Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan gode gjerninger også være synd?


Har vi misforstått synd til kun å være onde gjerninger, og ved det gått glipp av store deler av Jesu nådebudskap - det som Paulus fikk i oppdrag å fullføre og skrive ned? I denne leksjonen skal vi ta en nærmere titt på dette temaet.

Synd er for det første ikke et verb, men et substantiv. Det beskriver en uriktig oppfatning av Gud i et menneskes sinn, der konsekvensen av denne misforståelsen blir til syndige handlinger som ikke har sin opprinnelse i Gud. Handlingene kan være onde, men spørsmålet er; kan de også være gode?

Inneholder begrepet synd mer enn vi kanskje til nå har trodd?

I denne leksjonen skal vi ta for oss Galaterbrevet, der Paulus i hele brevet detaljert beskriver den voldsomme kontrasten mellom lovgjerninger og nåde. VI går rett på sak og leser i Gal. 1:6-7:

"Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium."

Her slås tonen for brevet an, og som dere ser så pynter ikke Paulus på deres flørting med lovgjerninger. I kapittel 2:19-21 bruker Paulus disse ordene for å beskrive kontrasten mellom lovgjerninger, altså gode gjerninger med feil motiv, og nåden.

"Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte."

I kapittel 3:1-3 kommer noen velkjente vers, og her legger han enda mer trykk på den store forskjellen mellom lovgjerninger og nåden:

"Uforstandige galatere! Hvem er det som har forhekset dere, dere som har fått den korsfestede Jesus Kristus malt for øynene deres? Svar meg nå på én ting: Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden; vil dere nå fullføre med menneskeverk?"

Legg spesielt merke til at gode gjerninger/lovgjerninger kalles menneskeverk, og det bekrefter Strongs oversettelse av synd til å være "tanker der konsekvensen blir gjerninger som IKKE har sin opprinnelse i Gud."