Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Har vi misforstått?


Har vi misforstått hva Jesus sa, og hva han demonstrerte da han gikk omkring på jorden som sant menneske og som sann Gud? Spørsmålet er relevant, i hvert fall etter min oppfatning, og her er hvorfor jeg mener det.

Jesus kom til jorden med en helt spesifikk hensikt, og det kan vi blant annet lese om i Joh. 6:38: "For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg."

Han kom for å gjøre Guds vilje, som var å oppklare noe vi hadde misforstått og derfor gjorde feil.

Da Jesus kom var menighetene sterke og hadde stor makt og innflytelse, og det var i disse institusjonene man gikk for å lære om Gud. Overført til dagens praksis var det her man søkte om man ønsket å forkynne Evangeliet, og ikke minst om man så for seg å gjøre det om til en betalt jobb. Så templene på den tiden er egentlig gode eksempler på dagens menigheter, der de i sin struktur og oppbygging likner det vi er vant til.

Man skulle kanskje tro at Jesus av alle hadde en helt naturlig inngang i datidens menighetsstruktur, men vi vet alle at det ikke var tilfelle. Ikke bare var han uvelkommen, men menigheten anså faktisk Jesus som en farlig motstander og opprører de ønsket fjernet. Etter kort tid blir han faktisk deres fiende nummer én, og etter få år er menighetene og deres ledelse sterkt medvirkende til å ende hans liv på et kors på Golgata.

Menighetens selverklærte fiendeskap mot Jesus er beskrevet i detalj en rekke steder i Bibelen, som her i Joh. 5:18: "Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept; ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg dermed lik Gud."

Jesus kom ikke som en bekreftelse men en kontrast til datidens menighetsstruktur, og hans liv og lære med trykk på "liv" ble som en verkebyll for datidens bokstavtro. Der de holdt seg inne og lærte sine medtroende sine tolkninger om Gud, gikk Jesus ute og demonstrerte hvem Gud var i praksis. Han bekreftet sin guddommelighet via tegn, under og mirakler, og man skulle kanskje tro at dette ville overbevise menigheten om hans herkomst, men tvert imot vekket det bare mer harme.

De ble bare enda mer oppsatt på å få ham eliminert.

Jesus ble korsfestet, og disiplene og etterfølgerne fikk trange kår i over tre hundre år. De hadde ingen menighet å samles i, og var til tider forfulgt og drept, andre tider latt mer i fred, man aldri akseptert og inkludert. Deres tilværelse var tilnærmet lik den Jesus opplevde, men på tross av fravær av alt vi i dag oppfatter som essensielt for vekst og vekkelse, var det nettopp det de opplevde.

På litt over tre hundre år økte antallet Jesus-tilhengere fra tyve tusen til over tyve millioner, men så skjedde det noe som endret bildet. De ble godtatt og fikk igjen komme inn i templene, og fikk en etterlengtet tilgang på alle de fasiliteter de hadde vært n