top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alt eller ingenting?


Må det være slik at enten er alt i Bibelen sant, eller så er ingenting sant? La meg gi deg mine tanker om dette.

Jeg tror ikke at alle ord og påstander er personlig kvalitetssikret av Gud og dermed like ufeilbarlig som Han selv er ufeilbarlig, og mener helt klart at Bibelen støtter meg i denne påstanden. Innholdet i Bibelen er nemlig skrevet av feilbarlige - ikke ufeilbarlige mennesker med de feilkilder som ligger i dette. Noen ganger var disse skribentene inspirert av Gud, andre ganger av satan.

Av og til finner du i en og samme fortelling at innholdet henter sin inspirasjon fra begge kildene, Gud og satan, og således står i kontrast med hverandre. Altså at det ene er sant om satan og det andre er sant om Gud, som her i Luk. 9:54-55:

"Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: "Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?" Men han snudde seg og talte strengt til dem. "Dere vet ikke hva ånd dere er av," sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse."

Spørsmålet som disiplene stilte i affekt fordi innbyggerne i landsbyen de passerte ikke ville gi dem husly, er som vi ser ikke representativt for Guds hjerte. Det forstår vi av svaret fra Jesus, der Han sier til dem:

"Dere vet ikke hva ånd dere er av,"sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse."

Det finnes flere slike dialoger mellom de to kildene - DHÅ og satan, sannheten og løgnen - og vi har vel alle lest disse versene i Mark 8:31-33:

"Deretter begynte Jesus å lære dem: "Menneskesønnen skal lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og etter tre dager skal han oppstå." Dette talte han åpent om. Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg og så på disiplene og sa strengt til Peter: "Vik bak meg, Satan! Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil."

Peters påstand kommer fra satans tankesett og er inspirert av løgnen, ikke sannheten.

Andre plasser i Bibelen, feks i GT, finner vi vers med påstander om Gud som Jesus "river ned" i NT. Begge påstandene kan således ikke sies å definere Guds hjerte, men vi må velge hva vi skal forholde oss til/tro på.

Et eksempel

Gud sender sykdommer.

5. Mos. 28:58-59: "Dersom du ikke legger vinn på å leve etter alle de lovbud som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette herlige og fryktinngytende navnet, Herren din Gud, da skal Herren sende uhørte plager over deg og din ætt, store plager og ondartede sykdommer som ikke tar ende."

Jesus helbreder sykdommer.

Apg. 10:38: "Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham."

Er begge deler sant?

Alt i Bibelen er som vi ser altså ikke sant og Gudsinspirert, og det er ikke alt i Bibelen som tegner et sant bilde av Gud. Noen påstander i Bibelen tegner faktisk et bilde av løgnen.

Et eksempel på dette er Job som etter hele 42 kapitler tar tilbake hvert ett ord han har sagt tidligere. Men disse ordene med feilaktige påstander om Gud, står jo også i Bibelen. Betyr det at de automatisk er sanne i betydningen er Guds-inspirerte og sier sannheten om Gud?

Job 42: 5-6: "Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske."

Kanskje du, som Job, må ta enkelte påstander om Gud tilbake? Eller tror du alt i Bibelen er sant, og at alt i boka sier sannheten om Gud?

Er det alt eller ingenting?


bottom of page