top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er syndig natur?


I denne leksjonen skal vi se litt på det som kalles den syndige naturen, og vi begynner med å lese noen vers i Kol. 2:20-23:

"Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud: "Ta ikke", "smak ikke", "rør ikke"? Dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting er jo bestemt til å brukes og gå til grunne. Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur."

Den syndige naturen tilfredstilles av å gjøre gode gjerninger!

Kristenheten snakker mye om den den syndige naturen, og at den så lett drar oss i retning onde gjerninger. Men har vi tolket dette riktig? For her sier Paulus at det som tilfredsstiller den syndige naturen IKKE er onde gjerninger, men gode?

Når du gjør noe du vet er galt, det vi som regel kaller synd, så dømmes du med en gang av din egen samvittighet. Konsekvensen i ditt følelsesliv er negativ, og alt i deg jobber for at du ikke skal gjøre dette igjen. Du kjenner på anger, dårlig samvittighet, føler deg skitten og falsk, og det slipper ofte ikke taket før det enten har gått lang tid, eller du gjør opp for deg og ber vedkommende om tilgivelse.

Det er altså "noe i deg" som prøver å hindre deg!

Men når du gjør noe godt fordi du er sikker på at Gud krever det av deg, er det motsatt. Da belønnes du med en god følelse, og opplevelse av å ha prestert bra som mange ganger er på grensen til berusende. Det kan være at du gir litt mer penger i kollekten enn vanlig, gjør en god gjerning for naboen, eller har brukt hele lørdag på å være i gågata og vitne om Jesus. Du har tilsynelatende gjort alt riktig, men om motivet er feil er det eneste du har oppnådd ved dine gode gjerninger å tilfredstille din egen syndige natur.

Det er "noe i deg" som oppmuntrer deg til å gjøre mer!

Paulus snakker om viktigheten av å ha rett motiv i 1. Kor. 13:1-3:

"Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Som i Kolosserbrevet ser vi at det handler om motiv - ikke om selve handlingen. For om motivet er feil, basert på løgnen om Gud, så gagner det deg ingenting og i tillegg så tilfredsstiller du sin syndige natur. Du gir synden i deg mat!

Den syndige naturen trigges altså gode gjerninger, med feil motiv. Den trigges ikke av dårlige gjerninger som å stjele, banne, lyve etc, og beviset på det er at samvittigheten, Den hellige Ånd, i beste hensikt prøver å hindre deg.

Det er det samme som skjedde i Edens Hage, der motivet til Adam og Eva ikke var å gjøre ondt ved å spise fra et forbudt tre, men som vi leser i 1. Mos. 3:5: "Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt."

De hadde trodd løgnen fra slangen om at Guds forhold allikevel ikke var relasjonelt, men prestasjonsbasert. De trodde de gjorde det rette, og det vi kaller syndefallet var gode gjerninger der motivet var feil.

Den syndige naturen drar oss altså ikke i retning onde gjerninger, men i retning av de gode for å fortjene det ufortjente; Guds favør. Dette stemmer med det Jesus sa om synd i Joh. 16:9: "synden er at de ikke tror på meg".

Den syndige naturen lever ut sitt liv på den religiøse scenen, og via synd forkledd som gode gjerninger forsterkes løgnen om at Gud belønner og straffer deg basert på dine prestasjoner. Vi sloss mot synden på feil arena, og jo mer vi prøver å ta oss sammen, leve rett for Gud, jo mer tilfredsstiller vi den syndige naturen i oss.

Som Adam og Eva tror vi at vi gjør det rette, men det har ingen annen verdi enn å gi mer mat til den iboende syndige naturen.


bottom of page