Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Ledet av Ånden eller fornuften?


Bibelen snakker mye om at vi skal ledes av Ånden, men hva menes egentlig med det? Skal vi helt glemme hodet vårt, eller fornuften som vi også kaller det?

La oss se litt på dette og vi går til verset som danner grunnlaget for dagens leksjon.

Rom. 12:2: "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

Uttrykket "den nåværende verden" er oversatt av grunntekstordet aión, som er samme ordet som Bibelen andre steder oversetter evig. Som i evig straff feks. Men her ser du aión er oversatt "nåværende verden" som er en riktig oversettelse da aión ikke betyr verken evig eller evigvarende men:

"en tidsperiode med en definert begynnelse og slutt, med fokus mer på kvalitet og innhold i perioden, mer enn selve lengden."

Paulus sier til Romerne (og til oss) at vi ikke må la oss prege og formes av den tiden vi lever i, altså den nåværende verdens (aión) system, og rådende tradisjon og kultur innenfor religiøs tenking. Han hadde jo selv, bokstavelig talt sett lyset, og forstod at alt hans tidligere ubestridelige sannheter i realiteten var løgn.

Paulus forstod altså mer enn andre at vi trenger sinnets fornyelse! "Sinnet" er oversatt av nous, og er det vi kaller hjernen. Gud har gitt oss alle et sinn som fungerer som mottakerapparat for Hans tanker og detaljerte ledelse, som vi mottar prestasjonsfritt fra Guds tro (pistis) som alle mennesker er er gitt, og har iboende i seg.

Rom. 12:3: "Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham."

I syndefallet ble sinnet infisert med et virus, og dette viruset (løgnen om Gud) førte til at vi begynte å lede oss selv ved å stole mer på vårt eget intellekt. Vi gikk fra Ånd-styrte til fornuft-styrte.

Konsekvensen er at våre sinn i dag består av en miks av Guds tanker og våre tanker, løgn og sannhet, og dette har gitt oss uttrykk som en balansert tro , og et balansert budskap. Dette fordi Guds tanker som kommer fra Guds iboende Ånd veldig ofte er i konflikt med vårt intellekt. Budskapene stemmer ikke med hverandre, og vi prøver derfor etter beste evne å balansere det overnaturlige med det naturlige, det menneskelige med det guddommelige, løgnen med sannheten.