top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Sannheten er en person - ikke den riktige tolkningen


Det har alltid vært diskusjoner rundt sannheten. Hva er sant, hva er riktig, hva skal vi tro på? I dag skal vi se på hva som er sannheten, og kanskje svaret vil overraske deg?

La oss først gå til Store Norske Leksikon og se hva de skriver om sannheten.

Store Norske Leksikon

Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller antagelser når de er i overenstemmelse med virkeligheten. Filosofer har fremsatt forskjellige teorier om hva som gjør sanne setninger sanne:

- Ifølge korrespondanseteorien er et utsagn sant når det er i samsvar med de virkelige forhold. Aristoteles (384–322 fvt.) definerte sannhet som tankens overensstemmelse med tingen.

- Ifølge koherensteorien er et utsagn sant når det er forenlig med et system av andre utsagn som antas som sanne.

- Ifølge pragmatismen beror en oppfatnings sannhet på om den viser seg nyttig eller fruktbar for menneskelig praksis eller for vitenskapen.

- Enkelte filosofer som Gottlob Frege (1848–1925) og Ludwig Wittgenstein (1889–1951) har hevdet at sannhet er et primitivt logisk begrep som ikke kan analyseres eller gjøres nærmere rede for, da det nettopp må forutsettes i enhver redegjørelse.

- I kristen filosofi er åpenbaringen i siste instans kjennetegnet på sannhet.

Sannheten

Som du ser er det flere oppfatninger om hva sannheten egentlig er, og hva som er sant vil derfor variere fra kultur til kultur, og også i de ulike tidsperiodene. Det som var sant i går, er plutselig ikke sant i dag.

Jeg tror at årsaken til at kristne bruker så mye tid på å diskutere sannheten, er at de blander sammen sannheten med Sannheten. For vår Sannhet er ikke som den Store Norske Leksikon legger ut om, men vår Sannhet er Jesus!

Joh. 14:6-7: "Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham."

Kristenlivet handler ikke primært om kunnskap om sannheten i betydning "den riktige tolkningen av Bibelen," men om fellesskap med Sannheten - Jesus Kristus. Det er Jesus som er, ikke bare Sannheten, men i tillegg også Veien og selve Livet.

Gal. 2:20: "...jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."

Der vi leser "sannheten" i Bibelen, er dette oversatt fra "alétheia" og betyr:

"den guddommelige sannheten åpenbart i mennesket" (Jesus i alle)

Sannheten er altså ikke summen av Bibelen, den riktige tolkningen, det sanne Evangeliet, eller det balanserte budskapet, men:

SANNHETEN ER JESUS

1 2. Joh. 1:2 ser vi det samme, nemlig at sannheten IKKE handler om den riktige tolkningen av boka Bibelen, men Jesus.

"sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid."

Noen tenker at den hellige Ånds oppgave er å åpenbare Bibelen, noen kaller det å åpenbare Guds Ord, men det er ikke tilfellet. For i Joh. 16:13-14 leser vi at den hellige Ånds oppgave er å åpenbare Jesus.

"når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Dette bekreftes av flere bibelvers.

Joh. 15:26: "Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg."

Joh. 14:26: "Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere."

Som avslutning velger jeg ett av mine favoritt-vers, Ef.4: 2-6:

"Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far."

Vi oppmuntres av Paulus til å strekke oss langt, og å legge vinn på å;

BEVARE ÅNDENS ENHET!

Det handler altså om å bevare noe eksisterende, noe som er fra evighet og til evighet, en enhet vi alle er en del av - nemlig at vi alle er en del av Gud;

"han som er over alle og gjennom alle og i alle."

Bibelen er ikke en bok der vi kristne skal "sloss" om hvem som har den tolkningen som er nærmest sannheten, slik sannheten er beskrevet i Store Norske Leksikon, men en bok som peker på han som ER Sannheten.

Helt til slutt vil jeg dele med deg hva jeg opplever den hellige Ånd svarte meg da jeg spurte om årsaken til at de kristne kranglet så voldsomt over sine tolkninger og doktriner. Her er det svaret jeg fikk:

"mange går feil og prøver å forklare andre

- HVORDAN de skal på på veien, slik de mener det er riktig

- HVA som er sannheten, slik de tolker den

- HVORDAN de skal leve livet, slik de mener det er riktig

DET HAR JEG ALDRI PÅLAGT DEM!

Dere skal peke på Jesus, slik at han i det enkelte menneske kan:

- VÆRE veien

- VÆRE sannheten

- og VÆRE selve livet!"

Jeg tror at vi skal bruke mer tid på å lære mennesker å bli kjent med Jesus, og la han få leve sitt liv i den enkelte. Vi er ikke lærere som primært skal videreformidle sannheten og summen av Bibelen, men Guds barn som skal demonstrere Guds ubetingede kjærlighet i praksis, og ved det inspirere mennesker til å bli mer kjent med Jesus.

Han bor jo tross alt allerede i dem!

Strongs

alétheia: truth

Original Word: ἀλήθεια, ας, ἡ Part of Speech: Noun, Feminine Transliteration: alétheia Phonetic Spelling: (al-ay'-thi-a) Definition: truth Usage: truth, but not merely truth as spoken; truth of idea, reality, sincerity, truth in the moral sphere, divine truth revealed to man, straightforwardness.

225 alḗtheia (from 227 /alēthḗs, "true to fact") – properly, truth (true to fact), reality.

[In ancient Greek culture, 225 (alḗtheia) was synonymous for "reality" as the opposite of illusion, i.e. fact.]


bottom of page