top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"all you need is love"?


”All you need is love” ble skrevet av Lennon og McCartney, og ble gitt ut på singel i 1967. Den ble umiddelbart en superhit, og er fremdeles både aktuell og populær.

Sangen handler om det universelle temaet kjærlighet, og de aller fleste som hører sangen vil kjenne seg igjen i teksten. Dette er da også en av grunnene til sangens popularitet, i tillegg til at den selvsagt har musikalske kvaliteter langt over gjennomsnittet, for å si det mildt.

The Beatles med herrene Lennon og McCartney i spissen er ikke de eneste som har laget sanger om kjærlighet, men de aller fleste artister har en eller flere låter der dette temaet er det bærende elementet i teksten. Årsaken er at alle mennesker har et forhold til kjærlighet, og vi kjenner oss derfor ofte igjen i tekstene.

”Alt vi trenger er kjærlighet, og hadde det vært mer av det i verden hadde den vært et bedre sted,” er en påstand de fleste kan enes om. Temaet engasjerer og berører oss alle, og det er ikke bare musikkindustrien som har skjønt at det er ”big business” i kjærlighet, men det produseres både filmer og bøker i stor stil om emnet.

Verdens behov for kjærlighet ser ut til å være er umettelig, og faktisk stadig økende! I takt med at verden blir kaldere og mer voldelig, skapes det et større og større behov for kjærlighet som på et eller annet vis må dekkes. Vi er jo alle skapt med et behov for kjærlighet, eller hur?

De fleste vil tro det, og kanskje også til og med være helt sikre på at vi er skapt med et behov for kjærlighet. Men er det egentlig slik? La oss se litt på dette, og det første jeg vil ta opp er hvordan vi er skapt. Det står beskrevet i 1. Mosebok 1:26: ”Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!”

Det jeg vil du skal se er at i motsetning til alt annet Gud skapte, ble mennesket skapt som en kopi av Ham selv. Vi er Hans barn, og har derfor de samme egenskaper som Han har.

Mennesket skiller seg dramatisk ut fra det resterende skaperverket ved at vi er et avbilde av Gud, der dyr, fisker, fugler, planter og trær er skapt hvert etter sitt slag. Men vi er av Guds slag! Så for å finne ut av hvordan vi er, skal vi gå til vårt opphav og Far, og finne ut av hvordan Han er. Det kan vi lese i 1. Johannes 4:7-8: ”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.  Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Gud er kjærlighet, dens vesen, opphav og utrykk. Han har ikke kjærlighet som en av flere egenskaper, men Han ER kjærlighet. Denne opplysningen er viktig for oss å forstå, for det forteller oss hvem vi er. Vi er som vårt opphav, og er skapt i Hans bilde. Som katter får kattunger med en kopi av sine egenskaper, har vi som Guds barn fått Hans egenskaper.

Dette betyr at som Gud ikke har behov for kjærlighet, har heller ikke vi. Vi er ikke skapt med et behov for kjærlighet, men vi er skapt AV kjærlighet for å VÆRE kjærlighet. I Romerne 5:5 står det: ”Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.” Du og jeg har altså den samme kvalitet av kjærlighet på innsiden som Gud har, og den mangelen på kjærlighet som mange ganger til og med forkynnes at vi har, er rett og slett en løgn.

Vi er som vår Far, og skapt til å være ambassadører for den fullkomne og betingelsesløse kjærligheten på jorden, slik Jesus var det. I 1. Johannes 4:17 bekreftes det på denne måten: ”For vi er slik som han er, midt i denne verden.”

Som Jesus ikke hadde et behov for kjærlighet, har heller ikke vi, men som Han har vi Guds kjærlighet til rådighet på innsiden i vår ånd. Jesus var ikke et eksempel for deg, men om deg! Bibelen er full av eksempler på denne fullkomne og betingelsesløse kjærligheten vi har på innsiden, og som Jesus demonstrerte. Jeg har nevnt det mange ganger, men nevner det gjerne igjen;

- Jesus demonstrerte Guds kjærlighet da Han helbredet det avkuttede øret til Malkus, den soldaten som arresterte Ham.

- Han vasket judas føtter selv om Han visste at han hadde forrådt Ham, og Han tilgav sine mordere på korset på Golgata.

Jesus’ liv var en demonstrasjon av den fullkomne og betingelsesløse kjærligheten Han hadde overflod av på innsiden, og den samme overfloden av kjærlighet har også du. Det Lennon synger: ”All you need is love,” stemmer ikke på deg, men du heller synge: ”Love is all I am!”

Du er ikke skapt med et behov for kjærlighet, men av kjærlighet, for å være kjærlighet. Som Gud er kjærlighet, er også du! Ikke lev livet ditt i løgnen som påstår at du trenger kjærlighet, for den passiviserer deg i en feilaktig oppfatning av å leve i en mangel av det du i realiteten har overflod av.

Du er en ”kopi” av Jesus, og er i stand til å gjøre de samme gjerningene Han gjorde da Han var på jorden. I Johannes 14:11-12 sier Jesus: ”Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.”

Som Han var i Faderen, og Faderen i Ham, er også du og jeg. Vi har akkurat de samme forutsetningene som Jesus hadde, og kan derfor forvente de samme resultatene som Ham. Det sterkeste våpenet vårt er Guds betingelsesløse kjærlighet, noe også Bibelen bekrefter i blant annet 1. Korinter 13:13: ”Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

Du er skapt til kjærlighet, ikke med et behov for det. Som Jesus delte ut av Guds fullkomne og betingelsesløs kjærlighet, skal også vi gjøre. Vi skal fortelle dem at de ikke er skapt med et behov for kjærlighet, men til kjærlighet, og at denne kjærligheten er i Gud. I oss skal de få deres første opplevelse av denne fullkomne og betingelsesløse Guds kjærlighet, for den lever i oss.

Adam og Eva levde i begynnelsen i Guds kjærlighet, og de var kjærlighet som deres Far. Fallet bestod i at de, ved å tro løgnen, i sine sinn fjernet seg fra kjærligheten ved å ville fortjene det ufortjente. De endte derfor opp med et innbilt behov for den kjærligheten de aldri mistet.

Hvis du har rester av satans løgn i ditt sinn som påstår at du trenger mer av Guds kjærlighet, så vil jeg du skal vite at du er skapt AV kjærlighet, for å VÆRE kjærlighet!


bottom of page