top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelste trenger også frelse


Visste du at da Jesus kom til jorden, var det for å frelse de som allerede trodde på Gud? - De som var praktiserende troende, aktive i menigheten, mennesker vi i dag kaller frelst? Omskrevet til dagens terminologi kan vi si at Jesus kom for å "frelse de frelste"!

Vi begynner med et bibelvers i Matt. 15:24 der Jesus bekrefter at han er sendt spesifikt til de fortapte får av Israels hus, et bibelsk begrep som brukes for å beskrive jødene.

"Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Jødene var som vi kjenner til aktive troende og Guds-tilbedere, kyndige i skriften, fulgte loven, men allikevel sier Jesus at de var fortapt? Hvordan kan det henge sammen, og er det mulig å bli frelst fra fortapelsen? Er ikke fortapelsen en evig og uomtvistelig dom?

For å finne svaret trenger vi å forstå hva frelse er, og det betyr ikke å endre status fra satans barn til Guds barn, men å bli reddet fra løgnen som påstår nettopp det. Her er et stykke som forklarer litt mer om hva frelse er: Vi er alle i Kristus.

Når vi forstår at frelse er å bli reddet fra løgnen om at du må bli et Guds barn, får vi også en bedre forståelse av ordet fortapelse. For mange misforstår "fortapelse" til å være et fremtidig, rømnings-sikkert fengsel der de ikke-troende (såkalte ufrelste) skal straffes i evighet.

Men Jesus bekrefter jo at det ikke kan være tilfelle, for han kom jo for å frelse de fortapte, ikke sant? Det betyr at "fortapt" må være en midlertidig tilstand det finnes redning (frelse) fra, som disse bibelversene også bekrefter.

Lukas 19:10:Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.”

Matteus 18:11: ”For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.”

Her kan du lese mer om fortapelse: Er fortapelse og helvete det samme?

La oss gå tilbake til overskriften, som sier at de frelste trenger også frelse. Her bruker jeg ordet "frelste" i betydningen "å være et Guds barn". Jeg har med vilje konstruert setningen slik at den skal inneholde en motsetning, for er man et Guds barn trenger man vel ikke frelse?

Dette har jeg gjort for å tvinge deg som leser til å tenke over hva frelse egentlig innebærer, og hva som skjer i frelsen. Ordet "frelse" er etter min oppfatning kanskje det mest misforståtte ord i Bibelen, og for å forstå Evangeliet må du forstå hva frelse er. Som vi har lest kaller Jesus de praktiserende jødene for fortapte, og det var dem han kom for å frelse.

For frelse betyr ikke å bli en annen, men å se hvem du allerede er - et Guds barn i kraft av Hans utvelgelse av oss før verden ble skapt. "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt" (Ef. 1:4)

Her er et av mine mange stykker om frelse: Frelse - forstår vi egentlig hva det er?

Jødene trengte å se hvem de var. De levde i en innbilt avstand til Gud, og prøvde å bli det de allerede var, og prøvde å fortjene det de allerede var gitt. De trodde løgnen om at Guds favør, fellesskap og velsignelse måtte fortjenes - de var fortapt og trengte frelse.

Det samme er tilfelle i dag. Mange kristne trenger å frelses/reddes fra løgnen om seg selv og om Gud. De lever som den hjemmeværende sønnen og tror den samme løgnen som jødene gjorde - at Guds velsignelse, favør og fellesskap må fortjenes.

På den ene siden sier de at de lever i nådens tidsalder, og at frelsen er gratis med alle de velsignelser den innbærer. Men samtidig tror de at ikke alle er, eller til og med blir Guds barn, og også at du kan miste statusen som et Guds barn. Frafall kalles det.

De har ett ben i løgnen, ett ben i sannheten. De trenger å bli frelst!

For i bunn og grunn handler alt om de to kildene vi livnærer oss på - sannheten eller løgnen. Spiser du som Adam og Eva av løgnen, vil dine tanker, ord, og til slutt dine handlinger komme fra feil kilde. Bibelen kaller dette for synd.

Som jødene på Jesus tid vil du ytre sett gjøre det meste rett, og dine gjerninger vil fremstå som gode, rettferdige og gudfryktige. Men i og med at de ikke har sin opprinnelse i sannheten - i Gud - kalles de for synd! Les gjerne stykket: Syndens opprinnelse.

Alt et menneske tenker, sier og gjør som har sin opprinnelse i løgnen, som ikke er en del av Gud (hamartia) er synd. Kvaliteten på gjerningene er underordnet da "synd" handler om opprinnelsen - ikke kvaliteten.

Overskriften; de frelste trenger også frelse, er like sann i dag som den var da Jesus kom. Som på Jesu tid er det mange "fortapte frelste" som tror løgnen om at Guds forhold til menneskene i større eller mindre grad påvirkes av sine gjerninger. De trenger å frelses, som ikke betyr å bli et Guds barn, men å reddes fra løgnen i sitt sinn så de kan leve i henhold til sitt potensiale.

Det potensialet er intet mindre enn det livet kom Jesus for å vise oss, og han var således ikke et eksempel FOR oss, men et eksempel OM oss.

Så vi har alle en vei å gå, og trenger frelse hver dag. Ikke for å bli noe du ikke er, men for å bli kvitt satans løgntanker i ditt sinn så du kan se hvem du er i Kristus, og hvilke rettigheter, autoritet, og velsignelse du av nåde kan leve i.

Ikke spis maten som adam og Eva spiste, løgnen servert av løgnens far, satan. Tillat den hellige Ånd å fornye ditt sinn, og få ut alt som binder og hemmer deg. Det er bare én fiende som har makt til å hindre deg å leve ut ditt gudegitte potensiale - og det er deg selv. Satan er som du sikkert har lest både beseiret og avvæpnet, og det gjenstår derfor kun én faktor sterk nok til å holde deg i fangenskap - ditt sinn. Det er der den reelle kampen foregår.

De gode nyhetene er at fornyelsen av sinnet ikke er din prestasjon, men du må kun tillate det skje. Det som er "din jobb" er å innrømme for deg selv at det er mye mer lys å få over Evangeliet, og å søke Guds visdom fremfor alt annet du gjør. Be Gud om ny visdom og nytt lys, og be om frelse fra løgnene.

Du vil bli overrasket over hva som da vil skje.

Her et ett vers som du kan lese og tenke på i den forbindelse. 1. Kor. 10:4-5:

"For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Frelse er en pågående prosess i ditt sinn der løgnen gradvis vaskes ut, og sannheten til slutt blir det eneste som blir igjen. Kan det skje her i livet? Jeg har ikke svaret på det, men jeg håper på det. Jeg kan for min del bekrefte at jeg får nytt lys HVER DAG, og er det mulig for meg, er det mulig for deg.

Men nytt lys er, ja det er nytt. Og for noen er det nye skremmende da det rokker ved det bestående og trygge, og det var det også for meg i starten. Men du venner deg fort til det, og når den første redselen for å miste det du var sikker på var sant har gitt seg, vil du leve i en daglig forventing om å ledes og undervises av den hellige Ånd.

Helt til slutt. Det er ikke bare de frelste som trenger frelse (nå håper jeg du forstår hva jeg mener) men også jeg trenger frelse. Ja ikke bare trenger det, men jeg begjærer det! Nytt lys betyr det egentlig at løgntanker forlater sinnet, for vi lærer faktisk ikke noe nytt. Visdommen allerede bor i oss!

Så nytt lys handler om AVLÆRING, ikke om INNLÆRING. Siste vers i denne leksjonen henter jeg fra Kol. 2:2-3:

"Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede."


bottom of page