Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva gir liv til den syndige naturen; lov eller lovløshet?


Vi må alle erkjenne at ingen av oss lever perfekt, men at vi bommer, feiler, og av og til gjør og sier ting vi vet ikke er bra. "Ingen er feilfri, vi synder vel alle til tider," er en måte å si det på.

Men hva er det som utløser denne adferden som vi tilskriver den syndige naturens effekt i oss? Er det en såkalt sort hund på innsiden som hele tiden prøver å få deg til å gjøre dårlige handlinger, og at løsningen er å sloss mot den? Eller er løsningen et annet sted?

At verden ikke er perfekt skjønner alle, og grådighet, vold, og ondskap er noe vi alle ønsker skulle forsvinne. Men hva er oppskriften, og hvordan bekjemper vi den syndige naturens virkninger?

I denne leksjonen begynner vi med å se på Rom. 7:5 der vi kan lese:

"Så lenge vi var i vår syndige natur, ble syndene og lidenskapene vakt til live av loven og virket i lemmene våre, så vi gjorde det som fører til død."

Overskriften på kapittel 7 i Romerbrevet er; FRI FRA LOVEN, og hele brevet dreier seg om dette temaet. Det er Paulus som er forfatteren, og de fleste av oss kjenner sikkert til hans voldsomme forandring fra lovgjerninger til nåde. Han var en slave av loven, men ble fri i et dramatisk møte med Jesus.

I vers 5 bruker Paulus begrepet; den syndige naturen, og det han forteller er oppsiktsvekkende. For den syndige naturen blir, i følge Paulus, vakt til live av loven - ikke lovløsheten!

Døden som beskrives som konsekvens er ikke en fysisk død, men en opplevelse av en avstand til Gud i våre sinn. Dette er det samme som skjedde i syndefallet, der Adam og Eva ble lurt av slangen til å gjøre gjerninger for å tilfredstille Gud, komme Ham nærmere, og bli Ham mer lik. Deres opplevelse av en avstand til Gud, førte til at de fysisk gjemte seg for Ham.

1. Mos. 3:8: "Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen."

La oss lese litt mer hva Paulus sier om den syndige natur, og vi leser vers 6: "Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven."