top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan vi stole på alt i Bibelen?


Kan vi stole på at alt er oversatt hundre prosent riktig i Bibelen? Kan vi ta bokstav for bokstav, setning for setning, kapittel for kapittel for å være helt tro mot det vi har av de originale skriftene, og ikke minst GUds hjerte?

Svaret på dette bør vi alle ha et forhold til, og i denne leksjonen skal vi se grundig på et kjent utsagn fra Jesus, og det vi finner vil forhåpentligvis vekke deg opp på en positiv måte.

Påstanden fra Jesu munn som jeg vil se litt på finner vi i Matt. 7:21-23:

"21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!"

Dette er kjente vers for de aller fleste kristne, og om vi "leser som det står, tror som det står," så er det ikke vanskelig å forstå hva Jesus mener, og hvem han referer til. Han sier rett ut, uten å pynte på det, dekke det til, gjøre det litt ullent og snilt at;

- ikke alle som kaller seg kristne, selv om de til og med har profetert, drevet ut demoner, og gjort mektige gjerninger i Jesu Navn, vil komme til Himmelen.

Mange kristne vil nektes adgang!

Dette er et vers som av mange forkynnere kalles "alvorlig." Med dette verset som bakteppe oppfordres vi derfor alle ta en innvendig sjekk på om vi har vår sak i orden med Gud, for selv om du opplever sterke ting med Gud så er det, som Jesus så klart uttrykker det, ingen garanti. Så du bør virkelig kjenne etter i hjertet ditt om du lever rett, er ydmyk, setter de andre foran deg selv, og også om du deler av dine penger, slik Bibelen oppfordrer deg til.

Verset bør få deg til å tenke tanken; er jeg virkelig frelst og på vei til Himmelen?

Jeg er enig i at HVIS verset er oversatt riktig, og Jesus sa dette, så er det grunn til uro; stor uro. Så la oss sjekke da om dette stemmer, og som jeg pleier så går vi til Strongs og tar en grundig sjekk.

Kan det stemme at Jesus sier dette til mennesker, eller kan det være at han snakker om løgnen i våre sinn som har ødelagt så mange menneskers bilde av Gud? Vi ser på vers 21 der det står :

"Ikke enhver som sier til meg" oversatt fra de greske ordene: "o pas ho légon moi"

o betyr: ikke

pas betyr: alle de deler som utgjør et hele

ho: en bestemt artikkel som alltid står i forbindelse med et substantiv, og kan IKKE brukes i forbindelse med et menneske. I vår oversettelse er dette erstattet med ordet; ENHVER, som peker på mennesker!

Jeg tolker derfor første del av vers 21 slik:

"ikke alt det som er i mennesket, og som er opprinnelsen til at de sier; Herre, Herre!"

Slik jeg ser det er dette den riktige oversettelsen, og stemmer med hvordan Strongs oversetter SYND: "alle tanker, ord og gjerninger som ikke har sin opprinnelse i Gud."

Så det jeg mener Jesus sier i vers 21 er at selv om forkynnere, predikanter, og andre kristne som mener å ha gjort store ting i Jesus Navn, men der de faktisk har vært influert av løgnen mer enn sannheten, ALLIKEVEL er akseptert og godtatt som Guds barn.

Det er altså et positivt utsagn fra Jesus som sier at selv om du har "bommet på målet -syndet" så er det ikke du som skal dømmes, men løgnen i deg. Du skal frikjennes!

"komme inn i himmelriket" er oversatt fra "komme inn i Guds Rike" og betyr ikke å forflyttes fra jord til Himmel, men å oppleve Kristi fullkomne ledelse og herredømme i ditt eget hjerte.

I setningen "den som gjør min himmelske Fars vilje" har oversetterne igjen erstattet DET med DEN, og gitt påstanden helt feil innhold. Det ser ut som Jesus sier at om DU ikke gjør Guds vilje, blir DIN straff at DU ikke blir med.

Dette er jo helt feil, og hvorfor bestemte artikler erstattes med personlig pronomen sånn helt uten videre, er meget spesielt. Men i hvert fall; det Jesus sier handler ikke om verken deg eller meg, men om løgnen i våre sinn. Det er DEN som ikke gjør Guds vilje, og det er DEN som skal renes bort fra våre sinn.

Vers 23 sier: "Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!"

Hvis vi ser på ord for ord, så blir konklusjonen fra Jesus slik:

"Men da skal jeg deklarere til alle mennesker: Jeg har aldri hatt fellesskap med de tanker, ord og gjerninger der løgnen var opprinnelsen. Bort fra meg, DET I DERE som fører til urett!"

NB! Jeg opplever at Jesus her snakker om religionen; enig?

Min tolkning av Matt. 7:21-23 er totalt motsatt av det som står i Bibelen. For der Bibelens oversettere peker på mennesket, peker Jesus på løgnen i mennesket. Oversetterne mener det er mennesker som skal dømmes uverdige, og for å få det til å stemme har de måtte erstatte DET med DEM.

Jeg leser at Jesus er den samme her i Matt. 7 som ellers i hans liv beskrevet i Bibelen, og sier at selv om vi har bommet litt når vi profeterer, driver ut demoner, og hva vi nå enn har gjort feil i våre liv og tjenester, så skal vi ikke dømmes for dette.

Det er løgnen i våre sinn, satans plan med oss, som skal dømmes.

Du kan gjøre deg opp din egen mening, men min tolkning er ikke i tråd med Bibelen i dette tilfellet.

Strongs

pás

("each, every") means "all" in the sense of "each (every) part that applies." The emphasis of the total picture then is on "one piece at a time."

365 (ananeóō) then focuses on the part(s) making up the whole – viewing the whole in terms of the individual parts.

basileía

(from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus!

932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium" (G. Archer).


bottom of page