Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

..det er jo bare å hoppe riktig?


Vi har alle vår oppfatning av virkeligheten som er farget av den tiden og kulturen vi lever i. Du ser verden gjennom briller som ikke er nøytrale, men som nok er mer forhåndsinnstilt enn vi liker å tenke.

Ulike oppfatninger av rett og galt

Hvordan er et korrekt utført skihopp? I dag er svaret V-stil, men for ikke veldig mange år siden var riktig svar kongsbergknekken, gjort kjent av Birger Ruud. Så det som var riktig er i dag fullstendig feil, og som alltid når den rådende oppfatning av virkeligheten er i endring, oppstår det konflikter mellom gammel og ny sannhet.

I starten ble Bokløv latterliggjort for sin "elendige" stil - en stil som i dag er anerkjent som den beste og ritige. Men de første årene fikk Bokløv de dårligste stilkarakterer av alle deltakerne, og på tross av at han som oftest oppnådde de største lengdene, ble han på grunn av V-stilen nektet sin rettmessige seier.

Andre eksempler på at vi har forskjellig virkelighetsoppfatning er på hva mennesker legger i uttrykket, stor rikdom. Jeg har vært i de fattigste delene av Kenya, og der var rikdom å ha ei hytte av jord og et par geiter, mens i det rike Vesten vil det være å leve i den dypeste fattigdom.

- Som en forkynner en gang sa; det du oppfatter som å være på bånn, vil for andre være en uoppnåelig himmel de aldri vil klare å klatre opp til.

Bibelen snakker også om forskjellig virkelighetsoppfatning - doxa - den gamle og den nye Pakt. I den gamle pakt var den rådende oppfatningen at Guds gunst måtte fortjenes via gode gjerninger, og at dårlige gjerninger tilsvarende utløste en straff.

Den nye pakten innførte et nytt doxa - en ny virkelighetsoppfatning - der Guds forhold ikke lenger var basert på våre prestasjoner, men på Hans relasjon med oss. Et nytt begrep, nåde - ufortjent velvilje og ubetinget kjærlighet - ble innført.

Som da Bokløv innførte V-stilen foregikk heller ikke denne overgangen uten konflikter, og Jesus ble etter få år myrdet på et kors. Konflikten eskalerte, og i mange hundre år var Jesu etterfølgere på mange måter fritt vilt. De ble kastet i fengsel, torturert på det grusomste, kokt i olje, korsfestet, og til og med brent levende.

Selve overgangen fra gammel til ny virkelighet, gammel og ny pakt, varte ikke i mer enn 40 år. Den startet i år 30 med Jesu død, og endte i år 70 med Jerusalems ødeleggelse. Jesus forberedte disiplene på det Bibelen kaller endens tid, og i Mark. 13:4 spør de Jesus om når det skal skje, og hvilke tegn de skal se etter.