. Der det står "med hjertet tror vi" er oversatt av karda gar pisteutai.

karda - ikke ditt fysiske hjerte, men kombinasjonen av din ånd og ditt sinn. gar - fordi, på grunn av pisteuetai - er troen, finnes troen.

"i hjertet er Guds tro" ....til frelse.

Pisteuetai (fra pistis) må ikke forveksles med din evne til å mentalt være enig i noe, for det hadde i så fall vært oversatt believe på engelsk. Men den type tro som dette verset snakker om er det vi på engelsk kaller faith. Denne Guds tro (pistis) er ikke noe vi kan påvirke i verken positiv eller negativ retning slik vi kan med ren menneskelig tro og overbevisning, men det er en tro der Gud har bestemt både kvalitet og mengde.

...og både kvalitet og mengde er mer enn tilstrekkelig, for å si det sånn.

Dette betyr at det ikke er vår egen tro på Jesus som gir oss rettferdighet som en konsekvens eller belønning, og vi som derfor "tror oss" fra urettferdighet til rettferdighet, men det er Guds tro i oss - uten vår deltakelse - som åpenbarer vår rettferdighet i Ham.

En oversettelse i Strong sier det slik:

"..in heart indeed is belief to righteousness" - det er i hjertet at troen til rettferdighet finnes.

Ser du det? Troen til å se at man er rettferdig er ikke menneskeverk, men den lever og eksisterer i hjertet! Det er ikke du som «av deg selv» må klare å forstå at du er rettferdig, men det er Guds tro som åpenbarer det for deg.

Dette kan kun skje ved at den hellige Ånd gjør et verk i deg der din deltakelse er utelukket, for om du prøver å gripe dette intellektuelt vil du ende opp med en prestasjonsbasert religion.

Andre del i Rom. 10 sier: "med munnen bekjenner vi så vi blir frelst."

Dette kan misforstås til at bekjennelse er vår oppgave nummer to, for hvis ikke vi også sier at vi er blitt frelst, så blir vi det ikke.

Jeg husker veldig godt det presset jeg følte for å si til noen at jeg var blitt frelst. For hvis jeg ikke sa det, så mente jeg visst ikke på alvor at jeg ville følge Jesus. Da ville jeg faktisk kunne miste frelsen.

"Hvis du er flau for Jesus, er han flau for deg, " ble jeg fortalt.

Derfor sa jeg at jeg var blitt en kristen ene og alene for å oppfylle del to av det jeg trodde var frelses-kravene i Rom. 10.

Men som i første del av verset der troen til å se seg rettferdig ligger i hjertet som en gave fra Gud, så er bekjennelsen et resultat av en indre forvandling, og ikke et ytre krav for å bli frelst.

Her er min "utgave" av Rom. 10:10.

Troen til å se deg selv som rettferdig, verdig, ren og elsket i Guds øyne finner du i hjertet - ikke i ditt sinn. Du klarer ikke å tro at du er rettferdig for Gud ved en ren mental innsats, og derfor har Gud gitt deg en del av seg selv inne i deg. Du bærer Guds DNA, en levende og virksom tro som har makt til å forvandle deg ved fornyelsen av ditt sinn. Troen inneholder også all den Guds kraft du trenger til for å herske over dine omstendigheter - uansett hvor tøffe de må være.

Når du forvandles fra innsiden og ut ved Guds virksomme tro, uten din deltakelse, vil du også gradvis endre måten du snakker på. Du vil mer og mer tale som Gud, for du vil gradvis åpenbares det som Gud ser. Det er dette Bibelen kaller omvendelse - å fatte et annet sinn.

Løgnene vil forsvinne, én etter én, og ved Guds tro inne i deg vil du begynne å tenke, tale og handle som Jesus gjorde. Men alt er av nåde, og alt er en gave. Ingenting er av deg selv, men det er Guds tro som ved å åpenbare for deg hvem Han er forvandler deg fra innsiden og ut.


bottom of page