top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lytter du på riktig stasjon?


I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på to kjente vers der temaet er den onde natur, og hvordan vi skal forholde oss til den.

Rom. 8:12-13: "Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. 13 For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve."

Jeg bruker det anerkjente oppslagsverket Strongs, og det første jeg vil adressere er at ordet "ond" ikke eksisterer på grunnteksten. "Ond natur" i vers 12 er oversatt av "sarki" (engelsk; flesh), og "kroppens onde gjerninger" i vers 13 er oversatt av "praxeis tou sōmatos" (deeds of the body).

Ond er rett og slett lagt til av oversetterne!

La oss se på hva Strongs oversetter ordene til, og vi ser først på ordet "sarki" som i vers 12 er oversatt "ond natur".

"Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur (sarki) noe, så vi skulle leve etter den."

Ordet sarki kommer fra sarx, og betyr: "egne beslutninger tatt uavhengig av Gud virksomme tro i oss."

Det som er interessant, og verd å legge merke til er at order har samme betydning som "synd", oversatt av "hamartia" og betyr: "handlinger gjort der opprinnelsen ikke er av Gud."

Det er altså ikke den "onde naturen" vi ikke er skyldig, men det handler om å ikke lenger stå i gjeld til egne tanker, oppleste og vedtatte sannheter, men at vi fritt kan lytte til den hellige Ånd i oss.

Husk at Paulus sa dette i en samtid der det loviske regjerte, og det ble forkynt et Evangelium som påstod vi alle var i gjeld til det som ble forkynt i synagogene og templene. Budskapet i vers 12 er en oppfordring om å tørre å lytte til den hellige Ånd, og frita mennesker fra den bokstavstyrte religionen som var rådende.

I vers 13 kommer uttrykket "kroppens onde gjerninger" som er oversatt av "praxeis tou sōmatos" og betyr "gjerninger av kroppen" (deeds of the body).

Ordet "onde" er som nevnt tidligere lagt til av oversetterne . Det eksisterer ikke på grunnteksten.

Gjerninger er oversatt av "praxeis" og betyr ganske enkelt: "en praksis, funksjon."

Ordet "tou" er en bestemt artikkel med referanse til kroppen.

Kroppen er oversatt av "sōmatos" og betyr: "kropp, kjød."

Noe som er meget viktig i dette verset er ordene: "hvis dere ved Ånden dreper."

Dette kan ikke leses som noe annet enn en befaling til oss, der det er vårt ansvar å "drepe kroppens onde gjerninger," men dette er feil om man skal være tro mot grunnteksten. For der står det ikke at det er vi som har ansvaret, men Ånden.

Ordet "ved" før Ånden, er lagt til! Uttrykket "ved Ånden" indikerer at det er vi som må gjøre jobben, og at Ånden er verktøyet vi skal bruke. Men det er Ånden som gjør jobben, ikke vi "ved Ånden."

Direkte oversatt skal det være: "hvis Ånden dreper kroppens gjerninger." Det gir verset en helt annen mening, for nå plasseres ansvaret bort fra våre skuldre, og over på Ånden.

Vers 13 skal etter min oppfatning oversettes slik:

"For hvis dere lar dere lede av tanker som ikke er en del av Gud, vil dere oppleve en adskillelse fra Gud i deres sinn. Men om dere lar Ånden drepe alle tanker som ikke er av Gud vil dere oppleve livet i Gud."

Hvis vi stiller vers 12 og 13 sammen blir det:

"Derfor skylder vi ikke å la oss lede tanker som ikke har sin opprinnelse i Gud, men vi kan lytte til og la oss lede av den hellige Ånd i oss. For hvis dere lar dere lede av tanker som ikke er en del av Gud, vil dere oppleve en adskillelse fra Gud i deres sinn. Men om dere lar Ånden drepe alle tanker som ikke er av Gud vil dere oppleve livet i Gud."

Strongs

sarx: flesh

Original Word: σάρξ, σαρκός, ἡ Part of Speech: Noun, Feminine Transliteration: sarx Phonetic Spelling: (sarx) Definition: flesh Usage: flesh, body, human nature, materiality; kindred.

4561 sárksproperly, flesh ("carnal"), merely of human origin or empowerment.

[4561 /sárks ("flesh") is not always evil in Scripture. Indeed, it is used positively in relation to sexual intercourse in marriage (Eph 5:31) – as well as for the sinless human body of Jesus (Jn 1:14; 1 Jn 4:2,3). Indeed, flesh (what is physical) is necessary for the body to live out the faith the Lord works in (Gal 2:20).]

4561 (sarks) is generally negative, referring to making decisions (actions) according to self – i.e. done apart from faith (independent from God's inworking). Thus what is "of the flesh (carnal)" is by definition displeasing to the Lord – even things that seem "respectable!" In short, flesh generally relates to unaided human effort, i.e. decisions (actions) that originate from self or are empowered by self. This is carnal ("of the flesh") and proceeds out of the untouched (unchanged) part of us – i.e. what is not transformed by God.

práksis

"a function, implying sustained activity and/or responsibility" (L & N, 1, 42.5). See 4238 (prássō).

sóma: a body

Original Word: σῶμα, ατος, τό Part of Speech: Noun, Neuter Transliteration: sóma Phonetic Spelling: (so'-mah) Definition: a body Usage: body, flesh; the body of the Church.

4983 sṓma – the physical body. 4983 (sṓma) is also used figuratively of the mystical Body of Christ (= the Church, the one people of God).

apothnḗskō

(from 575 /apó, "away from," which intensifies 2348 /thnḗskō, "to die") – properly, die off (away from), focusing on the separation that goes with the "dying off (away from)."

599 /apothnḗskō ("die off, from") occurs 111 times in the NT. It stresses the significance of the separation that always comes with divine closure. 599 (apothnḗskō) stresses the ending of what is "former" – to bring what (naturally) follows.


bottom of page